NYHETSBREV FRÅN VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM
TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR I DISTRIKTET


Fullspäckat veckobrev full med höstens alla viktiga val och händelser!

I detta brev finns såväl utvärderingsenkäten för att utvärdera distriktets valrörelse, nomineringsanmodan till såväl region Stockholm som Stockholms stad, inbjudan till träffar och viktiga fyllnadsval.

Läs noga och planera för de viktiga val som kommer. 

Saknar ni något så nås vi på: storstockholm@vansterpartiet.se


Utvärderingsenkät till partiföreningar

Distriktsstyrelsen har gett en grupp i uppdrag att utvärdera distriktets valrörelse 2022. Utvärderingsgruppen har fått följande i uppdrag att utvärdera:

  • Att på övergripande nivå utvärdera distriktets arbete inför och under valrörelsen 2022 
  • Att särskilt utvärdera den av distriktsstyrelsen valda valorganisationens struktur och arbetsformer, avgränsningar och insatser under valrörelsen. 
  • Att utifrån egna formulerade frågeställningar samla in data, analysera, dra slutsatser och ge rekommendationer som är av större/strategisk karaktär 

För att kunna göra detta ber vi er att svara på denna enkät. Ni kan vara flera i styrelsen/valgrupp som svarar tillsammans eller separat, men vi vill gärna att få in flera perspektiv. Utvärderingen består av olika avsnitt som behandlar valrörelsen olika delar. Denna enkät tar ungefär 30 minuter att genomföra, beroende på hur mycket ni behöver diskutera frågorna er emellan

Öppna enkäten HÄR


Träff för medlemsansvariga

Är du medlemsansvarig i din förening och känner dig osäker på vad du ska göra och hur du ska göra det i medlemsregistret?

Torsdag 10 november har vi en genomgång på Zoom kl. 18.30-20.00 och går igenom grunderna i medlemsregistret, att uppdatera uppgifter, att ta ut listor - exempelvis för att göra ringuppdrag med de som inte betalat årets medlemsavgift, och om hur hantera GDPR och datasäkerhet.

➤ DATUM: Torsdag 10 november
➤ TID: 18.30-20.00
➤ PLATS: Digitalt via Zoom


Årsmöteplanering

Nu är det inte långt kvar innan årsmötessäsongen är igång!

Varje partiförening och branschförening behöver fylla i årsmötesenkäten senast den sista november:

Fyll i formuläret HÄR


Träff för kassörer

Vicci Friberg, kanslichef och Lena Skarin, ny ekonomiansvarig på Distriktsexpeditionen bjuder in kassörer och ordförande för en träff där vi pratar om partiföreningens ekonomiska år och flöden, inrapportering av underlag för distriktsavgiften och andra ekonomirelaterade aktuella frågor.

➤ DATUM: 22 november
➤ TID: 19-20.30
➤ PLATS: Digitalt på Teams: LÄNK
➤ Anmäl dig HÄR


Har ni bytt gruppledare eller politisk sekreterare?

Nu efter valet kommer samtliga kommunala grupper att välja gruppledare för den nya mandatperioden, en del av er kommer att få nya gruppledare och även anställa nya politiska sekreterare.

Hjälp oss att få en översikt över dessa byten genom att fylla i enkäten HÄR

Vid frågor eller önskemål om kontakt tveka inte att höra av er

Ombudsman för länet: giglia.becerra@vansterpartiet.se


Marx22 Tema: Den ursprungliga ackumulationen

Marx22 sätter fokus på kapitalets fortsatta ackumulation och expansion och ställer frågan: Hur kan vi ta oss tillbaka till det gemensamma?

➤ Fredag 28/10 kl 17–20: Konferenspub med AW, panelsamtal och poesi med Athena Farrokhzad.
➤ Lördag 29/10 och söndag 30/10 kl 10-17: Läs mer om programmet HÄR


Nomineringsanmodan till uppdrag i Region Stockholm

 Vill du vara med och styra region Stockholm? 

Vi söker nu dig som kan tänka sig att ta ett uppdrag inom region Stockholm där vi ingått en valteknisk samverkan med S, C och Mp.

Exakt vilka uppdrag som kommer att finnas är ännu inte klart men det handlar om nämnder, beredningar och råd inom regionens ansvarsområden. Det vill säga Hälsa och sjukvård, trafik, regionplanering, fastigheter, kultur med mera. 

Du får gärna ha erfarenhet av politiska uppdrag i din kommun eller arbetslivserfarenhet inom det område som du är intresserad av men det är inte ett krav. 

Valberedningen eftersträvar en spridning av våra förtroendevalda när det gäller ålder, boendeort, bakgrund m.m. 

