Nyhetsbrev med senaste nytt från Näringslivskontoret i Mark.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej du företagare i Marks kommun!

Välkommen att ta del av nyhetsbrev från näringslivskontoret. Här berättar vi om händelser med betydelse för dig i näringslivet under månaden som har gått och dagarna som kommer.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.


Välkommen Stina

Destinationsutvecklare Stina Hallhagen har börjat på Marks kommun

Näringslivskontoret, från vänster: Camilla Olsson, Stina Hallhagen och Malin Silow. 

Stina kommer närmast från forskningsbranschen men har innan dess arbetat många år med destinationsutveckling och besöksnäringsfrågor på Borås TME. Hon bor på gränsen till Mark, i Kinnarumma och spenderar mycket av sin fritid i marks kommun.

- Jag ser verkligen fram emot att bidra till utvecklingen av Mark som destination tillsammans med aktörer inom näringen och tillsammans med mina kollegor i hela kommunorganisationen. Det känns verkligen spännande och roligt att jobba med besöksnäringsfrågan i Marks kommun.

Nu ser hon fram emot att lära känna och träffa alla besöksaktörer och sätta sig in i arbetet. Driftiga och engagerade aktörer har utvecklat ett koncept i form av Destination Mark/Sjuhärads lilla Toscana och nu går vi in ett djupare samarbete mellan besöksaktörer och kommunen.

- Det känns väldigt positivt och jag ser fram emot vårt kommande samarbete, säger Stina Hallhagen. 


Mark backar något i ranking av företagsklimat

Den 22 september presenterade Svenskt Näringsliv kommunernas rankingresultat för år 2021. Marks kommun backar två rankingplaceringar och landar på rankingplats 233.

- Vi har höga mål för företagsklimatet i Marks kommun. Hela kommunens utveckling gynnas om företagen upplever att förutsättningarna är goda för att bedriva verksamhet i Mark. I somras hade näringslivsrådet ett extrainsatt sammanträde som handlade just om företagsklimatet. Vi kommer tillsammans med näringslivet arbeta ännu mer aktivt med avvikelser för att utveckla kommunens stöd och service gentemot företagen, säger kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén.

Läs mer om Marks kommuns resultat genom denna länk


Karin Hydén stannar som biträdande kommundirektör

Den 1 oktober tillträder Lillemor Berglund Andreasson rollen som kommundirektör i Marks kommun och VD för Spinnerskan-koncernen. Nu är det bestämt att Karin Hydén, som arbetat som tf kommundirektör, kliver in i den nyinrättade rollen som biträdande kommundirektör. För mer information läs här.Tack för att vi fick besöka er!

Strömmared Östergården

Strömmared Östergården är en varsamt renoverad bondgård från 1800-talet. Gården ligger mellan Horred och Kungsäter. Helena Andersson och Tommy Karlsryd bedriver ett diversifierat jord- och skogsbruk med turismverksamhet. Här finns en nyetablerad ekologisk äppelodling och ett gårdsmusteri. Paret tar också emot gäster i mangårdsbyggnaden.

Charles Gårdsbbq & Smoker

Charles Gårdsbbq & Smoker är en gårdrestaurang med inriktning på Barbeque and Smoker. Till hjälp har restaurangen sin fantastiska Route66 Grill Texas2 XXL-trailer som står mitt på gården och tillagar köttet under många långa timmar. Detta är en sommarrestaurang så matlagning och servering sker främst utomhus. 

Strands Group AB

Företaget Strands i Fritsla är proffs på fordonsbeslyning. VD Johan Carlos berättade om företagets imponerande resa på ett fängslande sätt när Marks kommun var på besök. 

- Strands Group AB ger alla anställda med rätt inställning och vilja möjlighet att växa. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund, hos oss har alla möjlighet att utvecklas och göra karriär, säger VD Johan Carlos.

Garnhuset i Kinna

Marks Kommun tackar för ett färgsprakande företagsbesök på Garnfärgeriet C Hedström AB/Garnhuset i Kinna, vars butik ligger i Fritsla.

Claes Hedström, som äger företaget, visade butiken och berättade om företagets resa tillsammans med sambo Ulrika och medarbetare Mirjam.

Claes textila bana sträcker sig tillbaks till 80-talet. Sitt färgeri startade han 2006 som nu ligger i Kinna. Garnhuset i Kinna förvärvades 2013 och har sen dess blivit ledande inom försäljning av vävgarn i Sverige. 

