Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 24 mars 2021

Sol och vår!

Nu är våren på intåg i hela landet och årsstämman är avklarad för vår del. Vi hade givande diskussioner en vecka innan mötet och på själva årsstämmodagen hade vi besök av Tillväxtverkets Martin Olauzon som berättade lite om landsbygdspolitiken och den nya Nationella Strategin för regional utveckling i hela landet. Martin svarade också på frågor från våra medlemmar.Tack Martin!

Nyheter i styrelsen

Till besättning i styrelsen valdes tre nya matroser; Joar Sandström Holmön, Maria Malmlöf Smålandskusten, Margareta Bohlin BSR, och kvar ombord är Sten-Åke Persson Hven och Sune Fogelström SIKO och till styrmän valdes Bengt Svensson Visingsö vice ordförande och Lotten Hjelm SIKO ordförande.

Vi vill passa på att tacka några som mönstrar av men som finns kvar i våra arbetsgrupper nämligen Jan-Eric Ericsson BSR, Lena Egnell Holmön, och Janni Olsson SURF för ett fint arbete under de senaste åren. Tack!

Vi fick också in en motion om hur artikel 174 i EUF-fördraget skulle kunna implementeras i Sverige. Beslutet blev att stämman tillstyrker motionens intention att öka medvetenheten om artikel 174 i alla led av offentlig förvaltning men inte tillsätta en separat grupp utan verka för det på flera plan. 

LH


Webbinarium, ett nytt sätt att nå ut

Torsdagen den 25/3 kl 14 kommer vi i SRF tillsammans med SIKO och en lokal grupp; Rädda Värmdö ö-skolor anordna ett webbinarium om små skolor. Den lilla skolan med de STORA möjligheterna kallar vi det. Det är ca 100 personer som anmält sig men det finns platser kvar, Anmäl dig här!

STRANDSKYDDSUTREDNINGEN

Strandsskyddsseminarium – för oss som lever med regelverket året runt 

Torsdagen den 8:e april kl. 13-16

Skärgårdarnas Riksförbund bjuder in till ett seminarium kring remissen om strandskyddet. Lyssna och ställ frågor till tre personer som vet det mesta om den nya översynen:

Deshira Flankör kommunpolitiker i Värmdö som har specialiserat sig på den nya översynen och kommer berätta allt om de nyheter man har för avsikt att genomföra.

Carl Hamilton skärgårdsutvecklare i Östergötland som både har ett regionalt och nationellt perspektiv på strandskydd.

Lars Tysklind kommunpolitiker och före detta riksdagspolitiker som arbetat med strandskydd på nationell och kommunal nivå. 

Alla som vill är välkomna!

Anmäl er här!

 LHBredband till alla

Skärgårdarnas Riksförbund, har via vår bredandsgrupp, skickat en skrivelse till digitaliseringsminsiter Anders Ygeman och Anna Larsson, avdelningen för bredbandsstöd på PTS om att fullfölja regeringens bredbandsstrategi. 

Läs hela brevet här!

LH


Årets skärgårdsvän

Grattis Eva Widlund!

Eva har av Nordiska Skärgårdssamarbetet blivit utsedd till Årets skärgårdsvän! -Eva har givit öbor i hela Östersjön inblickar i andras skärgårdsliv. Hon är en folkbildare som oförtröttligt utvecklat kunskapen om öbor och öliv fram tills att tidningens sista nummer  utkom hösten 2020, står det i den fina motiveringen. 

Vi kan bara hålla med och gratulera!

Läs hela motiveringen här!

LH


Smått och gott

  • Vi har haft ett gemensamt möte med Hela Sverige ska leva för att se inom vilka områden vi kan samverka.
  • Vi har startat ett litet renoveringsarbete i förbundet där vi tittar på vad vi har för bra saker och vad som kan bli ännu bättre inför vårt 40-års jubileum nästa år.
  • Vi har haft en enkät ute bland våra medlemmar som står till grund för vårt kommande verksamhetsår.

LH


ESIN

ESIN är rösten för drygt 350 000 öbor på drygt 1600 små öar i Europa. ESIN, som består av elva medlemsländer, startade på initiativ av Skärgårdarnas Riksförbund 2001. Då först som ett nätverk som efter några år formaliserades till en organisationen.

ESIN arbetar på två nivåer. På den lokala nivån arbetar vi med att stärka öarnas kulturella identitet, underlätta spridningen av information mellan medlemmarna, möjliggöra jämförelse om hur olika länder hanterar frågor, dela kunskap.

