NYHETSBREV FRÅN VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

Vi kampanjar för trygga orter!

Nu har vi dragit igång en trygghetskampanj på initiativ av partiföreningar och drivna medlemmar! Vänsterpartiet driver på för förändringar för att det dödliga våldet inte ska få grogrund. Det handlar till stor del om politik för jämlikhet för att motverka rekryteringen in i våldsamma sammanhang men också insatser som kan slå ut den kriminella ekonomin.

Dela med #TrygghetÄr

Vi vill samla kampanjen under taggen #TrygghetÄr. Hashtaggen togs fram av partiföreningen Hammarby-Skarpnäck och vi ser gärna att fler hänger på.

Den här taggen bjuder även in till dialog. Vad är trygghet för den trångbodde, den utförsäkrade eller den som fastnat i kriminalitet? Vi vill se att människor även utanför partiet svarar på vad #TrygghetÄr

Beställ material

Här nedan finns länkar till färdigt kampanjmaterial att beställa. För att beställa kontakta Erik på tryckeriet med en veckas framförhållning.

Material:
Flygblad trygghet 1
Flygblad trygghet 2
Affisch trygghet 1
Affisch trygghet 2

Affisch trygghet 3
Affisch trygghet 4

Kontakt: tryckeriet@vansterpartiet.se

Lokala budskap

Utöver det färdiga materialet så vill vi se varianter med lokal prägel. Fundera på lokala händelser eller beslut som skulle kunna bli ett affischbudskap för er ort. Vi tror att igenkänning och närhet är viktigt i denna kampanj.

Intresserade av trygghetsmaterial med lokalt budskap?
Skriv till Elin och bolla idéer!Kontakt: elin.moren@vansterpartiet.se


Fackligt samtal!

Vänsterpartiet i Stockholm stad har bjudit in företrädare från Kommunal, Vision och Lärarförbundet för ett samtal om facket och politiken. Samtalet kommer att ge inblick i vilka frågor som är viktiga för medlemmarna i respektive förbund och hur vi tillsammans kan driva frågorna i Stockholms stad.

➤ DATUM: 3 november
➤ TID: 18.00-19.30
➤ PLATS: Digitalt via zoom - Här.

Nachos för fackliga!

En träff för fackligt engagerade och nyfikna i Vänsterpartiet Storstockholm. Vi kommer snacka aktuella fackliga frågor och hur en kan vara partiaktiv parallellt med sitt fackliga engagemang. Det bjuds på vegetariska nachos och gott häng!

➤ DATUM: 2 december
➤ TID: 18.30-20.30 (Öppet från 18.00)
➤ PLATS: Porten, kungsgatan 84
➤ ANMÄLAN: Här

➤ ARRANGÖR: Fackliga utskottet


Vi söker drivna medlemmar till arbetsgruppen för 1 maj!

Allt tyder på att vi äntligen kommer få gå landets största 1 maj tåg ute på soldränkta stockholmsgator igen! 1 maj markerar dessutom starten på valrörelsen 2022.

Vi öppnar härmed nomineringen till att sitta i distriktets centrala arbetsgrupp för 1 maj-firandet 2022. Vi söker de som vill bidra till arbetet och som har tid och möjlighet att driva arbetet framåt. Fundera på vilka i er förening som skulle passa för uppdraget och uppmana dessa att göra en intresseanmälan!

Intresseanmälan görs genom att fylla i nomineringsenkäten HÄR. Vi behöver få in alla nomineringar senast den 9 november.


Valanställningar!

Nu börjar det dra ihop sig inför valplanering, och flera av er har börjat fundera på valanställningar. Distriktskansliet kommer, liksom tidigare år, stå till förfogande att vara arbetsgivare för de ni vill anställa under valrörelsen. I detta formulär kan ni läsa mer om vad det innebär samt anmäla intresse för hjälp med valanställning från distriktet. På det sättet kan vi få information om hur många och vilka som är intresserade av upplägget.

Intresseanmälan om valanställning i partiföreningen Här.


Nominera till listorna

I tidigare utskick har vi haft strul med länkarna till att nominera till politiska uppdrag inför valet, därför kommer de här igen.

Nomineringarna tas in av valberedningarna som kommer genomföra intervjuer och liknande för att senare lägga ett förslag. Förslaget kommer sedan att behandlas och klubbas på valkonferenser efter årskiftet.


Nominera till riksdagslistan HÄR.

Nominera till regionlistan  HÄR.

Nominera till listan för Stockholm stad  HÄR.

Vi vill ha in era nomineringar senast 17 december.

Kontakt till era valberedningar

Vi önskar få kontaktuppgifter till valberedningen i er kommun som tar in nomineringar till er kommunlista. Meddela också datum för när ni planerar hålla konferens för att sätta listan för er kommun. Detta så vi kan samla informationen på hemsidan. Fyll i detta i formulär - Här.


Meddelande från distriktsexpeditionen

Blippar på vift!
Har du lånat en blipp (en nyckelbricka) till Kungsgatan 84 som du inte lämnat tillbaka? Vi saknar den! Maila oss i så fall på:

storstockholm@vansterpartiet.se

Kontakta oss!
På hemsidan hittar du alla anställdas kontaktuppgifter. Det går oftast snabbast att höra av sig direkt till personen du söker för att få svar.

Allas kontaktuppgifter finns HÄR.


Nomineringsanmodan för Äldrenämnden

Stockholm stad söker en representant till Äldrenämnden. Äldrenämnden ansvarar för kommunövergripande frågor som rör äldreomsorg och för att samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i Stockholms stad. Äldrenämnden ansvarar för äldreförvaltningen. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare och sammanträder tio gånger per år.

Grundkrav för nominering är att vara boende inom Stockholm stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Önskvärt är intresse för de sakfrågor som finns i denna nämnd samt vara beredd på att även delta i våra interna möten ca 1 kväll/månaden. Arbetet kräver att man kan avsätta tid för inläsning av handlingar samt möten med sin partigrupp i nämnden. Det är spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver valberedningen en presentation av den nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Mobilnummer
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 21 november 2021.
Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se


Påminnelse - valkonferenser!

En hoppfull budget från (V) i regionen!

En vård utan vinstintressen och en i framtiden gratis kollektivtrafik. Vill du se en grön och jämställd budget för region Stockholm får du gärna kika på vårt förslag.

På bild syns våra regionpolitiker och distriktsordföranden under budgetsläpp utanför vårdcentralen i Rinkeby. Hoppfulla om en tryggare morgondag med progressiv politik från v!

HÄR kan du läsa budgetförslaget.


facebooktwitterinstagramhomepage

storstockholm@vansterpartiet.se