Svenshults Blommor & Sånt

Näringslivskontoret besökte Susanne som äger och driver Svenshults Blommor & Sånt i Hyssna. Susanne startade sin verksamhet i november månad förra året och berättade för näringslivskontoret att flera kunder, även långväga, har hittat till henne och tycker om att njuta av såväl blommor, fika som av de vackra omgivningarna. Näringslivskontoret önskar Susanne all lycka i fortsättningen.

ICA Nära Fritsla

Henrik har tillsammans med sin personal genomfört en rad renoveringar och förbättringar av ICA Närabutiken i Fritsla. Golvet glänser och i taket finns ny led-belysning. Henrik berättar hur personalen har involverats i butikens utveckling och hur personalen också får ansvar för olika områden i butiken. Henrik riktar även en tacksamhet till Fritslaborna, som han upplever stöttar butiken. Marks kommun tackar för ett jättetrevligt företagsbesök och önskar Henrik och hans personal all lycka!


Så utvecklas Kinna centrum

Välkommen på en presentation av rapporten Cityindex 2021 som visar unik statistik på hur omsättningsutvecklingen i Sveriges stadskärnor har utvecklats det senaste året. Rapporten tas fram årligen av Fastighetsägarna i ett samarbete med HUI Research.

Förutom data och trender för 2020 års omsättningsutveckling i Kinna centrum presenteras även hur omsättningen påverkades av coronakrisen under det senaste året. Vi kommer också att gå in på stadskärnans framtidsutsikter i spåren av corona. De senaste åren har våra konsumtionsmönster förändrats och staden som handels- och mötesplats är inne i ett systemskifte. Ett skifte som också påskyndats i samband med coronakrisen.

Det här får du veta
- Hur det gick för detaljhandeln, restaurangnäringen och kommersiell service i stadskärnan förra året.
- Hur coronakrisen har påverkat de olika branscherna i stadskärnan under 2020 och våren 2021.
- Hur Kinna centrum står sig gentemot andra stadskärnor i Sverige.
- Vilka trender som vi ser och vilka trender som är en följd av coronakrisen.
- Vad samverkan kan göra för att möta utvecklingen framåt.

Medverkande
Cityindex Kinna presenteras av Fastighetsägarna och Marks kommun

Tid och plats
Datum: 19 oktober
Tid: kl. 08.00-09.30
Plats: Salen Öresten, kommunhuset, Boråsvägen 40

Anmälan
Anmälan via denna länk. Vi behöver din anmälan senast den 14 oktober.

Varmt välkommen att delta!


Målbild Kinna centrum 2030 har antagits

Onsdag den 29 september antog en enig kommunstyrelse det förslag till målbild för Kinna centrum 2030 som det senaste årets dialogprocess har resulterat i. Målbilden ska fungera som en samlad bild över centrumutvecklingen, samt som en inspiration och vägledning för hur Kinna centrum kan utvecklas under de närmaste åren. Att målbilden nu har antagits innebär att arbetet med att tillsammans förverkliga densamma kan ta vid. En viktig del i detta fortsatta arbete är att ett förslag till utformning av en re-lanserad arbetsgrupp för centrumutveckling ska läggas fram till näringslivsrådet vid rådets sammanträde i slutet av oktober. Utöver att anta målbilden valde också kommunstyrelsen att anta ett tilläggsförslag från kommunstyrelsens arbetsutskott om att inarbeta det fortsatta arbetet med att genomföra målbilden i nämndplanen, vilket kommer att ge goda möjligheter att kontinuerligt följa upp arbetet.

Obs: notera att mötesprotokollet från kommunstyrelsens sammanträde ännu inte är justerat.

Målbilden finns att ta del av genom denna länk


1 januari 2022 införs miljösanktionsavgift vid utebliven rapportering av farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärptes kraven nationellt år 2020 genom att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister.

Miljöenheten vill nu uppmärksamma er om att från och med den 1 januari 2022 kommer det dessutom införas en miljösanktionsavgift på 5000 kr om man inte rapporterat in uppgifter av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. För att undvika sanktionsavgift är det viktigt att företagare som saknar rutiner för rapporteringen så snart som möjligt inför detta i verksamheten.

Vad är farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Det kan handla om exempelvis kemikalier, lysrör, lösningsmedel, batterier och växtskyddsmedel.

Miljöenheten har publicerat mer information om rapporteringsskyldigheten på kommunens webbplats. Vi rekommenderar också att du går till naturvårdsverkets sida med frågor och svar om farligt avfall. Där kan du ställa frågor om rapporteringen direkt till Naturvårdsverket.


Fler företag genom NyföretagarCentrum Mark

Den 14 september förra året invigdes NyföretagarCentrum Mark. Sedan dess har 26 aktiebolag och 31 enskilda näringsverksamheter startars genom NyföretagarCentrum Mark. 

