Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev Gris 4/2021

Innehåll

  • Höstens kurser
  • Utan spaning  - ingen aning!
  • Grisföretagardagarna 2021 - ett digitalt event

  • Nytt regelverk för PRRS från Jordbruksverket
  • Gott resistensläge i svenskt jordbruk

  • Ny djurhälsoveterinär inom Gris

  • Viktigt att tänka på - snart kommer zinkförbudet
  • Sista chansen till gratis digital rådgivning!

Höstens kurser

På hemsidan presenterar vi alltid aktuella kurser för dig som arbetar med grisar. För närvarande hålls kurserna digitalt. Just nu har vi lediga platser kvar till:


Villkorad läkemedelsanvändning för gris (D9), 13-14 oktober, kl 9-12

Vill du gå någon annan kurs eller passar inte datumen ovan? Då kan du anmäla intresse på vår hemsida, så återkommer vi när nya kursdatum är satta.

Anmäl intresse här

Utan spaning - ingen aning!

Har du koll på vad dina grisars tillväxt kostar i form av foderförbrukning?

Foderkostnaderna utgör en stor del av de rörliga kostnaderna inom både slaktgris- och smågrisproduktion. När priserna nu stiger på både spannmål, soja och andra proteinfodermedel blir produktionsuppföjning än viktigare för att hålla koll på kostnader och förbrukning. Det finns stora pengar att spara på att optimera foderförbrukningen.

Vår rådgivare Ingvar Eriksson sammanfattar vikten av produktionsuppföljning och berättar om vad vi på Gård och Djurhälsan kan hjälpa just din produktion med.

Läs mer här

Nytt regelverk för PRRS från Jordbruksverket

Sedan 1 september gäller nya föreskrifter för PRRS hos gris och paratuberkulos hos nöt. Bland annat regleras där karantän och provtagning av djur som tas in från besättningar som inte är fria från PRRS.

Sverige är ett av få länder i världen som är fritt från PRRS. Sjukdomen har förekommit här vid ett utbrott 2007, men lyckad sanering gör att vi är fria sedan 2008.

Sverige får inte ha andra krav vid införsel av djur än EU:s förordningar och syftet med föreskifterna är därför att förhindra introduktion och spridning av de aktuella sjukdomarna i Sverige. Föreskifterna för PRRS innebär i korthet att det ställs krav på isolering och provtagning vid inköp av grisar som inte kommer från PRRS-fria besättningar.

Läs mer på vår hemsida alternativt hos Jordbruksverket

Gott resistensläge i svenskt jordbruk

Antibiotikaanvändningen minskade i Svergie 2020, både inom veterinärmedicinen och på humansidan. Covid-19-pandemin tros spela en roll i detta, dock främst inom humanvården.

Detta och mer går att läsa om i den senaste rapporten från Swedres-Svarm, som årligen sammanfattar det nationella läget gällande antibiotikaanvändning och förekomst av antibiotikaresistents.

I rapporten meddelas bl.a. att för djurslaget gris domineras antibiotikabehandlingarna av penicillin, vilket ses som positivt eftersom det är ett smalspektrumantibiotikum. Sverige har en fortsatt låg förekomst av MRSA hos produktions- och sällskapsdjur och djuren anses inte heller vara någon avgörande källa till MRSA hos människor. För att behålla det goda läget, behöver vi även i framtiden jobba för att förebygga infektioner genom en god biosäkerhet, särskilt vid handel med livdjur.

Läs SVAs sammanfattning och rapporten i sin helhet

Ny djurhälsoveterinär inom Gris

Gård & Djurhälsan har fyllt på teamet med djurhälsoveterinärer inom gris med ytterligare en medarbetare. Amelie Andersson började jobba hos oss i början av september och kommer vara placerad på kontoret i Staffanstorp. Amelie kommer senast från en tjänst på Livsmedelsverket där hon jobbat med slakt och har innan det bland annat jobbat som distriktsveterinär. Innan hon började sin veterinära karriär har hon också jobbat på verkstad för lantbruksmaskiner.


Vi hälsar Amelie varmt välkommen till oss!

Viktigt att tänka på – snart kommer zinkförbudet

Från Juni 2022 blir det förbjudet att använda avvänjningsfoder med medicinska halter av zinkoxid i hela EU. Zink i hög dos har använts för att förebygga avvänjningsdiarré, men denna användning resulterar i onormalt hög förekomst av zink i gödsel som sedan sprids till marken när gödsels sprids. Forskning har visat att zink kan bidra till antibiotikaresistens, varför EU-kommissionen 2017 beslutade om utfasning av högdoserad zink i alla EU-länder.

På sidan utanzink.se kan du ta del av forskning, kunskap och tips om hur du kan fasa ut zink på din gård, utan negativ påverkan på dina smågrisars hälsa eller ökad antibiotikaförbrukning i din produktion.

Läs mer på utanzink.se som är en del av Gård och djurhälsans projekt Utan högdoserad zink 2022. 

Sista chansen till gratis digital rådgivning!

Nu är det sista chansen att prova på vårt erbjudande om gratis digital rådgivning. Digital rådgivning innebär att vi kommunicerar via skärm (telefon, platta eller dator). Detta är ett utmärkt sätt för dig att kunna diskutera resultatet på produktionsrapporten eller t ex visa upp ett beteende på grisarna via video. Vi blir tidseffektiva och sparar dessutom reskostnader. Du kan boka ett möte med veterinär, produktionsrådgivare eller WinPig support.

Läs mer om digital rådgivning och anmäl intresse här

Vill du ha nyhetsbrevet i din inkorg utan kostnad?

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.