Avenyföreningens nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Senaste AVENYTT för dig som är medlem i Avenyföreningen – v. 44 2021


Avtalet påskrivet! Ett steg närmare den största upprustningen på 50 år!

Nu har vi passerat en stor milstolpe i arbetet med att Avenyn och Götaplatsen ska återfå sin status och skönhet!

Göteborgs Stad och flertalet fastighetsägare längs gatan har skrivit på ett samverkansavtal för att tillsammans planera för en större upprustning. Vi vet alla att gatan är sliten efter 50 år utan upprustning samt att vintern upplevs grå, blåsig och öde. Det ska vi tillsammans ändra på!

Avenyföreningen, fastighetsägarna och Göteborgs Stad börjar nu att planera och ambitionen är att själva upprustningen ska ska i etapper under 2024–2026. Det är gångytorna och Götaplatsen som ska rustas upp i detta projekt. Spårområdet och trafiken berörs inte denna gång.

Har ni frågor?


3 frågor och svar om upprustningen

• Hur skiljer sig det här projektet från tidigare försök att rusta upp Avenyn?
2013 togs ett gestaltningsprogram för Avenyn fram, men programmet genomfördes inte. Det som skiljer den nuvarande processen från tidigare är att det nu finns ett tydligt politiskt uppdrag, bred samverkan mellan parterna och en beslutad ambition för budgeten. Förutsättningarna är alltså betydligt starkare och stabilare nu.

• Vad kommer upprustningen att kosta och hur finansieras den?
Kostnaderna för själva upprustningen av paradgatan, exklusive Götaplatsen, har beräknats till sammanlagt 300 miljoner kronor. Samarbetsprojektet innebär att Göteborgs Stad och fastighetsägarna står för hälften vardera. Detta gäller Avenyns gångytor. Därutöver bekostar staden mindre trafikåtgärder och underhåll, liksom upprustning av Götaplatsen, för sammanlagt 117 miljoner kronor.  

Kostnadsramen för hela projektet är alltså 417 miljoner.

Det första samverkansavtalet som undertecknades i november 2021 omfattar drygt 9 miljoner kronor som ska bekosta en planerings- och designfas. Ett andra samverkansavtal kommer att undertecknas inför starten av själva upprustningen och den nya gestaltningen.

• Jag har en verksamhet på Avenyn. Hur kommer jag att påverkas under upprustningen?
Ambitionen är att alla verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Tvärtom vill vi att själva upprustningen blir en attraktion i sig och drar besökare. Och då ingår det att vi måste jobba med spännande lösningar kring tillgängligheten till alla verksamheter. Själva upprustningen kommer också ske i etapper så inte hela gatan påverkas samtidigt.


Kom och tyck till på våra medlemsmöten

Nu när Samverkansavtal 1 är påskrivet ska ett underlag till en projekttävling skapas. I detta skede ligger FOKUS på VAD som är viktigt att få med i tävlingen. Tävlingsskedet är till för att ge bra idéer och lösningar till upprustningen.

Ni som vill och kan får gärna vara med i diskussionerna. Ni medlemmar är en viktig referensgrupp i projektet. Punkterna nedan kommer vi tala om både utifrån funktioner och platser på Avenyn:

  • Vad är bra och vill vi behålla samt eventuellt förstärka?
  • Vad fungerar sämre och vill vi ha lösning på, dvs utmaningarna?
  • Vad är dåligt och vill vi ta bort?
  • Vad saknas och vill vi föra till?

Kommande möten:

Torsdag 11 november
Frukostmöte på Tvåkanten, Avenyn 27: Kl. 09–10 (Kaffe från kl. 08.30)
Digitalt möte: Kl. 14–15 (Teamslänk skickas till anmälda)

Tisdag 14 december
Frukostmöte: Kl. 09 – 10 (kaffe från kl. 08.30) OBS! Plats ej bestämt än
Digitalt möte: Kl. 14 – 15 (Teamslänk skickas till anmälda)


Har du en kollega eller granne som kan vara intresserad av upprustningen? Dela nyhetsbrevet!


Psst! Du hinner fortfarande nominera Årets Avenyföretag 2021

Vilket företag i Avenyområdet tycker du har utmärkt sig under året och varit en inspirerande förbild? Fram tills 10 november kan du nominera till Årets Avenyföretag 2021. 


Kontakta oss på Avenyföreningen

Jessika Wassberg, vd, 0733-505 220, jessika@avenyn.se
Carina Hallgren, medlemsansvarig, 0707-74 92 92, carina@avenyn.se
Thomas Johnsson, ansvarig marknadsföring och kommunikation, 070-870 86 70, thomas@avenyn.se
Bengt Enroth, vaktmästare, 0731-59 07 80, bengt@avenyn.se
Julia Ahlström, praktikant, julia@avenyn.se 


Drönarfoton: Alexander Ljungqvist/Göteborgs Stad

instagramfacebooklinkedin

Besök Avenyföreningen på vår webbplats eller
följ oss i våra sociala kanaler för fler nyheter och information kring området.

Du får detta nyhetsbrev eftersom din verksamhet är medlem i Avenyföreningen.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.