Personer som funderar på att starta företag kan få kostandsfri rådgivning och vägledning genom NyföretagarCentrum Mark.

Verksamheten finansieras av näringslivet lokalt tillsammans med Marks kommun. 

Mer information om NyföretagarCentrum Mark finns att ta del av genom denna länk


Får vi besöka er digitalt?

Dialogen med er företagare är viktig, eftersom ni är betydelsefulla för både tillväxten och attraktionskraften i vår kommun.

Det är fantastiskt att besöka er - stora och små företag, nya och etablerade och inom olika branscher i hela vår kommun.

Boka ditt företagsbesök

Pandemin gör det svårt att göra företagsbesök fysiskt. Näringslivskontoret vill därför gärna träffa er digitalt. Anmäl dig via länken och föreslå ett datum som passar dig.


Ny karttjänst för samhällsutveckling

Det händer mycket i kommunen nu gällande samhällsutvecklingsarbeten.
För att göra dessa mer överblickbara och enklare att ta till sig, har vi nu utvecklat en karttjänst.

Genom karttjänsten kan du som är intresserad, ta del av information om gällande detaljplaner och översiktliga planeringsdokument, pågående planeringsarbeten och även hitta information om exempelvis lediga tomter. 

Du hittar karttjänsten genom att klicka här: Karttjänst


Parkering i Kinna

Det är mycket på gång i Kinna nu, och även om det fortsatt finns och kommer att finnas gott om parkeringsplatser påverkar detta var du kan parkera någonstans. På mark.se – här – kan du hitta aktuell information om hur olika pågående projekt i centrum påverkar parkeringssituationen idag och hur vi bedömer att framtida projekt kommer att påverka. Informationen här uppdateras kontinuerligt när nya arbeten påbörjas


Handledarutbildning – bli en bättre guide på jobbet

Stärkt introduktion – en god investering.
Handledarutbildningen är en kostnadsfri utbildning för arbetsgivare och medarbetare som vill lära sig mer om hur man tar emot människor, som tidigare varit långt från ett arbete, till sin arbetsplats. Med rätt verktyg och stöd är det du och din verksamhet som får både glädje och nytta av att ta emot arbetskraft ur denna grupp. Utbildningen är öppen för alla. Det krävs inte att man är på gång att ta emot praktikanter, men ni blir bättre rustade för att ta det steget.

Mer information finns att ta del av genom denna länk


Textilkalaset 20 oktober 2021


Nya e-tjänster

Är du på gång med att starta en verksamhet som hanterar livsmedel eller servering av alkohol? Nu kan du göra anmälan respektive ansökan smidigt till kommunens miljöenhet via våra nya e-tjänster.

Där framgår det tydligt vad som behöver fyllas i. Grunduppgifter om företaget behöver inte alls fyllas i, eftersom de kan hämtas automatiskt från Bolagsverket.

Länkarna nedan tar dig direkt till de nya e-tjänsterna:


Sök bygglov med vår e-tjänst

Söker du för bygglov, anmälan, förhandsbesked eller strandskydd? Nu kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst!

För att komma till e-tjänsten, klicka här.


Hjälp kommunen genom felanmälan

Vi vill gärna veta om du upptäcker något som är fel eller trasigt i Marks kommun. Det kan exempelvis vara trasig gatubelysning, nedskräpning eller ett hål i gatan. Det kan också vara fel som gäller kommunens vatten och avlopp, fastigheter eller anläggningar.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för felanmälan. 

Klicka här för mer information om felanmälan. 


Företagsregister på mark.se

I Marks kommun finns många fantastiska företag. På mark.se finns ett företagsregister som täcker de företag som är verksamma i kommunen. 

Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Företagsregistret finns på denna länk.


Engagera dig i näringslivsrådet

Visste du att det finns ett näringslivsråd i Marks kommun? Målet för rådets arbete är att Marks kommun ska ha ett näringslivsklimat i toppklass.

Näringslivsrådet ska bestå av representanter från olika branscher och vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande roll. För mer information om rådet, läs mer här.

Är du intresserad av att engagera dig i näringslivsrådets arbete? I så fall är du välkommen att höra av dig till oss på näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se.


Näringslivskontoret finns för dig

Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Här finns information samlad för dig som är företagare, eller kanske blivande företagare, i Marks kommun. Tveka inte att höra av dig till näringlivskontoret, vi är länken mellan dig och kommunens verksamheter. Tillsammans gör vi näringlivsklimatet ännu bättre!


Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till

Näringslivskontoret kontakta oss gärna på:
naringslivskontoret@mark.se

Du kan också kontakta oss på Näringslivskontoret direkt: 


facebookinstagramlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.