På Europeisk nivå informeras relevanta EU-institutioner och ett aktivt påverkansarbete rikta till EU:s politiker skall öka deras medvetenhet och förståelse om små öar.

Läs mer om ESIN här.

ALJ


Skärgårdarnas Riksförbund
Borgen 126, 472 95 Varekil

www.skargardarna.se

info@skargardarna.se

facebookinstagram

Våra medlemsföreningar

Blekinge Kust och Skärgårdsförening

Bohusläns Skärgårdsråd

Gräsö Skärgårdsråd

Hemsö Skärgårdsförening

Holmös Utvecklingsforum

Hvens Byalag

Luleå Skärgårdsförening

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktaktorganisation

Smålandskustens Skärgårdsförening

S.S.I.F., Sörmlands Skärgårds Intresseföreningar

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Vinöns kultur- och hembygdsförening

Visingsörådet

Östergötlands skärgårdsförening

SURF, Skärgårdens Ungas Riksförening

Våra arbetsgrupper

Besöksgruppen

Blåljusgruppen

Bredband & Telefoni

Fiskegruppen

Färjegruppen

Miljö & Energi

Redaktionsgruppen

Skärgårdsboende

Skärgårdsbönder

Skärgårdsskolor

Skärgårdens Unga


Nedslag runt kusten och på våra öar

På Holmön har man haft stora problem med transporterna från och till ön. Matleveranser har skett med skoter och svävare. Men det händer mycket på ön trots isläget. Sedan vårt förra nyhetsbrev har vår medlemsförening på Holmön, HUF, Holmöns Utvecklingsforum hunnit köpa prästgården  och anordnat årets sparktävling  Läs mer här.

Hemsön har fått nytt postnummer, från 1 mars är det 871 96 Hemsön som gäller.

Söderhamn har man ett spännande projekt; Livskraft Söderhamn 2021 för att bl.a skapa aktiviteter. Läs mer här

SIKO, arrangerar tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund ett webbinarium den 25 mars. Webbinariet skall belysa dagens forskning på små skolor och småskolornas potential.

På Vinön har föreningen Vinöns kultur- hembygdsförening renoverat Missionshuset. På Annandag påsk är det dags för nyinvigning. 

I Smålandskustens Skärgårdsförening jobbar man med många frågor. Nyligen svarade man på en remiss om fiskebegränsning. Läs mer här.

Hvens Byalags hemsida kan man läsa hur det är att leva på ön. Läs mer här.

Visingsörådet jobbar med samordning i hamnen och undersöker möjligheten till ett äldreboende.

Bohusläns Skärgårdsråd  jobbar med en ny hemsida och den är snart redo att presenteras.

ALJ 


Rapporter från våra arbetsgrupper

Så här en bit in på det nya året har arbetsgrupperna tittat över sina handlingsplaner för det pågående året. Det finns alltid plats för fler engagerade öbor, så känner du att du har tid för att vara med och arbeta i en grupp hör av dig till info@skargardarna.se

Besöksgruppen jobbar på med sin handlingsplan med bl.a ett försök till diskussion med Visit Sweden. Läs mer här.

Blåljusgruppen har en ny gruppledare och jobbar på att få igång arbetet igen.

Bogruppen håller på och tar fram ett marknadsföringsmaterial på det fina statistikarbetet och på vilket sätt det kan användas. Gruppen kommer också att vara engagerad i webbinaiet kring strandskyddet den 8 april.

Färjegruppen har haft möte och fått nya medlemmar i arbetsgruppen. Det finns många frågor att ta tag i, både gula och vita färjor avhandlas Läs mer här.

Skolgruppen Skärgårdsskolor i nätverk har jobbat på i tio år och är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan. Nu har gruppen fått några nya medlemmar.

Redaktionsgruppen fyller på med intressanta inlägg på Facebook, Instagram och hemsidan. Skicka gärna in notiser eller förslag på vad vi kan skriva om till info@skargardarna.se

LH & ALJ


Den 14 april har vi nästa styrelsemöte i SRF. 

Vill du se andra kommande mötesdatum; kika här.

Nyhetsbrev

Om du inte fått detta Nyhetsbrev direkt i din mejlbrevlåda men vill ha kommande så anmäl din mejladress till info@skargardarna.se. Tipsa gärna andra Skärgårdsintresserade om vårt Nyhetsbrev.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller så vi tror att du är intresserad eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.