Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Oktober 2021


Kick Forward - HR-träff om prao - Utvärdering av alternativ prao- Kriterier för likvärdig prao


Hej!

Härliga oktober månad är här vilket betyder att vår Kick Forward börjar närma sig med stormsteg och vår digitala träff för HR-personal är alldeles runt hörnet! Här får du ett laddat nyhetsbrev med mer information om dessa aktiviteter och andra inspirerande resurser: 

Vad tycker elever om alternativ prao och hur ska vi fortsätta att använda detta arbete framöver i kombination med den arbetsplatsförlagda praon? 

Vilka är de grundläggande kriterierna för en likvärdig prao? En ny uppdaterad verision finns nu på vår hemsida! 

Mer om detta finner du nedan! 

Annhild, Charlotta, Ingrid, Filippa, Mi & Pia


Kick Forward! 

Ni har väl inte missat att anmäla er till vår Kick Forward?! Den 26 oktober firar vi allt det fantastiska arbete som gjorts ute i kommunerna och tillsammans med våra skånska arbetsgivare på vår Kick Forward.

Programmet innehåller viktiga lärdomar för en fortsatt utvecklad prao och intressanta samtal med Skolverket, Skolinspektionen och våra fantastiska kommuner. 

Med oss har vi även Anders Henriksson och hans före detta prao-elev som kommer att berätta för oss hur prao kan förändra någons liv på oanade sätt. 

Vi är över 115 anmälda till denna dag med plats för fler - hjälp oss gärna att sprida denna konferens i era nätverk!

Läs mer och anmäl dig här 


Save the date: HR-träff om prao! 

Torsdag 14 oktober kl 09.00 - 10.00 arrangerar PRIS en digital träff för HR-personal!

HR-direktör Jörgen Fransson kommer att berätta om varför Helsingborgs stads förvaltningar och bolag började ta emot praoelever. Hässleholms kommun kommer att berätta om varför de har integrerat prao i sin kompetensförsörjningsplan. Vi diskuterar även branschmodeller för prao och vi ger exempel på hur en veckas praoupplägg kan se ut.

Läs mer och anmäl dig här


Utvärdering av alternativ prao

Under juni månad genomförde projektet en undersökning av elevers upplevelse av alternativ prao kontra praktisk prao med hjälp av en digital enkät. Syftet var att belysa för- och nackdelar med den alternativa praon och ge en tydligare bild av hur detta arbete kan användas framöver, i kombination med den arbetsplatsförlagda praon. 

Vilka har deltagit på undersökningen?

Enkäten skickades ut till två klasser per kommun som i första hand haft både praktisk och alternativ prao och i andra hand endast alternativ prao. Enkäten resulterade i 523 svar, varav 477 från elever i åk 8 och 46 elever i åk 9. Svaren fördelade sig på 15 kommuner i Skåne. 

Resultatet

Många elever anser att den alternativa praon i första hand har gett en bättre inblick i arbetslivet och vad det innebär att jobba, samt en ökad kunskap om olika yrken.

Det som eleverna anser har varit svårast med alternativ prao är att få till konkreta kontakter och nätverkande med arbetsgivare. Mer information om utvärderingen kommer att publiceras under hösten.


För information!

Under september har kommunerna som medverkar i PRIS fått ett par utskick där vi bett om er värdefulla input i utvärderingsarbetet i projektet.

Elevenkät om alternativ vs.praktisk prao

Joakim Tranquist har skickat ut resultatet av den elevenkät som genomfördes innan sommaren gällande alternativ prao vs. praktisk prao (mer om detta ovan). För att ge ytterligare perspektiv på resultaten så inkluderade Joakim en länk till några uppföljande frågor om er kommuns arbete med alternativ prao under 2020/2021. Vi hoppas ni har möjlighet att svara på dessa!

Checklista om praoarbetet i kommunerna

PRIS projektledare skickade i mitten av september ut ett email med information och länk för uppföljning av den checklista som samtliga kommuner besvarade i september 2020. Vi ber er ta tid att fylla i den igen för att ge oss en uppdaterad bild av hur man jobbar med prao i Skåne på en regional nivå. 

Vi ber er besvara checklistan så snart som möjligt, men senast den 8 oktober


Kriterier för likvärdig prao

Tillsammans med de trettio kommunerna i projektet har vi tagit fram riktlinjer för en likvärdig prao, utifrån ett regionalt perspektiv. Ni finner kriterierna som nyligen blivit uppdaterade på vår hemsida.


Välkommen Filippa!

Vi är glada att meddela att vi har fått en ny medarbetare! Filippa jobbar numera med kommunikationen hos oss. 


homepagelinkedin


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.