Sidhuvud månadens nyhetsbrev

Kortfattad information inom kartområdet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kartnytt nr 2, 2023

[ 13 december ]


Uppdateringar i ISSkiOM (SkidO-normen)

Skidorienteringens kartnorm ISSkiOM 2019 har uppdaterats under sen höst 2023. SOFT har valt att tillämpa uppdateringen i regelverket och relevanta stöddokument inför den aktuella säsongen 2023/2024.

Läs mer

IOFs senaste versioner av kartnormerna finns här.

- - -

Övrigt i detta nummer:

- - -

 • Uppdateringar på gång i ISOM 2017 och ISSprOM 2019
 • Projekt färgseende närmar sig slutfasen
 • Kartgruppen nu komplett
 • Uppdaterade anvisningar för kontrollbeskrivningar

---

Kartgruppen, kartgruppen@orientering.se

 • Fredrik Ahnlén (kartansvarig på SOFT:s kansli och sammankallande)
 • Andreas Oxenstierna (färgutskrifter)
 • Christer Carlsson (färgutskrifter & teknisk support)
 • Kalle Engblom (teknisk support)
 • Viktor Larsson (MTBO-ansvarig)
 • Sture Norén (SkidO-ansvarig)
 • Martin Fredholm (PreO-ansvarig)
 • Linnea Gustafsson (teknisk support)
 • Joel Börjesson Eriksson (teknisk support)
 • Thomas Persson (teknisk support)

Uppdateringar på gång i ISOM 2017 och ISSprOM 2019

IOF Map Comission har under året arbetat fram ett par förslag till uppdateringar i kartnormerna för skog och sprint. Det rör dels nya symboler samt en del justeringar i beskrivningarna av symboler. 

Ändringarna är godkända som nya förslag av IOF Map Comission men behöver godkännande även från IOF Foot-O Comission, vilka motsätter sig fler förändringar i dagsläget. Frågan kommer diskuteras på nytt under IOFs Joint Meeting i Warszawa i januari.

Vad tycker du om de föreslagna uppdateringarna?

Läs mer


Projekt färgseende närmar sig slutfasen

Under 2023 genomförs ett projekt för att utvärdera utformningen på våra kartor med avseende på olika former av färgseende. Projektet leds av Elmin Jagurdzija bland annat som en del av hans praktik från studier inom geodesi och tekniskt lantmäteri på Karlstad Universitet. 

Projektet har samlat in synpunkter på nuvarande kartnormer från en referensgrupp med olika typer av färgseende (inklusive normalt färgseende) och utarbetat en metod för att presentera föreslagna förändringar och utvärdera dessa med referensgruppen. 

Nu går projektet in i slutfasen där förslagen på förändringar ska produceras och sändas till referensgruppen för bedömning. 

Målsättningen är att slutföra projektet i början på 2024. 

Läs mer i nyheten om projektet

För att veta mer, ta kontakt med projektledaren Elmin Jagurdzija


Kartgruppen är nu komplett

SOFTs kartgrupp har under året genomgått en förändring och utökning till att bli mer heltäckande, vilket bland annat innebär att representanter från alla grenar nu finns samlade i SOFTs centrala kartgrupp.

Nu är Kartgruppen att anse som komplett i och med att Martin Fredholm kliver in i gruppen som representant för kartfrågor inom Precisionsorientering. 

Läs mer


På gång

- Grundutbildning för kartritning i nytt format med digitala delmoment ska framställas.

- Vidareutveckling av processen för kartkontroll och godkännande, sker parallellt med processarbetet för Svensk Orientering Events AB.


Uppdaterade anvisningar för kontollbeskrivningar

En efterlängtad uppdatering av anvisningarna för kontrollbeskrivningar är här. Förändringarna har införts efter initiering av SOFTs kartgrupp.

Förändringarna innebär dels att gamla felaktiga anvisningar tagits bort samtidigt som nya symboler och beskrivningar lagts till.

Läs mer

 


Du får detta mejl eftersom du har ett uppdrag inom kartområdet i svensk orientering, alternativt att du anmält intresse om att få mejl om kartnyheter från Svenska Orienteringsförbundet.

Om du är intresserad av andra nyhetsbrev inom svensk orientering, klicka här!


Svenska Orienteringsförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
E-post: info@orientering.se. Hemsida: orientering.se