Konstgräs, granulat, mikroplaster

Emellanåt dyker reportage som dessa upp i media HÄR och HÄR. Att granulat och konstgräsplaner är en het fråga blir vi påminda om genom media tämligen frekvent. Men varför? Är det fortfarande ett problem?

Redan 2018 blev FlexiClean kallade till Svenska Fotbollsförbundet miljökommission. Detta på rekommendation av IVL. Citat: -IVL säger att ni är bäst i klassen på dagvattenrening. ”Stallordern” var: -Lös detta, och lös det fort!

 

Vi utgick från vår filterkassett för dagvattenrening med egenskaper som kostnadseffektiv och användarvänlig. Att den renar oljor, PAH, tungmetaller och näringsämnen var en bonus då dessa ämnen har mätts upp ifrån konstgräsplaner. Vi byggde om kassetten så den blev helt tät samt monterade ett metallfilter som filtrerar partiklar ned till 42 mikrometer. Från första möte till färdig produkt tog oss tre månader.

Bland de första att installera dessa på sina konstgräsplaner var Västerås Stad. 2019 publicerades rapporten kan ni läsa här. Det gav dessutom en del positiv media för Västerås Stad såsom detta reportage från SVT HÄR. Den spontana reaktionen från Västerås Stad var. Om vi nu inte längre gör av med något granulat, vad skall vi då göra med det material vi redan köpt in?

 

I september 2019 presenterade Ecolopp en ”Fallstudie Bergaviks IP, Kalmar” resultaten var häpnadsväckande. ”Resultaten indikerar att spridningen till vatten, med spridningsförebyggande åtgärder installerade, var ca 0,1 kg per år, varav ca 10 % bedöms vara granulat”. Rapporten kan ni läsa här.

I september 2021 presenterade IVL en rapport på uppdrag av Järfälla kommun. Resultaten kan ni läsa här.

 

Tre oberoende rapporter som visar att använder man vår metod är granulat från konstgräsplaner inte längre ett miljöproblem.

 

Vad kan vara nästa steg? Frågan om mikroplaster i vägvattnet disktureras nu. Och med omställningen till elfordon som är generellt tyngre än fossildrivna fordon kan vi förvänta oss ökade halter av mikroplaster i dagvattnet. Givetvis går våra kassetter att använda i brunnar efter vägarna, dock skall man vara medveten om att flödet i dessa kassetter är lägre än våra vanliga filter för dagvattenrening.

 

Samlingsbrunnar är en lösning som vi tillämpade på SkiStar anläggningen i Hammarby. Länsstyrelsen Stockholm satt som krav att för att bygga plastbacken skulle en anläggning för rening av mikroplaster konstrueras. Det resulterade i att vi levererade fyra samlingsbrunnar om fyra granulatkassetter. Läs mer om plastbacken i Hammarby här.

 

Vad är priset för detta då? En konstgräsplan har normalt fyra till åtta dagvattenbrunnar runt planen. Dessa brunnar är normalt sett anslutna till en samlingsbrunn. I den brunnen monterar man en av våra granulatfilter. Priset på det granulatfiltret är från 13 000: - .

 

Är konstgräsplaner med gummigranulat fortfarande ett problem?

 

Dela nyhetsbrevet på twitter

Dela nyhetsbrevet på facebook

 

   

 

 

 

Ni hittar oss som även på Twitter. Klicka på länken och följ oss gärna där!


 

Känner du någon som borde få vårt nyhetsbrev? Klicka på länken för att anmäla dig eller din vän som prenumerant.

 

 

 
     
 

 FlexiClean AB, Brandthovdagatan 16, 721 35 Västerås, www.flexiclean.eu  

Avsluta prenumeration   Visa nyhetsbrevet i webbläsaren Prenumerationslänk till nyhetsbrevet