Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

40% av nyrekryteringarna ska vara kvinnor

November 2014


Women In Progress ökar kompetensen i styrelse och ledning. 
Women In Progress erbjuder marknadens mest kvalificerade styrelseutbildningar, coachande mentorskap och exklusiv pool med styrelsekandidater. Vi driver ett aktivt opinionsarbete för att förändra attityder ur ett mångfaldsperspektiv


Månadens förebild  Pia Lenkel, HR-chef Svevia

Pia Lenkels specialitet är som generalist inom HR. Hon har alltid arbetat brett och har en bakgrund från både privat och offentlig sektor i företag som Ericsson, Telenordia och Luftfartsverket. Sedan 2007 har hon varit på Svevia, tidigare Vägverket Produktion, och sedan 2009 HR-chef. För att behålla unga kompetenta kvinnor inom företaget startades i våras ett förändringsprogram i samarbete med Women in Progress. I höst rullar programmet vidare i egen regi.

Svevias verksamhet, att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur, är en mansdominerad bransch. Svevia vill vara ett företag som aktivt främjar jämställdhet och mångfald. Insikten hos företaget om behov av jämställdhetsarbete handlar om förståelsen för att lönsamheten påverkas av större variation vad gäller kompetenser, mer nytänkande och fler infallsvinklar. Ledningens uppsatta mål är att 40 % av nyrekryterade tjänstemän ska vara kvinnor år 2015.

 – Hela branschen är enig om att det är en självklarhet att arbeta för ökad jämställdhet. Vi på Svevia bestämde oss för att vi vill leda den utvecklingen, något vi gör genom att inte se det som ett enstaka projekt utan som ett vardagsarbete som pågår konstant. 

I våras startade Svevia ett program för att unga kvinnliga medarbetare i ett tidigt skede ska tänka strategisk kring sin karriärplanering. Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften genom att attrahera, behålla och utveckla de bästa talangerna, bredda rekryteringsbasen till höga chefsbefattningar samt öka andelen kvinnor på ledande befattningar inom anläggningsbranschen.

– Programdeltagarna känner sig stärkta genom att företaget aktivt visar att de vill ha in fler kvinnor på ledande positioner. Vi vill få kvinnor att våga säga ”jag ska bli arbetschef inom 5 år”.

Women in Progress är delaktiga i programmet och har genomfört uppskattade och lärorika workshops och föreläsningar. Nätverket med andra kvinnor i ledande befattningar har blivit en stor behållning och ger styrka i en mansdominerad bransch.

Avslutningsvis påpekar Pia Lenkel att det är viktigt att jämställdhetsarbete alltid bedrivs professionellt och affärsmässigt för att få hög trovärdighet.

– Programmet har mottagits mycket positivt och flera nya kontakter har skapats mellan kvinnorna som befinner sig i olika verksamheter i organisationen. Att driva ett förändringsprogram som ger direkt resultat utvecklar såväl företaget som deltagarna. Det ger mig styrka och gör mig engagerad. Här gör HR skillnad!

Text: Helena Andersson www.schelena.se


Aktuellt

Introduktion till styrelsearbete/Learning About Swedish Board Operations
För dig som är nyfiken på styrelsearbete är du välkommen på en halvdagsintroduktion. Ges i Stockholm den 
14 november 2014.
Learning about Swedish board operations, the workshop is now held in English as well. Date is November 17 2014. 

Certifieringsutbildning i styrelsearbete 
I slutet av september genomfördes vår Certifieringsutbildning i Budva, Montenegro. Vi vill tacka alla som deltog i utbildningen!

Certifieringsutbildningen ges 2015 den
15-17 april 2015 i Berlin, Tyskland 
27 september-1 oktober i Budva, Montenegro
Certifieringsutbildningen ges i samarbete med StyrelseAkademien.

Stora Entreprenörs- och Ledarskapsdagen - 29 oktober 2014 i Göteborg
Den 29 oktober deltar Women In Progress på Stora Entreprenörs- och Ledaskapsdagen. 

Under oktober har Women In Progress
Medverkat på ALMI konferensen "Nästa steg - extern kompetens" i Karlstad med anledning av att allt fler kvinnor i Värmland äger och driver egna företag. Läs mer.

 

Genomfört uppstarten inför speed meeting i Göteborg. Kvällen innehöll en inspirationsföreläsning med LUDA Elektronik AB samt förberedelse inför Speed meeting den 18 november.


Deltagit i ett lunchseminarium i Stockholm tillsammans med Franska Handelskammaren och Mazars med titeln ”Från svensk till internationell – ett seminarium om Företagskultur, Integration och Förändringsarbete”. Läs mer.

Kvinnor i börsstyrelser
Under hösten 2014 och våren 2015 fokuserar Women In Progress på "Kvinnor i börsstyrelser". Detta genom en seminarieserie, där vi bjuder in makthavare, experter och valberedningar för att höra hur de tänker och vad vi kan göra för kvinnor i börsstyrelser. Under december kommer vi att genomföra frukostseminarier i Göteborg den 5 december och Stockholm den 9 december, mer info kommer.
Women In Progress erbjuder också den populära utbildningen ”Från noll till börsen” den 20-22 april 2015, som ger dig kunskap om styrelsearbete i börsbolag.

Frukostseminarium den 22 oktober
Den 22 oktober genomförde Women In Progress ett mycket välbesökt och uppskattat frukostseminarium på temat - Vad händer i EU och hur påverkar det oss? Adina Trunk, Europavetare, berättade om vad som händer i EU, en sammanfattning ges nedan:

Sju av EU:s 28 medlemsländer har eller kommer det närmaste året införa kvotering till storbolagens styrelser och i andra länder diskuteras likvärdiga mekanismer. I Sverige bekräftade den nya regeringen att den kommer att välja en liknande väg och föreslå kvotering till börsbolagens styrelser om inte näringslivet själva lyckats få minst 40% kvinnor i sina styrelser senast 2016.  Sveriges börsbolag har därmed mindre än två år på sig att öka antalet kvinnor från dagens 30,1% till 40%. Huruvida detta lyckas, eller om lagförslaget blir verklighet återstår att se, inte minst då det först måste få bifall av Sveriges riksdag, något som i alla fall i dagsläget inte är en självklarhet. 
Text: Adina Trunk

Women In Progress i Dagens Industri
Den 25 september uttalade sig Women In Progress VD Margareta Neld i Dagens Industri i artikeln "Starka företag har fler kvinnor i ledningen"

Kontorsrum uthyres
Vill du dela kontorslägenhet med Women In Progress på Brunnsgatan 21 i Stockholm, kontakta filippa@womeninprogress.se


Bästa hälsningar Women In Progress,
Margareta Neld, VD och Filippa Drakander, administrativ assistent


Här kan du läsa mer om styrelseprogramCoachande mentorskapföreläsningar och Hitta styrelseledamot eller kontakta gärna oss!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.