Välkommen till Anhörig- och kunskapscenters nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet vill vi belysa teman ur anhörigas perspektiv och ge inblick i anhörigas olika livssituationer. Vi vill också förmedla information om aktuell forskning och insatser till stöd för anhöriga på nationell, regional och lokal nivå.


✦ TEMA ✦
Anhörig- och kunskapscenter


Anhörig- och kunskapscenter är en kostnadsfri service i kommunal regi. Vi vill synliggöra anhörigas situation och möta deras behov av stöd i syfte att främja anhörigas egen hälsa. I det här nyhetsbrevet vill vi presentera olika aktiviteter som vi kan erbjuda anhöriga. Har du andra förslag eller önskemål om tematräffar, grupper och kurser, så är du välkommen att höra av dig till Anhörig- och kunskapscenter.


”Skönt att träffa andra som också har bråk hemma”

Så kan det kännas för barn att delta i en grupp för dem som har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Syskon kan uppleva att deras syskon med funktionsvariation tar mycket tid. Det gör att en del barn känner sig mindre viktiga ibland. De blir kanske mer självständiga och undviker att utrycka sina egna behov.

I syskongruppen har vi stort fokus på barnen som deltar och försöker stärka dem i att berätta för sina föräldrar vad de vill, önskar och hur de vill ha det. Vi pratar om känslor som är kopplade till syskonrelationen och övar på att uttrycka dem. Lek, pyssel och fika finns också på programmet de fem gånger vi träffas. Nya syskongrupper för barn i olika åldrar erbjuds varje termin.


Nyhet! Syskongrupp för tonåringar

Nytt för i höst är att vi startar en syskongrupp även för tonåringar. Precis som för de yngre vill vi lägga fokus på ungdomarnas tankar, känslor och erfarenheter samt stärka dem i att uttrycka vad som är viktigt för dem. Syftet är att främja en god psykisk hälsa hos ungdomarna.


Grupp för föräldrar

Vi ser ett stort behov hos föräldrar till barn upp till 18 år, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, att möta andra i liknande situation för att dela erfarenheter och reflektera tillsammans. Därför har vi återkommande samtalsgrupper med den inriktningen. I gruppen har vi fokus på dig som anhörig och syftet är att du ska känna dig stärkt som förälder. Teman vi brukar ta upp är din roll som anhörig, ditt sociala nätverk, din hälsa, existentiell hälsa, sorg och acceptans samt kommunikation. I höst startar en ny grupp som träffas sex gånger.


CRAFT-kurs

Sedan flera år tillbaka erbjuder vi återkommande CRAFT-kurser för anhöriga till personer med missbruk eller beroendeproblematik. CRAFT är en metod där man ser anhöriga som viktiga för personen med missbruk eller beroende. Anhöriga har stor erfarenhet som kan vara till hjälp för att motivera sin närstående till förändring. I kursen får man lära sig nya, alternativa samtalstekniker och förhållningssätt, istället för negativ förstärkning, konfrontation och anklagelser. Kursen innehåller teoriavsnitt, praktiska övningar och gemensamma diskussioner. Kursen vänder sig till dig som lever nära någon med alkohol-, drog- eller spelproblem. Vi startar nya CRAFT-kurser till hösten 2021.


Demensutbildning

Demensutbildning för anhöriga erbjuder vi flera gånger varje termin. Vi samverkar med geriatriska mottagningen på Vrinnevisjukhuset, vilket innebär att läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och kurator medverkar i utbildningen tillsammans med anhörigkonsulenter. När man lever nära en person som har en demenssjukdom, är det viktigt att få kunskap både om själva sjukdomen men också om förhållningssätt, bemötande och juridiska frågor. Det ingår bland annat i utbildningen. Många anhöriga upplever det också positivt att de genom kursen får träffa andra i liknande situation och dela varandras erfarenheter.


Samtalsgrupp för dig som har en livskamrat med demenssjukdom

Att leva tillsammans med en person som har en demenssjukdom är ofta ett långvarigt anhörigskap som kan innebära många utmaningar och känslor. Det är vanligt att anhöriga känner sig ensamma i sin situation och brukar därför uppskatta möjligheten att träffa andra som ”vet vad man pratar om”. I samtalsgruppen berör vi både sådant som känns svårt, men också egna styrkor och behov, och vad man kan göra för att må bra som anhörig. Vi använder oss bland annat av bilder, citatkort och texter som utgångspunkt för våra samtal.


