Föreläsning Läka Livet & Awakening

Välkommen på föreläsning ♥️

This is me

Det är jag som är ThereseElisabeth. Jag har utvecklat en omvårdnadsteori som handlar om helheten till hälsa, eller livskvalité som jag väljer att kalla det. Jag är i grunden sjuksköterskan som ville hitta mer effektiva sätt att vårda människor som ger bestående resultat, och där alla kan uppleva ett rikare liv.

När du benämner hälsa som livskvalité får ordet en annan innebörd.

Känn på ordet. Livskvalité.

Vad innebär det för dig?

Plötsligt vet du vad du vill få ut av och vad du vill uppleva med ditt liv. Och du förstår vad du inte vill ha mer av. Livskvalitét är något som kan uppnås av alla. Vare sig du bär en diagnos, sjukdom, sorger, tunga bördor eller en offerkofta.

Men vad krävs för att komma dit?

Att uppnå livskvalitét så där så att det känns som att du dansar fram i livet.

Det är ett gediget arbete. Där du lär känna dig själv på djupet och kommer i kontakt med dina innersta önskningar och vad det är din själ vill uppleva. Här handlar det om både kropp, själ och det som ryms i både ditt fysiska jag och i ditt spirituella jag.

Första steget är medvetenhet. Medvetenhet och allt ovan nämnda plus lite till är vad jag erbjuder dig i denna föreläsning.

I nästa föreläsning ghandlar det om att dela din medvetenhet vidare och hur du ska kunna sprida ditt unika ljus till världen.

Du får fri tillgång till flera föreläsningar samt extra material for a life time.

Min bok Läka Livet finns även med i ett e-boks format 😘

 
Jag vill se på föreläsning
 

SHARE ON SOCIAL MEDIA

FacebookLinkedInTwitterMail

You are receiving this newsletter because you are a customer, or subscribed via our website. If you have any questions, feel free to email us at info@domain.com.