Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Senior alert nyhetsbrev 2021 december

Registerhållaren har ordet

En alldeles speciell julhälsning vi nu sänder, till dig som vårt kvalitetsregister använder. 

Med vårdprevention hittar vi risker innan de skett, tänk vad mycket positivt detta därmed till har lett. 

Våra seniora pågar och jäntor runt om i vårt avlånga land, har fått hjälp med ohälsan i munnen och en öm tand. 

Tillsammans har ni gröten berikat och erbjudit något extra bra till fikat. 

Faller en faller alla men inte idag, ni fixar och donar till allra högsta grad. 

För att undvika trycket har ni full kontroll, och alla era åtgärder spelar stor roll. 

När blåsan är besvärlig och dagen kommer på lut, ni direkt agerar för att våra seniorer ska kunna få leva livet fullt ut. 

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett Gott Nytt År, Senior alert ser med spänning fram emot att vi fortsatt gott samarbete under nästa år får. 

Vi önskar nu sammanfatta året med en kalender, klicka här den 1 december så får du se vad som händer. 


Hemsida

Webbinarier januari 2022
Nyfiken på Senior alert
Ett webbinarie för dig som är nyfiken på det vårdpreventiva arbetssättet med Senior alert eller står redo för en omstart. 

Inför patientsäkerhetsberättelsen
Ett webbinarie för dig som ska skriva patientsäkerhetsberättelsen med fokus på resultat och rapporter i Senior alert.

Chefsmodul
Senior alert har tagit fram ett e-lärande för dig som chef och ledare, där grundläggande kunskap om registret och vårdprevention leder vidare till förändringsledarskap och hållbarhet. Du kan även ta del av inspirationsintervjuer. Du hittar modulen här.

Fallolyckor går att förebygga men förutsätter ett teambaserat arbetssätt.

Socialstyrelsen har tagit fram tre kostnadsfria webbutbildningar som presenteras närmre under två webbinarier den 15 och 16 december. Under webbinarierna får deltagarna även ta del av vinsterna med att arbeta fallpreventivt och ett konkret exempel hur Landskrona stad jobbar med fallprevention.

Du kan läsa mer genom att klicka här.


Månadens Senior alert profil

Månadens Senior alert profil är Sara Essehorn, fysioterapeut i Danderyds kommun där hon har en bidragande roll i kommunens mål att minska antalet fall och fallskador inom SÄBO. Delmålet är att samtliga fall följs upp i kommunens avvikelsesystem samt att lyfta vård- och omsorgspersonalens otroligt viktiga roll.

Som ansvarig för utbildningsprojektet som finansieras av stadsbidrag berättar Sara att de arbetar med vård- och omsorgspersonalen i centrum där fokus ligger på deras delaktighet i verksamheternas riskbedömningsmöten. Utbildningen kommer att följas upp med en förhoppning om att antal fall kommer att minska samt även att de övriga riskerna kommer att minska. Dialogen samt uppföljning kommer att ske på möten och HSL-personal kommer att arbeta aktivt med vård- och omsorgspersonal i vården för att öka kunskapen om fallriskarbetet, dess åtgärder, vikten av rehabiliterande samt aktiverande arbetssätt och träning.

Det har även utformats en ny fallriskrutin där vård- och omsorgspersonal har en nyckelroll i riskbedömningsarbetet. Detta innebär att de med hjälp av de riskbedömningsinstrument som finns på Senior alerts hemsida har utfört riskbedömning och kommer förberedda till teamträff där de samskattar med sjuksköterska och paramedicinare. ”Vi ser att detta stärker vård- och omsorgspersonalens kompetens, men även att vi tillsammans kan lyfta att de har en stor kunskap om just risker, orsaker till riskerna och att finna åtgärder för dessa”.

Fram till idag har Sara varit med och utbildat 125 stycken vård- och omsorgspersonal och fler är på gång.

Vill du veta mer om Saras insatser för Danderyds kommun, så håll utkik på Senior alerts hemsida där ett större reportage kommer inom kort.


Information från Senior alert

 • Vill du bjuda dina kollegor på en Senior alert tårta?

  Senior alert söker inspirerande exempel gällande arbetet för Senior alerts vårdpreventiva process.

  Beskriv varför just den person eller team har inspirerat dig i sitt Senior alert arbete för äldres hälsa. Lämna kontaktuppgifter till minst en person i det team du nominerar. Senior alerts bjuder på tårta till de tio verksamheter som inspirerat lite extra, kontakt tas via kontaktpersonen. Den som nomineras bör vara tillfrågad och accepterat nomineringen.

  Vad innebär det att vara ett inspirerande exempel? Ert arbete sprids till fler verksamheter, via vår hemsida, utbildningssammanhang och på sociala medier för att fördjupa och förstärka det vårdpreventiva arbetet för och med äldre. Självklart publicerar vi inget utan samtycke!

  Skicka nomineringen till: senioralert@rjl.se. Märk mailet med rubriken ”Inspirerande exempel”.

  Vid frågor vänligen kontakta

  Martina Boström,
  martina.bostrom@rjl.se

 • Nyheter 2022
  I samband med nya, ändrade och borttagna KVÅ koder från Socialstyrelsen ser Seniorer alert över sina åtgärder inom samtliga områden och väljer samtidigt att uppdatera riskbedömning för Blåsdysfunktion. Båda förändringarna berör det pågående arbetet med automatiserad informationsförsörjning från journal till Senior alert, som vi hoppas tar några rejäla kliv framåt under våren 2022. Mer information samt uppdaterade blanketter kommer inom kort presenteras på Senior alerts hemsida. Förändringen kommer gälla från 220101. 
  Läs mer genom att klicka här.
 • Supportens öppettider under jul och nyår
  Telefon: 
  Stängd 27-30 december.
  Mejl: Besvaras 28 och 29 december.
  Vanliga öppettider gäller från och med den 3 januari.

Senior digital influencer

Klickar du här kan du lyssna till en digital julhälsning från Senior alerts seniora influencer Elsa Ask.

God Jul!

 Fler filmer hittar du genom att klicka här.


Kontakt support

Måndag-torsdag kl. 10:00-12:00

E-post:
senioralert@rjl.se

Telefon:
010-242 12 11

Följ oss på Social media

facebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.