Att veta hur framtiden blir är en affärsidé. Många prognoser om elfordon skrivs och publiceras. Jag ska ömt spara alla till 2020 för att jämföra med vad som hände.

En prognosmakare är Oliver Hazimeh från PRTM. Han har gjort en prognos för eldrivlinor fram till 2020. Prognosen presenterades under konferensen SAE Shanghai Battery Summit 2010.

Enligt Oliver kommer den nya värdekedjan för alla eldrivlinor vara värd ca 250 miljarder USD 2020. Pengarna flyttas huvudsakligen från en oljevärdekedja till en eldrivlinvärdekedja. Oliver beskrev också barriärerna samt vilka delar i bilen som kommer att påverkas av utvecklingen. Han gjorde också en försäljningsprognos för 2020 där BEV kommer ha försäljningsandel på ca 3,5%, PHEV/EREV på ca 6,6 % 2020 och Full HEV ha ca 10%  [1].

Nedan har jag gjort en sammanfattning av PRTMs prognoser och jämförelse med andra prognoser.

Vilka är PRTM och vem är Oliver Hazimeh?

Men först lite om budbärarens trovärdighet. PRTM är en global managementkonsultfirma. Oliver Hazimeh (linkedin) har en ledande ställning på PRTM och är chef för företagets globala "E-Mobility Practice department". Oliver och PRTM var medverkande i rapporten "Electrification Roadmap" (publicerad 10 dec 2009 [2]) som togs fram på uppdrag av The Electrification Coalition [2], som är en intresseorganisation för att driva på utvecklingen av elfordon i USA. I styrelsen för The Electrification Coalition sitter bland annat Goshn.

PRTM:s prognos av förändringen av värdet av bilens värdekedja
Enligt Olivers presentation har PRTM beräknat förändringen av bilens värdekedja p.g.a. av elektrifieringen av fordonen fram till 2020. De nya delarna i värdekedjan och deras globala värde kommer 2020 vara:

Totalt blir det globala värdet 250 miljarder USD 2020. Pengarna kommer huvudsakligen flyttas från den oljebaserade värdekedjan.  

PRTM:s prognos av försäljningsandel av olika sorters fordon 2020 (globalt)
PRTM har gjort en optimistisk prognos av försäljning av olika sorters bilar 2020. De tror att 2020 så är försäljningen: 

För några definitioner av förkortningarna se (länk)

5 nyckelbarriärer som måste åtgärdas för EV ska lyckas

De fem nyckelbarriärer som måste åtgärdas för att BEV ska lyckas är:

Enligt PRTM krävs att BEV drivlinan måste reduceras i pris med ca 40-50% för att "total cost of ownership" ska bli acceptabel. De tror att priset för batterier kan sjunka till ca hälften av dagens nivå fram till 2020. Priset kommer sjunka p.g.a. skalekonomi och teknikframsteg.

Företaget har beräknat att i USA kommer priset per mile (1,6 km) vara lika stor för PHEV och ICE 2013. Då är priset ca 28 cent per mile. 2017 nås samma "total cost of ownership per mile" för BEV och ICE. Den kostnadsnivån är 29 cent per mile. Milkostnaden för PHEV och BEV kommer sjunka efter det och för ICE kommer den att öka. 

Vilka delar av fordonet kommer att påverkas?

Enligt Oliver kommer bilens olika delar påverkas av elektrifieringen. Delarna som kommer förändras är:

Hur kommer laddinfrastrukturen ändras

Stor användningen av BEV kräver en utbyggd laddinfrastruktur enligt PRTM. De tror att efterfrågan kommer vara ca 1,3 laddare per bil. Ungefär 40% av laddningen sker hemma, 30% sker på semi-privata parkeringsplatser och ca 30% på publika platser. Totalt kommer det krävas för infrastrukturen en kumulativ investering på ca 50 miljarder USD globalt fram till 2020.

För att laddning ska vara effektiv krävs:

Kritik och analys

PRTMs nära koppling till Electrification Coalition ökar behovet av kritisk analys. Rapporter från intresseorganisationer kan vara bra, men de kan ofta lida av urvalet av literatur är begränsat samt ofta är sammanfattningarna lite väl tillrättalagda. Nedan en jämförelse med andra prognosmakare.

Jämförande analys med andra prognoser av försäljningsutvecklingen  

Länk till websida innehållande en jämförelse mellan olika prognoser  ([1]-[11]).

PRTM är den mest optimistiska prognosmakaren eftersom de tror att 50% av bilarna som säljs globalt 2020 har någon sorts elektrisk drivlina. 

Credit Suisse, PRTM, IEA, Bosch och Oliver Wyman har alla ungefär samma uppfattning hur stor BEV försäljningen är 2020. De tror alla på att BEV har ca 3-4% av bilförsäljningen 2020. Det är i storleksordningen ca 3-4 miljoner BEV/år 2020.

Vi får väl se. Jag har sparat alla prognoser och ska ta fram dom 2020.

Skrivit av Magnus Karlström

Alla inlägg från (2007-nu) finns på hemsidan http://elfordon.wordpress.com.

Källor

[1] PRTM analys. http://www.cars21.com/content/articles/2010-09-06-sae-shanghai-battery-summit-2010--the-electrification-tipping-point-.php

[2] Electrifcation Roadmap, 2009. Finns att ladda hem från http://www.prtm.com/strategicviewpointarticle.aspx?id=3545&langtype=1033

[3]  Boston Consulting Group. 2010. http://publications.bcg.com/energy_and_environment_industrial_goods_batteries_for_electric_cars

[4]  IEA Roadmap )2009)
http://www.iea.org/papers/2009/EV_PHEV_Roadmap.pdf  (1,5 MB)

[5] Credit Suisse(2010).  http://emagazine.credit-suisse.com/app/article/index.cfm?fuseaction=OpenArticle&aoid=287312&lang=EN 

[6] Pike research (2010) http://www.greencarcongress.com/2010/09/pike-20100901.html#more 

[7] Fords prognos (2010) http://www.greencarcongress.com/2010/07/gioia-20100729.html#more 

[8] Bosch (2010): http://www.greencarcongress.com/2010/07/bosch-emob-20100708.html#more 

[9] Oliver Wyman, 2010.  http://www.oliverwyman.com/ow/pdf_files/BLOB/ManSum_E-Mobility_2025_e.pdf

[10]. Bloomberg New Energy Finance http://www.greencarcongress.com/2010/11/bnef-20101102.html http://bnef.com/Download/pressreleases/131/pdffile/

[11] J D Power 2010. http://businesscenter.jdpower.com/news/pressrelease.aspx?ID=2010213