Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Välj rätt kursmall

Som bekant är det från och med 1 maj obligatoriskt att genomföra den praktiska släckövningen. 

Vi vill påminna om att ni måste välja rätt kursmall när ni skapar kurstillfällen. Om fel mall väljs medför detta att deltagarna inte får sina certifikat. 

I Lärarportalen finns tre olika kursmallar:

- Brandfarliga Arbeten Teori + Praktik

- Brandfarliga Arbeten Teori 

- Brandfarliga Arbeten Praktik

Genomförs teori och praktik under samma dag ska mallen "Brandfarliga Arbeten Teori + Praktik" användas.

Om ni delar upp teorin och praktiken så måste ni skapa två tillfällen. Ett i samband med den teoretiska och ett när den praktiska delen genomförs.
Deltagaren måste genomföra båda delarna med godkänt resultat för att få ett certifikat.

Ni måste informera era deltagare att certifikatet blir giltigt och skickas först när både teori och praktik genomförts med godkänt resultat.

Se den nya filmen "EduAdmin Lärarportal" om hur det fungerar på vår Youtube kanal!  Klicka här


Normerna är klara

Den 16 maj blev normerna godkända i Regelgruppen. Normerna kommer publiceras i mitten av juni av Brandskyddsföreningen och troligen börja gälla från och med årsskiftet. 

Regelgruppen beslutade också att Bilaga 3 - ”SBF 2022:1 - Instruktion för praktisk släckövning”  i den nya normen börja gälla redan nu. Du hittar den här.

OBS: Dokumentet är inte det slutgiltiga, helheten träder i kraft i samband med övriga normer. Därför är flera texter överstrukna med svart.På vår Youtubekanal finns flera instruktionsvideos om IT-systemet och appen Brandfarliga Arbeten.

Se filmerna här

All information om Brandfarliga Arbeten hittar du på hemsidan www.brandfarligaarbeten.com eller ring oss på 08- 98 11 12

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.