Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Senior alert nyhetsbrev november 2021

Registerhållaren har ordet

Senior alert är kvalitetsregistret för vårdprevention, registret omfattar riskområdena trycksår, undernäring, fall, munohälsa och blåsdysfunktion. En gång om året görs även en mätning om vårdrelaterade infektioner tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och anses både nationellt och internationellt vara en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. Genom att delta i årets mätning får ni tillgång till unik data för er verksamhet och bidrar till kunskap som kan användas i förbättringssyfte.

Är du chef eller ledare som jobbar med förbättring inom vård och omsorg? Då kan Senior alert med glädje presentera vår chefsmodul där du som chef och ledare får stöd i hur ni kan jobba med förbättringar i er verksamhet. 


Hemsida

Chefsmodul
Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram en chefsmodul som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet. 

Länk för tillträde till chefsmodulen hittar du på vår hemsida genom att klicka här


Webbinarier november

Att använda sina resultat i förbättringsarbete; Ett webbinarie för dig som vill lära mer om hur du använder resultat i det dagliga förbättringsarbetet och tolkar statistiken. 

Inför HALT-mätningen 2021
Ett webbinarie för dig som bestämt dig för att genomföra HALT-mätningen och önskar repetition och förberedelse.

Att registrera i Senior alert;
 Ett webbinarie där vi gemensamt går igenom grunderna i Senior alert för en trygg uppstart eller repetition.

Drop in för Senior alert ombud
Dina tankar och idéer blir grund för Nationella arbetsgruppens fortsatta arbete för ökad trygghet och stöd i ditt uppdrag. Välkommen att vara med hela timmen eller kika in en kort stund. 
Open Space fall
ett kunskapswebbonarie där du har möjighet att ställa frågor inom området fall till en expert. 

Du hittar fler webbinarier och kan anmäla dig här


Månadens Senior alert profil

Månadens Senior alert profil kommer från Oral Care i Stockholm och heter Helene Heinerö.

Oral Care har funnits i över 30 år i Sverige och är också det företag inom tandvården som startade mobil tandvård för personer med omsorgsbehov. Idag är vi ute och arbetar med nödvändig tandvård i sju av landets regioner.

I min roll som informatör har jag mycket kontakt med sjuksköterskor, verksamhetschefer och omvårdnadspersonal på särskilda boende. Vi vet att munvård är en komplex fråga, ofta upplevs munvård som något väldigt privat och munnen som en integritetszon. Vi arbetar aktivt med att stärka kunskaperna om munhälsa hos sjuksköterskor och undersköterskor. Senior alerts bedömningsinstrument för ROAG- riskbedömning av munhälsa är en betydelsefull del i arbetet. ROAG kunskap är en viktig kompetens som vi pratar mycket om.

Oral Care erbjuder utbildning och praktisk träning så att vårdenhetens personal själva kan utföra riskbedömningar av munhälsa, dvs. identifiera ev. risker. Senior alerts bedömningsinstrument gör det även lättare för personalen att bedöma när tandläkare bör tillkallas. Våra tandläkare och tandhygienister hjälper gärna till med ROAG i dialog med sjuksköterska. Allt vi kan bidra med för att förbättra munhälsan hos omsorgsberoende och fånga upp ev. risker och behov i tid påverkar hela kroppens hälsotillstånd.

I dag har man genom forskning konstaterat att det finns ett samband mellan munhålans bakterier och vårdrelaterad lunginflammation hos omsorgsberoende äldre, samt att sviktande munhälsa kan påverka förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och Alzheimers sjukdom.


Information från Senior alert

 • Du missar väl inte HALT-mätningen
  Svenska HALT är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete. Mätningen genomförs vecka 46-47, med möjlighet till efterregistrering till vecka 48-49.

  Du kan läsa mer om HALT här

 • Punktprevalensmätning av trycksår; PPM
  I 2020 års mätning observerades totalt 109 432 personer, där 25% hade risk för trycksår. Nu är det dags igen!

  Senior alert kommer att göra ett datauttag för trycksår torsdagen 18 november.Det kommer finnas möjligt att uppdatera trycksårsinformation fram till 10 december då datauttaget sker. Datauttaget görs för samtliga enhetstyper och resultatet redovisas för kommun, region samt privata vårdgivare.

  Du kan läsa mer om PPM här

 • Nikolakonferensen 2021
  Onsdag och torsdag vecka 42 var det dags för Nikolas 21.e konferens och den första i raden att genomföras digitalt. Programmet varvades med föreläsningar från expterter och patientrepresentanter i panelen. Två fina dagar organiserade av Nikola. Håll gärna utkik på Nikolas hemsida för att ta del av material från konferensen.
  Nikola.nu • Nätverk blås- och tarmdysfunktion

 • Forskningsmedel till Senior alert
  Senior alerts forskargrupp har av Forte beviljats medel på 5 951 000 kronor i utlysningen ”Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021.”Projektet avser att starta under 2022 och pågå i fyra år.Syftet med ansökan är att fördjupa kunskapen om vilka faktorer som utgör stöd respektive hinder för att Senior alert ska bidra till en effektiv och kraftfull vårdpreventiv process, som främjar effektiv samverkan mellan olika aktörer. För ytterligare kontakt och frågor är ni välkomna att kontakta martina.bostrom@rjl.se

Senior digital influencer

Senior alerts digitala influencer Elsa Ask har startat ännu ett samarbete med önskan om att inspirera till rörelse både i vardagen och på arbetet. Följ henne på Instagramkontot med namnet; doctorelsaadvice.

 Fler filmer hittar du genom att klicka här.


Kontakt support

Måndag-torsdag kl. 10:00-12:00

E-post:
senioralert@rjl.se

Telefon:
010-242 12 11

Följ oss på Social media

facebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.