Att leva nära någon som drabbats av stroke

En stroke kan förändra livet på många sätt även för de anhöriga som finns nära personen. Situationen kan medföra både fysiska och mentala påfrestningar. Dolda komplikationer i form av hjärntrötthet och nedsatt initiativförmåga påverkar ofta familjelivet. Det här vill vi ge anhöriga möjlighet att samtala om, både för att förstå sin närstående, men främst sina egna reaktioner som anhörig. Att få dela varandras upplevelser och tankar är ofta det som hjälper anhöriga allra mest. I slutet av september 2021 startar en ny samtalsgrupp för dig som lever nära en person som haft stroke.


Morgonföreläsningar med temat psykisk ohälsa

Under hösten erbjuds anhöriga tre utbildningstillfällen som berör psykisk ohälsa. Vi träffas kl. 08:30-10:00 och ser en filmad föreläsning som vi sedan samtalar kring. Föreläsningarna tar upp autism, depression respektive suicidprevention. Du väljer själv om du vill delta vid ett eller flera tillfällen.


Anhörigstöd i Norrköpings kommun

Under hösten startar vi en grupp som riktar sig till dig som är anhörig till någon som mår dåligt på något sätt. Vi utgår från studiematerialet ”Återhämtningsguiden” som innehåller berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt, bemötande och verktyg som är viktiga för den egna återhämtningen. Det här är en grupp för dig som är beredd att arbeta med dig själv för att må bättre. Vi träffas fem gånger och till varje tillfälle kommer du få en hemuppgift. Det är viktigt att du innan funderar över var du befinner dig i ditt anhörigskap och att du har tid och ork att träffa andra människor i liknande situation samt för egen återhämtning. Vi vill ha en telefonkontakt med dig innan gruppstarten.


Tematräffar

När vi inbjuder till tematräff samlas vi till ett kortare föredrag med efterföljande diskussion. Varje termin erbjuds flera träffar med olika inriktning. Under hösten planeras bland annat följande teman:

  • Att vara anhörig under pandemin - konsekvenser, upplevelser och erfarenheter
  • Familjens jurist – om familjejuridik, framtidsfullmakt, arvsordning mm
  • Samhällets stöd – vilket stöd finns att få för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

En vandring med livet i centrum

Vandringen i omgivningarna kring Abborreberg, är en av våra återkommande hälsoaktiviteter, som erbjuds alla anhöriga oavsett anhörigskap. Under vandringen kombineras vandring i skog och mark med reflektion över givna frågor och några praktiska övningar i att vara närvarande här och nu. Det här är en aktivitet för dig som vill ha en eftermiddag i lugn och ro och som vill pröva på något som kan få dig att må bra. Det som krävs är att du orkar gå tre kilometer på skogsstigar. Varje vandring har sitt tema som berör vårt inre mående.

Fundera gärna under sommaren om du eller någon annan, som också är anhörig, skulle vilja lyssna till någon föreläsning, delta i en grupp eller utbildning till hösten.

Mer information om de olika aktiviteterna hittar du på hemsidan. Det går  också bra att ringa om du vill veta mer.


På gång på Anhörig- och kunskapscenter

Anhörig- och kunskapscenter har öppet hela sommaren. Vi erbjuder inga gruppaktiviteter just nu, men det finns anhörigkonsulenter att samtala med om du behöver stöd i din situation som anhörig. Vi tar emot för stödsamtal på Anhörig- och kunskapscenter, via telefon eller digitalt via

Välkommen!


Besök vår hemsida

Börja prenumerera

Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder.

Telefon: 011-15 54 30

E-post: anhorigstod@norrkoping.se

Adress: Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

OBS! Just nu är porten till Drottninggatan 32 låst. Om du vill besöka Anhörig- och kunskapscenter, ring på vår mottagningstelefon 011-15 54 30, så kommer vi och öppnar!

Vi önskar alla våra läsare en riktigt skön sommar!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.