Ett nyhetsbrev från Norrköpings kommun. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Näringslivsnyheter #6 2021

Vi vill med årets sista nyhetsbrev titta tillbaka på 2021 och berätta om några höjdpunkter, men också kika framåt för att se hur vi ännu bättre tillsammans kan skapa förutsättningar för ett starkare näringsliv med tillväxt i Norrköping.

2021 har varit fortsatt utmanande för många branscher, men vi har sett en stark återhämtning och några branscher går för högtryck. Besöksnäringen som har varit värst drabbad har trots pandemin klarat sig förhållandevis väl med tanke på rådande läge. Tack vare det starka utbudet av upplevelser och kända besöksmål har Norrköpings kommun flest gästnätter i regionen under sommarperioden och står sig väl i jämförelse med andra städer i liknade storlek även nationellt.

Förstärkt företagsfokus

- Med ett tydligt fokus och ökat samarbete över gränserna, både i vår egen organisation men också med näringslivet, ökar möjligheterna för tillväxt som i sin tur leder till fler jobb till Norrköpingsbor, en bättre skola och en tryggare äldreomsorg, säger Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande

Under hösten har kommunledningen i Norrköpings kommun intensifierat arbetet med näringslivsfrågorna. Under namnet Företagsfokus har en rad nya initiativ genomförts. Interna utbildningar med bland annat tema servicefaktorer, fler e-tjänster, ökad omvärldsspaning, samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner och regioner och konceptet Dukat Bord där du som företagare får träffa fler handläggare vid samma tillfälle med syfte att underlätta och effektivisera i företagarens vardag.

- Arbetet med Företagsfokus är en satsning där hela kommunorganisationen är inkluderad. Vi är alla en del av lösningen och kan utifrån våra olika roller bidra till ett bra näringslivsklimat och vi ser detta som en långsiktig satsning, säger Anna Thörn, kommundirektör

Olle Vikmång, Anna Selander och Niclas Lindhal besöker Tjoffe Sjögren, Städarna.


Många hundra företagsbesök och kontakter

Vi har genomfört en rad möten, event och träffar med olika teman. Några av dessa är God morgon Norrköping med inspirerande företagsberättelser kopplat till ett företags olika faser. Lets´create Norrköping Business med teman som hållbarhet, kompetensförsörjning, internationalisering och Digitalisering/AI och inte minst den årligen återkommande Byggdagen med nästan 400 deltagare.


Årets Företagare i Östergötland och Årets Gasellvinnare i Östergötland är från Norrköping!

Stort grattis till  David Frykerås Againity och Svensk Elkraftentreprenad  till vinsten!

David Frykerås, Againity vann titeln Årets Företagare i Östergötland och fick representera regionen med pompa och ståt i Blå hallen och Svensk Elkraftentreprenad blev årets gasellföretag i mycket hård konkurrens. Av 30 Gasellpristagare i Östergötland är 18 företag från Norrköping!

Grattis säger vi även till:

WellNox, iDoc AB,  Againity,  Eltal-Borlas Consulting,  Soffa Direkt, Cmg Logistik, Byggtec i Norrköping , Östgöta Elitstäd, Nistra AB, Smart cash i Östergötland, Optiplan, Vernum Maskin i Norrköping, Skogslotten, Kolmårdens personliga assistans, BR Karlssons Entreprenad, Angry Creative, Erik Samuelson Mark & Entreprenad och  Linde Utemiljö.

David Frykerås, Againity är Årets Företagare 2021 i Norrköping.


Inriktningsdokument för Näringslivsfrågor

I Norrköpings kommuns nya näringslivsstrategi stärks kommunens fokus på företag. Strategin är framtagen i samarbete med näringslivet. Målet är att främja företagens utveckling genom att hantera ärenden effektivt och genom att satsa på service och bemötande. Här kan du ta del av strategin 


Aktiviteter för företagare

Näringslivsavdelningen bjuder in till olika workshops, nätverksträffar och möten under året. På den här sidan kan du läsa om och anmäla dig till de som är aktuella just nu: Lansering av Norrköpings näringslivsstrategi och Dialog om upphandlingar bland annat.


Företagsbesök

2022 vill vi träffa dig! Vill du ta emot företagsbesök 2022, digitalt eller fysiskt och prata om hur vi tillsammans kan förbättra näringslivsklimatet i Norrköping? Maila till naringsliv@norrkoping.se så bokar vi in ett möte.

Norrköpings kommun bjuder in till Dukat bord!

Nu blir det enklare för företag som har fler än ett myndighetsärende, som till exempel bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, brandtillsyn, eller serveringstillstånd att träffa fler handläggare vid samma tillfälle.

Med den här satsningen vill kommunen underlätta för företagaren genom att kunna ge råd och vägledning på ett effektivare sätt.

Vi har stämt av med Kostas på Brooklyn Bar för att höra vad han tyckte om konceptet Dukat bord.

- Vi tyckte det var helt perfekt att träffa alla handläggare samtligt och på samma plats! Man sparar mycket tid och det är smidigt när flera frågor kan lösas på samma gång. 

Läs mer om eller boka dukat bord här

Kostas på Brooklyn Bar.


Rekordmånga UF-företag i Norrköping

Rekordmånga elever har startat UF-företag under året och Norrköpings kommun är utsedd till årets UF-kommun i Östergötland 2021. I mars nästa år bjuds det in till regional UF-mässa i centrala Norrköping. 


Trafikstrategi för granskning

Trafikstrategi för Norrköping är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och syftar till att skapa en långsiktig plan för trafiksystemet med orden framkomlighet och tillgänglighet i fokus. Trafikstrategin ställs nu ut för granskning. Vilket betyder att du har möjlighet att tycka till om innehållet genom att lämna din synpunkt. Granskningsperioden pågår från den 18 november 2021 till och med den 18 januari 2022. Läs mer om trafikstrategin


Rekryteringsmässan 2022

2 februari kommer Rekryteringsmässan 2022 att hållas i Linköping och den 3:e håller vi mässan i Norrköping. Mässan pågår kl. 12-16 båda dagarna och vi hoppas på att få se så många av er där som möjligt. Under mässan får ni chans att träffa engagerade studenter som är på jakt efter sommarjobb, extraknäck, heltidstjänster eller andra jobb, samtidigt som ni får marknadsföra ert varumärke som arbetsgivare mot en bred målgrupp.


Information om nya restriktioner från och med den 23 december

I arbetet med att minska spridningen av covid-19 i samhället införs nya råd och rekommendationer. 

Här kan du läsa mer om de stöd som finns för näringslivet.


Vi önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du finns i våra kontaktlistor. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.