NYHETSBREV FRÅN VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

Fyll i enkäten för att göra veckobrevet ännu bättre!

Veckobrevet går ut till partiföreningsstyrelser, förtroendevalda och anställda i distriktet. Det har gått lite över ett år sedan vi i distriktet gjorde om den interna kommunikationsstrategi, efter ett beslut på distriktsårskonferensen. Nu vill vi utvärdera de interna kanaler vi har genom att plocka in er åsikter och upplevelser. Berätta vad ni läser och inte läser i Veckobrevet och varför. Alla era åsikter räknas!

Klicka HÄR för att komma till utvärderingen som tar ca 5-10 minuter att fylla i.


Nu funkar våra hemsidor igen!

Nu är underhållsarbetet med våra hemsidor färdigt och alla sidor är uppe igen. Partiet centralt har gett klartecken, nu kan vi börja uppdatera och arbeta med hemsidorna. Hör av er till support@vansterpartiet.se om något strular.

Bekanta er gärna med vår distriktshemsida, här finns bland annat nyheter, viktig info och kontaktuppgifter! storstockholm.vansterpartiet.se


Val av kongressombud

Ni har väl inte missat att planera in ett ombudsvalsmöte inför valet av kongressombud? Den sammankallande partiföreningen kallar till ett ombudsvalmöte där valet av ombud sker.

 • Vi tar in samtliga nomineringar via detta formulär, oavsett vilken valkrets du tillhör - här kan ni nominera.
 • Varje valkrets kommer tillsätta en valberedning med en representant per berörd partiförening som sedan bereder valet utefter underlaget från formuläret.

Kolla hemsidan!
Information om valkretsar och sammankallande partiföreningar har gått ut tidigare, och den informationen finns att se även på vår hemsida Kongressen 2022 (Storstockholm). Om det är någon information ni saknar så börja med att kolla där, annars hör gärna av er till oss via storstockholm@vansterpartiet.se

Allmän kongressinformation och kongresshandlingar går att hitta HÄR!


Valkonferenser och listsättning

Inför valet 2022 sätts listorna till riks, region och kommuner. Detta görs genom valkonferenser där vi tillsammans beslutar vilka som ska stå på våra listor. Det är en omfattande och viktig demokratisk process. 

Datum för valkonferenserna

 • 26 februari 2022: Beslut om regionpolitiska programmet 
 • 27 februari: Valkonferens för regionlista 
 • 12 mars: Valkonferens för riksdagslistan
 • 13 mars: Valkonferens för Stockholm stads fullmäktigelista 
 • 14 mars: Sista datum att anmäla fullmäktigelistor till distriktet

Nominera!

Nominera personer som du tycker är lämpliga att representera Vänsterpartiet i riksdagen, Stockholms region eller Stockholm stad.  Mjukt nomineringsstopp är den 17 december. Du nominerar genom att fylla i korta formulär länkade nedan.


Nominera till riksdagslistan
HÄR.
Vid frågor kontakta: valberedning.riks.stockholm@vansterpartiet.se
eller sammankallande sara.stenudd@stockholm.se

Nominera till regionlistan HÄR.
Vid frågor kontakta:
valberedning.region.stockholm@vansterpartiet.se 
Eller sammankallande anders.rosen@upplandsvasby.se 

Nominera till listan för Stockholm stad HÄR.
Vid frågor kontakta:
valberedning.kf.stockholm@vansterpartiet.se 
Eller sammankallande margareta-o@hotmail.com 


Vi jobbar på att sammanställa kontaktuppgifter till valberedningarna i kommunerna i regionen utöver Stockholm stad, och behöver er hjälp med det. Mejla oss kontaktuppgifter till valberedningen i er kommun!

Kontakt: storstockholm@vansterpartiet.se


Storstockholms miljö- och klimatutskott bjuder in till en utbildningsträff!

Miljö- och klimatutskottet har tagit fram en handledning till en studiecirkel som ger grundläggande kunskap om klimatkrisen, hur den påverkar samhället och vad vi kan göra åt den. Utbildningsträffen riktar sig till alla medlemmar som är intresserade av att arrangera studiecirklar med materialet som grund. 

Tanken är att ni efter denna utbildningsträff ska känna att ni har en bra grund att stå på om ni själva vill leda studiecirklar i era partiföreningar. 

Utbildningsträff Miljö- och klimatutskottet

➤ DATUM: 25 oktober
➤ TID: 18.00-21.00
➤ PLATS: Kafé Marx
➤ Anmälan görs:  Här

➤ EVENT: Här


Två nomineringsanmodan för Stockholm stad

ERSÄTTARE TILL SERVICENÄMNDEN

Servicenämndens kärnverksamhet är administrativa tjänster. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer. Nämndens ansvar omfattar:

 • Ekonomiadministration
 • Löneadministration
 • Upphandlingsstöd, samt genomförande av centralupphandlingar
 • Rekryteringsstöd
 • Kontaktcenter Stockholm
 • Lokalplanering
 • Gemensam växel
 • E-handelsstöd

Det är en liten nämnd och (V) har en ordinarie och en ersättarplats. Nämnden brukar ha möte ungefär en gång i månaden på tisdagar halv nio på morgonen vid Globen – mötet tar ca en halvtimme.

Det utgår inget årsarvode, bara ett sammanträdesarvode när man är närvarande på 520:- före skatt

En gång i halvåret ett halvdagsmöte på förmiddagen inkl. lunch.

NOMINERINGSANMODAN FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en ersättare till överförmyndarnämnden. Vi har två platser i nämnden varav en som är viceordförande och den innehas av en man. Därför söker vi en kvinna som ersättare i nämnden.

Överförmyndarnämnden ansvarar för stadens arbete inom tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarförvaltningen.

Nämnden sammanträder 11 gånger per år. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

HUR NOMINERAR DU?

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt kompletta uppgifter enligt följande:

 • Namn och titel
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag för båda uppdragen är den 10 oktober 2021. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se


Klimatevent och uppmaning från klimatnätverket

Röd lördag för klimaträttvisa sker 23 oktober, en vecka innan världens politiska ledare samlas för klimattoppmöte COP 26 i Glasgow. 

Partiföreningar och miljö- och klimatnätverket ordnar torgmöten för klimaträttvisa för att uppmärksamma att kampen för klimatet och för social rättvisa går hand i hand. Den ena går inte att lösa utan att vi löser den andra.

Om ni hakar på och ordnar lokala torgmöten för klimatet den 23 oktober så får ni gärna meddela detta i eventet. Skriv var, hur och när ni har torgmöte så kan vi hjälpas åt att sprida varandras arrangemang.

➤ DATUM: 23 OKTOBER
➤ TID: 12:00
➤ PLATS: På ett torg nära dig (se i eventet)
➤ EVENT: Facebook-event här!

Kontaktpersoner: 

Torbjörn Vennström
tv@tvennstrom.se

Maria Schön
mariaweegarschon@gmail.com
0761881835 


Följ oss i sociala medier

facebooktwitterinstagramhomepage