NYHETSBREV FRÅN VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

Nu funkar våra hemsidor igen!

Nu är underhållsarbetet med våra hemsidor färdigt och de är uppe igen. Partiet centralt har gett klartecken att vi nu kan börja uppdatera och arbeta med hemsidorna. Om ni ha problem hör av er till support@vansterpartiet.se eller om något strular.


Nytt om kongressen, dags att välja ombud.

Ombudsnomineringen har öppnat, här kan ni nominera

I detta dokumentet hittar ni mer information om hur ombudsvalen går till, viktiga datum och checklistor för partiföreningar.

Övergripande kongressinformation och handlingar går att hitta HÄR!


Motionsskrivarkväll på distriktet

Vi på distriktet anordnar en motionsskrivarkväll som riktar sig till medlemmar som vill öva på att skriva motioner inför kongressen, och testa sina idéer på andra kamrater. Tipsa era medlemmar om tillfället, och anordan gärna egna motionsskrivarkvällar som en förberedelse inför kongressen.

➤ DATUM: 19 oktober
➤ TID: 18:00 - 20:00
➤ PLATS: Zoom (anmälda får länken mejlad)
➤ Anmälningsformulär: 
Här
➤ Facebookevent: Här


Valkonferenser och listsättning

Förberedelserna är i full gång nu och datumen för valkonferenserna är satta: 

 • 26:e februari 2022: Beslut om Regionpolitiska programmet 
 • 27:e februari: Valkonferens för Regionlista 
 • 12:e mars: Valkonferens för Riksdagslistan
 • 13 mars: Valkonferens för Stockholm stads fullmäktigelista 
 • 14 mars: Sista datum att anmäla Fullmäktigelistor till distriktet

Kontaktuppgifter till valberedningarna:

valberedning.region.stockholm@vansterpartiet.se
Sammankallande Anders Rosén: anders.rosen@upplandsvasby.se

valberedning.kf.stockholm@vansterpartiet.se
Sammankallande Margareta Olofsson: margareta-o@hotmail.com

valberedning.riks.stockholm@vansterpartiet.se
Sammankallande Sara Stenudd: sara.stenudd@stockholm.se

Mer information om val och valkonferenserna kommer i ett separat utskick i nästa vecka men anteckna datumen redan nu!

Frågor som rör valet ställs till Erika Murga


Välkomna på höstens ordförande- och gruppledarträff!

➤ DATUM: 19 oktober

➤ TID: 18.30-20:30

Från kl 18.00 finns fika och lättare förtäring på Kafé Marx

➤ Anmälan görs: Här

På dagordningen finns förvalskampanj och valupptakt inför Kongressen 4-5 februari 2022, samt information inför distriktets olika valkonferenser. Det kommer både ges viktig information, finnas möjlighet att komma med inspel och utrymme för diskussioner. Dessa träffar är viktiga byggstener i vår organisation!


Sista chansen att anmäla sig!

Ledarskapsutbildningen

Nu har första gänget gått partiets centrala ledarskapsutbildning. 16-17 oktober startar nästa kursomgång, och det finns ett par lediga platsen kvar. Denna gången öppnar vi upp inte bara för dig som är ordförande eller gruppledare, utan även för andra i styrelsen, gruppledare i stadsdelsnämnd eller anställd i en partiförening

➤  Del 1: 16-17 oktober och del 2: 27-28 november.

➤  Mer info om utbildningen ser du i formuläret för anmälan: Här

Partiföreningsskolan

Nu har uppskattade Partiföreningsskolan dragit igång igen med fokus på ledarskap, strategisk planering och internfeminism. Nästa steg i utbildningen kommer att fokusera på:

 • Partiföreningen som politisk kraft och lokala strategier i valrörelser
 • Så når vi ut till människor om effektiva sätt att nå ut till sympatisörer och väljare

Missade du första delen? Ingen fara, välkommen att anmäla dig till del 2 och 3. Anmäl dig Här.


