Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Senior alerts nyhetsbrev April 2022

Registerhållaren har ordet
Det här med att vara ute i tid är A och O för att planera utvecklingen hos verksamheten och redan nu så är det många som hör av sig till Senior alert då de vill göra omtag med deras förbättringsarbeten i höst. Under april och maj kommer två värdefulla webbinarier att erbjudas för er som jobbar med förbättringsarbeten inom kommunerna, den första hålls av SKR och den andra med Sveriges fem kommunala kvalitetsregister. I slutet av april kommer även höstens alla webbinarier att lanseras på Senior alerts hemsida. Vår förhoppning är att det finns något för alla.

Vi har också en användarundersökning igång. Tack för att du hjälper oss bli bättre!


Hemsida

Uppdatera kontaktuppgifter vid anmälan till webbinarie
Sedan en tid tillbaka anmäler du dig till våra webbinarier, workshops och E-lärande med hjälp av BankID.

Uppdatera dina kontaktuppgifter redan idag, så går det smidigare när du väl önskar anmäla dig.

Klicka här för uppdatering av kontaktuppgifter.

Webbinarier april

Att registrera i Senior alert
Nyfiken på Senior alertEtt webbinarie där vi gemensamt går igenom grunderna i Senior alert för en trygg uppstart eller repetition av att registrera.

Rundtur på hemsidan
Ett webbinarie som ger en guidad tur på Senior alerts nya hemsida och tips för fortsatt arbete.

Workshop för dig som chef och ledare
Senior alert erbjuder en workshop för dig som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

E-lärandet för dig som chef och ledare finns tillgängligt när som du önskar. 

Månadens Senior alert profil

Månadens Senior alert profil är Åsa Evernäs, Specialistundersköterska inom demens och palliativ vård, men även koordinator för Tranås kommuns utvecklingsarbete med Senior alert. 

Senior Alert startade 2013 i Tranås kommun och då skedde första registreringarna.  Först ut var särskilt boende. 2016 togs ett omtag och då fick 1 ssk samt i usk uppdraget att ta detta vidare i utvecklingsarbetet och få till ett flöde och arbetsgång. Åsa tillsammans med en kollega fick i uppdrag att verka både mot organisation och personal för att tillsammans strukturera upp arbetet med Senior alert på särskilt boende. Projektet är inte längre ett projekt utan ett väletablerat och strukturerat arbetssätt. 

Åsas huvudansvar som koordinator är att se till så att arbetet med kvalitetsregister fortlöper och detta genom god dialog och kontakt med Senior alert ombud. "Det är viktigt att höja glädjen över att vara Senior alert ombud och att de känner sig stolta, samtidigt att man förstår vinsten med att riskbedöma", säger Åsa som även är ute och undervisar och informerar nya ombud där fördelar och tankesättet med Senior alert lyfts fram. I Åsas uppdrag ingår även att under vägen handleda och stötta personalen när de stöter på patrull eller frågor och funderingar dyker upp.

Senior alert ombuden har en uppdragsbeskrivning där målet är att säkerställa att arbetet i kvalitetsregistret Senior alert genomförs på rätt sätt enligt kommunens handlingsplan, där dem är den kopplande länken till kollegor inom verksamheten och till koordinatorn.  

Tranås kommun har tagit fram ett årsarbetshjul där strukturen kring arbetet med Senior alert tydligt framgår. Bland annat ska riskbedömning alltid utföras före genomförandeplanen skrivs, vikt kontrolleras 4 ggr/år och vid behov, samt att riskbedömningar göra 2 ggr/år och den betonar även vikten av att följa upp insatta åtgärder. När det gäller att följa upp insatta åtgärder har det gjorts ett omtag och Åsa menar "att inte följa upp en riskbedömning är som att köpa glass och inte smaka eller äta upp den". 

Tranås kommuns vision är att hela teamet är ansvariga vilket ger en helhet och ökad insyn i arbetssättet. Som hjälp har kommunen en digital anslagstavla där ett samarbetsrum för ombuden har skapats. Här hittar man förutom Senior alert ombuden även enhetscheferna, rehab personal, PAS och MAS. Det är Åsas uppgift att genom samarbetsrummet kommunicera utåt vilket ger möjlighet att uppmärksamma att det är dags för nya riskbedömningar, påminna om arbetet med att följa upp åtgärder och inspirera med Senior alerts digitala influencer Elsa. Samarbetsrummet har en "gilla" funktion och det är en indikator på att man har läst informationen. De som inte gillar ett inlägg ringer Åsa upp eller mejlar.

Åsa känner sig stolt över att arbetet med Senior alert i Tranås kommun har blivit en viktig del av det vardagliga arbetet för patientsäkerhet och både vårdtagare och närstående informeras om detta viktiga verktyg för god vård. Att arbeta med Senior alert och att riskbedöma är en kvalitetssäkring och ett kvitto på att vi ser helheten hos den äldre personen, men även en kvalitetssäkring för närstående och oss personal, säger Åsa som ni kan läsa mer om på vår hemsida under inspirerande exempel 2022.

Information från Senior alert

Användarundersökning
För att vi i den Natinella arbetsgruppen för Senior alert ska kunna erbjuda stöd i det dagliga arbetet med registret, vill vi uppmuntra dig att före den 8 april fylla i denna användarundersökning. Tack för att vi får ta cirka 5 minuter av din tid!

Klicka här för att delta.

Mäta för att veta - Låt dig inspireras till förbättringsarbete
Är en förändring alltid en förbättring? Hur kan du med hjälp av kvalitetsregister hjälpa din verksamhet att nå bästa möjliga resultat?

Den här workshopen ger dig inspiration och verktyg att mäta för att veta - Genom kvalitetsregister utvecklas vården!

Läs mer och anmäl dig genom att klicka här

Utveckla stöd och insatser till äldre

SKR bjuder den 6 april in till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer och anmäl dig genom att klickahär


Senior digital influencer

I en ny film med Elsa slår hon ett slag för handstyrkan och ger tips på hur vi kan träna för att varje dag ska bli våra styrkedag. Klicka här för att se filmen. 

Vill du titta på tidigare inspelade filmer med Elsa så klickar duhär.


Kontakt support

Måndag-torsdag kl. 10:00-12:00

E-post:
senioralert@rjl.se

Telefon:
010-242 12 11

Följ oss på Social media

facebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.