Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Senior alerts nyhetsbrev Februari 2022

Registerhållaren har ordet

Varmt välkomna tillbaka till ett nytt år med Senior alert där vi vill börja med att rikta ett STORT TACK till alla er som kämpar under pandemin. Ni är fantastiska. 

I månadens nyhetsbrev kan du läsa mer om våra uppdateringar som gjorts från och med den 1 januari. Du hittar även nya inspirerande och goda exempel och självklart de webbinarier som vi fortsätter att erbjuda kostnadsfritt. Ta även chansen att läsa om månadens Senior alert profiler från Borås som genom sitt projekt tagit fram samtalsstöd kring munhälsa. 

Var rädd om dig!


Uppdateringar i Senior alert 2022

I samband med nya, ändrade och borttagna vårdåtgärder (Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ) från Socialstyrelsen har Senior alert sett över sina åtgärder inom samtliga riskbedömningsområden vilket innebär förändringar utifrån följande:

  • Förebyggande åtgärder
  • Uppdaterad riskbedömning - blåsdysfunktion

Båda förändringarna berör det dagliga arbetet i Senior alert men är även en del av det pågående arbetet med automatiserad informationsförsörjning från journal till Senior alert.

Läs mer och hitta våra uppdateringar genom att klicka här.

Hemsida

Webbinarier februari

Rundtur på hemsidan; Ett webbinarie som ger en guidad tur på Senior alerts nya hemsida och tips för fortsatt arbete.

Inför patientsäkerhetsberättelsen; Ett webbinarie för dig som ska skriva patientsäkerhetsberättelsen med fokus på resultat och rapporter i Senior alert.

Att använda sina resultat i förbättringsarbete; Ett webbinarie för dig som vill lära mer om hur du använder resultat i det dagliga förbättringsarbetet och tolkar statistiken. 

Workshop för dig som chef och ledare; Senior alert erbjuder en workshop för dig som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

Workshopen är en introduktion till det e-lärande Senior alert har tagit fram för dig som chef och ledare - chefsmodulen.

Att registrera i Senior alert; Ett webbinarie där vi gemensamt går igenom grunderna i Senior alert för en trygg uppstart eller repetition av att registrera.

Inspirerande exempel

Nu är hemsidan uppdaterad med nya inspirerande exempel för 2022 och fler är på gång. Gå gärna in och kika genom att klicka här


Månadens Senior alert profil

Månadens Senior alert profiler är Beatrice Odenö och Erika Lindvert Björklund från Borås stads vård- och äldreförvaltning. Här kan du läsa mer om deras arbete.

En svensk studie från 2017 beskriver att ca 70% av de som undersöktes på särskilt boende konstaterades ha kariessjukdom. TAIK-projektet (Tandhygienist i kommun) är ett samverkansprojekt som funnits i Borås sedan 2018 där två tandhygienister arbetat på halvtid icke-kliniskt i kommunal verksamhet, och genererat ett ömsesidigt lärande mellan folktandvården och Borås Stad gällande personer som är 65+.

Projektet TAIK sammanföll med att Borås Stad tog ett nytag om riskbedömningar och Senior Alert.
På alla patienter som beviljas hemsjukvård eller plats inom vård och äldreboende samt korttidsenhet i Borås Stad görs riskbedömning enligt Senior Alert var sjätte månad, samt oftare vid behov.  Personal har beskrivit munhälsa som en generellt svår arbetsuppgift, av skäl som kunskapsbrist och integritet. Men personalen upplevde det svårare att utföra ROAG på de patienter som fortfarande bodde i ordinärt boende.  Särskilt då patienterna inte upplevde några besvär från munnen och uppfattas som mer självständiga var det svårt att se behovet av någon munhälsobedömning. Att göra en ROAG på denna grupp upplevdes nästan som integritetskränkande. En sjuksköterska beskrev; ”patienten behöver hjälp med att dela dosett och då känns det konstigt att be dem öppna munnen.”

För att komma vidare så gjordes ett pilotprojekt där TAIK i samarbete med processledare för hälso-och sjukvård och sjuksköterskor inom hemsjukvården tog fram ett samtalsstöd bestående av tre frågor. Syftet med samtalsstödet var att ta fram viktiga frågor gällande munhälsa och på så vis öppna upp en dialog med patienten.
Frågorna underlättade även för patienten att se behovet med en munhälsobedömning.
I piloten sattes också fokus på vikten av riskbedömning och att även de patienter som uppfattades som relativt friska kan ha risk på grund av annan sjukdom eller svårighet att borsta tänderna. I projektet lyftes det upp att orala sjukdomar ofta är tysta sjukdomar som kan pågå en längre tid utan att uppmärksammas. När det väl upptäcks så är det ofta försent och kan t.ex. leda till att tänder måste avlägsnas, och därför är det viktigt att riskbedöma i ett så tidigt skede som möjligt.

Projektet och samarbetet med Borås Stad har haft stor framgång, där flera av framgångsfaktorerna har varit att personal har fått tid och tillgång till utbildningar i ROAG samt att tandhygienisterna i TAIK har kunnat stötta personal i olika frågor gällande munhälsa.
En ögonöppnare för personalen är att munnen ska ses som en självklar del av kroppen och ingår i det riskförebyggande arbetet. Samtalsstödet är nu infört i verksamhetssystemet och ska användas för alla som skrivs in i den kommunala hälso- och sjukvården.

Frågorna som togs fram i samtalsstödet är följande;

  • Besöker du regelbundet tandläkare eller tandhygienist?
  • Kan du äta allt du vill utan att det uppstår smärta i munnen eller besvär att tugga?
  • Bedömer du att du själv klarar av att utföra den dagliga munvården?


Information från Senior alert

Inloggning med SITHS-kort

Inför Ineras nya lösningar för SITHS-kort så pågår ett arbete hos UCR (Senior alerts tekniska plattform). 
Läs mer på Ineras hemsidan genom att klicka här

Har du en kollega som inte nås av våra nyhetsbrev?

Just nu är det flera som inte kan ta emot våra nyhetsbrev på grund av en full inkorg. Påminn gärna och välkommen att tipsa andra kollegor om att följa vårt nyhetsbrev. 

Utveckla stöd och insatser till äldre

SKR bjuder den 6 april in till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer och anmäl dig genom att klicka här


Senior digital influencer

Senior alerts kära influencer Elsa Ask har just genomgått en planerad operation och kommer till nästa nyhetsbrev att återkomma med ett "insider" brev där Elsa bland annat ger husmorstips för att underlätta vardagen vid rehabilitering, men även positiv respons på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert hon upplevt. 

Vill du titta på tidigare inspelade filmer med Elsa så klickar du här.


Kontakt support

Måndag-torsdag kl. 10:00-12:00

E-post:
senioralert@rjl.se

Telefon:
010-242 12 11

Följ oss på Social media

facebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.