Nominera dig själv, eller en kamrat, genom att klicka här.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta valberedningens sammankallande Marianne Berg Ekbom på marianne.bergekbom@gmail.com

OBS: Vi vill ha in din nominering senast fredag 11 november!

Nomineringsanmodan till parlamentariska uppdrag i Stockholms stad


Vänsterpartiet i Stockholm stad går nu in i en rödgrön majoritet och söker parlamentariker till som ska verka Stockholm stad kommande fyra år.

Vi uppmanar därför alla partiföreningar i staden att ordna nomineringsmöten och nominera in kloka kamrater till dessa uppdrag. Även branschföreningar och Studentvänstern kan nominera kamrater, men de nominerade måste bo i Stockholm stad.

Gällande nomineringar till stadsdelsnämnderna kan föreningarna med fördel ordna gemensamma nomineringsmöten i de fall när fler partiföreningar ”delar” på en stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämnderna kommer from nästa år att ha ett presidium med en ordförande från majoriteten, en vice ordförande från oppositionen och en andra vice ordförande från majoriteten. Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista kommer slås ihop till stadsdelsnämnden Järva, stadsdelsnämnderna Östermalm och Norrmalm kommer att slås ihop till stadsdelsnämnden Norra innerstaden från mitten av 2023.

Nomineringar med motivering skickas till
naile.aras@stockholm.se

Läs mer HÄR

Nominera till Sveriges Allmännytta

Den 29-30 mars håller Sveriges Allmännytta kongress. Det är de allmännyttiga bostadsbolagens gemensamma koncern. Ombudsfördelningen är nu spikad efter valet och Vänsterpartiet kommer få 6 ombud och lika många ersättare.

Vi vill nu ha in nomineringar på kongressombud och ersättare då dessa väljs centralt efter nomineringar från distrikten. De som räknas som valbara till uppdraget är de som kommer ha uppdrag i något av medlemsbolagen i berörda valkretsar under den kommande mandatperioden.

Då såväl kongressen som dess valda organ brukar ha en kraftig dominans av män så uppmuntras att ni nominerar kvinnor till uppdraget som ombud.

Nominera senast den 12 november till Ann Mari Engel i valberedningen: annmari.engel@gmail.com.

Har ni frågor om kongressen och uppdraget så kontakta då också Ann Mari.

Bifogat finns ombudsfördelningen och kongressinfo från Sveriges Allmännytta.

Fyllnadsval till utskotten

Utskotten är distriktsstyrelsens organ för att bredda planering och genomförande av de aktiviteter som beslutats i verksamhetsplanen och övriga beslut från distriktsårskonferensen.

Nu behöver Miljö- och klimatutskottet, Antirasistiska utskottet, Internfeministiska utskottet och Solidaritetsutskottet göra ett fyllnadsval till uppdraget som pågår till 2023.

Nominera dig själv eller en kamrat och gör skillnad.

Nominera HÄR

Läs mer om utskotten HÄR
Läs mer om riktlinjerna för utskotten HÄR

Var med och planera Sveriges största 1:a-majfirande!

Sök uppdraget som ideell projektledare!

Vänsterpartiet Storstockholm arrangerar Sveriges största 1 maj-firande, där vi samlas för att tillsammans demonstrera på arbetarnas högtidsdag.

Vi söker nu en ideell projektledare som kan ansvara för 1 maj-firandet, från planering till genomförande och utvärdering, med stöd från distriktsexpedtionen. Uppdraget är delvis arvoderat.

Läs mer HÄR, sök senast 30 oktober


Vänsterpartiet Botkyrka söker en politisk sekreterare

Vänsterpartiet Botkyrka söker en politisk sekreterare på 40-50 % med tillträde från och med årsskiftet.

Tjänsten som politisk sekreterare består i stor utsträckning av att stödja Vänsterpartiets kommunala grupp, partiföreningens styrelse och medlemmar så att deras respektive engagemang tas till vara på bästa möjliga sätt. Vänsterpartiet kommer att sitta i opposition mot ett minoritetsstyre bestående av S, MP, C, L och KD den kommande mandatperioden.


Läs mer HÄR

Vänsterpartiet Sundbyberg söker politisk sekreterare

Vänsterpartiet är det tredje största partiet i Sundbyberg och kommer att vara med i den majoritet som ska styra staden under kommande mandatperiod.

Vi söker nu en politisk sekreterare till de kommande fyra åren. Jobbet ger dig goda möjligheter att vara med och påverka vardagen för sundbybergarna den kommande mandatperioden.

Läs mer HÄR och sök jobbet redan idag. 


facebooktwitterinstagramhomepage

storstockholm@vansterpartiet.se