Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

December 2021


Uppdaterad hemsida - Ny checklista - Projektägarens tack - Från oss alla...


Allt har ett slut...men också en början

Året går mot sitt slut och så även projektet PRIS-Prao i Skåne. Vi firar två fantastiska år och gläds åt alla goda samarbeten som har skapats under projekttiden. Avslutet av projektet blir början på något nytt och från och med feb 2022 startar `Regional samverkan och stöd för prao i Skåne´.

Vi vill önska er alla en god jul och gott nytt nyår; fyllt av gemenskap, glädje och värme. Låt 2022 bli det bästa praoåret någonsin!

Varma hälsningar

Annhild, Charlotta, Filippa, Ingrid, Mi & Pia


www.praoiskane.se

Uppdaterad hemsida

Hemsidan har fått en förenklad meny för att underlätta för arbetsgivare och skola/huvudman att hitta information som är riktad specifikt till dem. Arbetet med hemsidan fortsätter löpande för att göra informationen mer tillgänglig.

Under hösten lanserades en betaversion av handledarguiden för prao. Idag ligger den som en extern site, men vi jobbar på att integrera den i praoiskane.se. Guiden kommer att vara tydligt avgränsad på sidan, för att göra det lätt att dela den med arbetsgivare.

Tips! Dela gärna länken till handledarguiden på kommunens hemsida, där man hittar information om prao, när överflyttningen av handledarguiden är genomförd.

Länk till handledarguiden tills överflyttning sker, se nedan.


En ny version av checklistan

Checklistan för organisering av prao, som projektet har använt för att få fram regionala mönster för praoarbetet i Skåne, är nu omarbetad och finns i en ny version på hemsidan.

Den är tänkt att fungera som ett praktiskt stöd, i det löpande praoarbetet, för att checka av kommunens och skolans arbete för en kvalitativ, hållbar och systematisk prao.


Tack från projektägaren

Vi har nu kommit till sluttampen av PRIS efter nästan två års intensivt arbete! Från Region Skånes sida och som ordförande i PRIS styrgrupp vill jag rikta ett stort tack till alla medverkande kommuner och samverkanspartners för ert stora engagemang och bidrag i det regionala arbetet för en mer likvärdig prao i Skåne.

Region Skåne har drivit PRIS utifrån vårt arbete med kompetensförsörjning. PRAO spelar en viktig roll i det arbetet eftersom den insatsen ofta är elevers första ”riktiga” arbetsplatskontakt på egen hand och är därför central som obligatorisk insats i skolan. Flera arbetsgivare, däribland vår egen organisation, uttrycker stort intresse av att bidra med praoplatser och visa upp arbetsplatser och yrkesroller. Det är min bild att PRIS bidragit till utveckling på det området.

I arbetet med PRIS styrgrupp har fokus under hela projektperioden legat på hur vi kan säkerställa att resultatet och formerna för den regionala strukturen för prao lever vidare och utvecklas efter projektets slut. Under 2022 kommer arbetet att fortsätta i form av ’Regional samverkan och stöd för Prao i Skåne’ med 16 kommuner. Ingrid Weimers på Hässleholms kommun och Annhild Månsson på IUC Syd kommer på uppdrag av Charlotta Levin hos mig, att fortsätta arbeta med kommunikation, omvärldsbevakning, processledning och implementering av PRIS branschmodeller.

Jag är mycket nöjd med det stora intresse som funnits från kommuner att medverka i en fortsättning och vet också att arbetet fortsätter på olika sätt i hela Skåne, både bland kommuner och hos arbetsgivare. Region Skåne kommer fortsatt att prioritera prao på regional nivå kopplat till kompetensförsörjning i stort och jag kommer med stort intresse följa utvecklingen.

Återigen, stort tack till alla medverkande parter och på återhörande!

Maria Heinesson Grynge

Enhetschef Näringsliv och arbetsmarknad, Region Skåne


Från oss alla...

Nu är det dags att runda av vårt arbete i PRIS. Vi vill rikta vårt stora tack till alla er som på olika sätt bidragit till att projektet har blivit så lyckat; kommuner, arbetsgivare, skolpersonal och ledning, näringslivsavdelningar, HR, olika organisationer, systerprojekt, Skolverket, Skolinspektionen, Region Skåne med flera. Tillsammans har vi arbetat för att skapa hållbara strukturer för prao. Vi har under denna tid mött ett stort engagemang, nyfikenhet, möjlighetstänk och vilja till förändring och utveckling. Fokus för arbetet har varit att skapa en likvärdig, intressant och rolig praoupplevelse för våra elever i Skåne.

Ingrid Weimers Reader, Annhild Månsson och Charlotta Levin fortsätter arbetet i det nya samarbetet ´Regional samverkan och stöd för prao i Skåne´. (Implementeringen av PRIS-Prao i Skåne.) Fiippa Millqvist, Pia Zachrison och Mi Jönsjö går vidare till nya uppdrag.

Fortsätt att göra skillnad för våra elever i Skåne. Tillsammans är vi starka, så fortsätt att inspirera, samverka och stötta varandra inom och över kommungränserna.

Tack för att vi har fått vara en del av er praoresa!

Projektteamet PRIS-Prao i Skåne


homepagelinkedin


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.