Storstockholms miljö- och klimatutskott bjuder in till en utbildningsträff!

Miljö- och klimatutskottet har tagit fram en handledning till en studiecirkel som ger grundläggande kunskap om klimatkrisen, hur den påverkar samhället och vad vi kan göra åt den. Utbildningsträffen riktar sig till alla medlemmar som är intresserade av att arrangera studiecirklar med materialet som grund. 

Tanken är att ni efter denna utbildningsträff ska känna att ni har en bra grund att stå på om själva vill leda studiecirklar i era partiföreningar. 

Utbildningsträff Miljö- och klimatutskottet

➤ DATUM: 25 oktober
➤ TID: 18.00-21.00
➤ PLATS: Kafé Marx
➤ Anmälan görs:  Här

➤ EVENT: Här


Två nomineringsanmodan för Stockholm stad

ERSÄTTARE TILL SERVICENÄMNDEN

Servicenämndens kärnverksamhet är administrativa tjänster. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer. Nämndens ansvar omfattar:

 • Ekonomiadministration
 • Löneadministration
 • Upphandlingsstöd, samt genomförande av centralupphandlingar
 • Rekryteringsstöd
 • Kontaktcenter Stockholm
 • Lokalplanering
 • Gemensam växel
 • E-handelsstöd

Det är en liten nämnd och (V) har en ordinarie och en ersättarplats. Nämnden brukar ha möte ungefär en gång i månaden på tisdagar halv nio på morgonen vid Globen – mötet tar ca en halvtimme.

Det utgår inget årsarvode, bara ett sammanträdesarvode när man är närvarande på 520:- före skatt

En gång i halvåret ett halvdagsmöte på förmiddagen inkl. lunch.

NOMINERINGSANMODAN FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en ersättare till överförmyndarnämnden. Vi har två platser i nämnden varav en som är viceordförande och den innehas av en man. Därför söker vi en kvinna som ersättare i nämnden.

Överförmyndarnämnden ansvarar för stadens arbete inom tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarförvaltningen.

Nämnden sammanträder 11 gånger per år. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

HUR NOMINERAR DU?

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt kompletta uppgifter enligt följande:

 • Namn och titel
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag för båda uppdragen är den 10 oktober 2021. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se


Klimatevent och uppmaning från klimatnätverket

Röd Lördag för Klimaträttvisa sker en vecka innan världens politiska ledare samlas för Klimattoppmöte COP 26 i Glasgow. 

Partiföreningar och Miljö- och klimatnätverket ordnar Torgmöten för Klimaträttvisa för att uppmärksamma att kampen för klimatet och för social rättvisa går hand i hand. Den ena går inte att lösa utan att vi löser den andra. 

I Sverige står den rikaste procenten invånare för 9 gånger större utsläpp per person än den fattigaste halvan av Sveriges befolkning. Deras livsstil är helt ohållbar. Samtidigt behöver Sverige enorma resurser för klimatomställningen. I Stockholmsområdet segregerade livsmiljöer bygg stora motorvägar nära låginkomsthushållens bostäder. Kollektivtrafiken blir bara dyrare och dyrare. 

Det är frågor som vi reser och ger vänsterns svar på under Röd Lördag för Klimaträttvisa. Vi bjuder in alla partiföreningar att ordna torgmöte där ni bor. Nya flygblad är på gång! Håll utkik i eventet! 

Facebook event här!

Dela gärna i detta event, vad och hur och när ni har torgmöte. Vi kan även dela tal vi tänker hålla eller har hållit och på så sätt hjälpa varandra. Vi stöttar varandra så att vi får till så många torgmöten som möjligt! 

Kontaktpersoner: 

Torbjörn Vennström epost: tv@tvennstrom.se

Maria Schön epost: mariaweegarschon@gmail.com telefon: 0761881835 


➤ DATUM: 23 OKTOBER
➤ TID: 12:00
➤ PLATS: På ett torg nära dig


Följ oss i sociala medier

facebooktwitterinstagramhomepage