Nyhetsbrev med senaste nytt från Näringslivskontoret i Mark.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej du företagare i Marks kommun!

Välkommen att ta del av nyhetsbrev från näringslivskontoret. Här berättar vi om händelser med betydelse för dig i näringslivet under månaden som har gått och dagarna som kommer.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.


Hon är Marks nya kommundirektör

Markbon Lillemor Berglund Andreasson är Marks nya kommundirektör, efter att rekryteringen nu slutförts.

Hon kommer närmast från tjänsten som förvaltningschef för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun.

49-åriga Lillemor Berglund Andreasson har tidigare haft en rad olika chefsuppdrag i andra kommuner i Västsverige, bland annat som tillförordnad kommundirektör i Kungsbacka.

Hon tillträder sin nya tjänst 1 oktober i år. För mer information läs här.


Sjuhärads Lilla Toscana

Sjuhärads Lilla Toscana är en stor satsning med fokus på besöksnäringen i Marks kommun för att lyfta de fantastiska verksamheterna och den storslagna naturen som finns i Mark. Projektet är ett lagarbete som precis är påbörjat och som kommer växa sig större och starkare med tiden. Efter ett års planering är den första milstolpen uppnådd. Hemsidan är lanserad och fungerar nu som ett skyltfönster för att få andra att upptäcka Mark.

Det är Företagarna i Mark som ligger bakom projektet Sjuhärads Lilla Toscana och som ansökt om näringslivsstöd från kommunen för att öka samverkan inom besöksnäringen. 

Besök hemsidan på www.sjuharadslillatoscana.se 


Vi är Mark - Mark 50 år

Marks kommun fyller 50 år 2021 och det ska vi fira!


Eftersom det råder en pandemi anpassar vi oss därefter på ett digitalt och avståndssäkert sätt. Vi vill ge en bild av hur Mark ser ut igår, idag och imorgon. Vad är Mark? Jo, vi är Mark. Människorna som bor och verkar här. Vårt bidrag som individer får omgivningen att blomstra, utvecklas och leva.

Läs mer om firandet och hur du kan delta i det genom denna länk

Digitalt vykort - för alla

Vi vill att ni bidrar och visar upp en bild av livet i Mark på ett enkelt och positivt sätt. Dela med er av vad ni tycker är viktigt som ni med stolthet vill visa upp. Det kanske handlar om en historisk händelse, ett avtryck i nutiden eller varför inte era framtidsvisioner?

Läs mer om de digitala vykorten genom denna länk


Kronprinsessparet ringde digitalt – för att kolla läget i Mark

Torsdagen den 27 maj mötte kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén och näringslivsrådets vice ordförande Hans Nilsson, Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i ett digitalt samtal.

Under 30 minuter handlade samtalet om allt från Marks kommuns erfarenheter av coronapandemin till kommunens företag och föreningsliv.

Läs mer om mötet genom denna länk


Avisering för kommande arbete på Boråsvägen vid nya Lyckeskolan

Marks kommun planerar att anlägga en ny fartdämpandeåtgärd och övergångsställe på Boråsvägen vid (gamla) Skjutsgatan, nya Lyckeskolan.

Arbetet vid skolan är beräknat att påbörjas v26 med rödljus, för att sedan stängas av helt v27 med aktuell hänvisning.

Vid frågor kontakta Projektledare Peter Korsgård

peter.korsgard@mark.se Tfn. 0320 21 72 61


Sök bygglov med vår e-tjänst

Söker du för bygglov, anmälan, förhandsbesked eller strandskydd? Nu kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst!

För att komma till e-tjänsten, klicka här.


Får vi besöka er digitalt?

Dialogen med er företagare är viktig, eftersom ni är betydelsefulla för både tillväxten och attraktionskraften i vår kommun.

Det är fantastiskt att besöka er - stora och små företag, nya och etablerade och inom olika branscher i hela vår kommun.

Boka ditt företagsbesök

Pandemin gör det svårt att göra företagsbesök fysiskt. Näringslivskontoret vill därför gärna träffa er digitalt. Anmäl dig via länken och föreslå ett datum som passar dig.


Tack för att vi fick besöka er!

Vik Gård

Jimmy Johnsson och Caroline Johnsson driver tillsammans Vik Gård i Öxnevalla. Paret bedriver slaktgrisuppfödning, växtodling och en del legokörning. Vid företagsbesöket deltog Kommunstyrelsens orförande Jessica Rodén, kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson, tillförordnad kommundirektör Karin Hydén, tillförordnad näringslivschef Malin Bexell, Malin Silow och Camilla Olsson på näringslivskontoret. 

Solokompaniet

Näringslivskontoret besökte Solokompaniet i Skene och mottogs varmt av Lena Lysvret, Anna Vallin och Annki Bergh. Solokompaniet öppnade sin popupbutik i Skene för drygt en månad sedan. I  butiken ges människor möjlighet att testa sin idé, sin produkt i tre månader. Butikens utbud kommer att cirkulera, förändras. Varje gång du besöker butiken kan något nytt spännande poppat upp.

Kinna Handelsträdgård i Horndal

Per-Inge och Sara driver Kinna Handelsträdgård i Horndal i Kinna. Företaget har varit verksamt i 61 år och är numera Marks kommuns enda handelsträdgård. 

- Vi har många trogna kunder som uppskattar att vi driver handelsträdgården, säger Per-Inge, 74 år, som siktar på att fortsätta att arbeta i flera år framöver. 


Snart i mål med målbilden

Arbetet med att utifrån den genomförda dialogprocessen forma Målbild Kinna centrum 2030 har fortsatt – en process som även har inkluderat fortsatta samtal med framförallt fastighetsägare. Målbilden kommer att bli en digital produkt, men även en komprimerad utskriftsversion utarbetas.  Ett förslag till målbild avses behandlas politiskt direkt efter sommaruppehållet.


Informationsträff - kommunal fysisk planering

Fredag den 18 juni genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen en informationsträff om kommunal fysisk planering och gällande detaljplaner i Kinna centrum, som riktade sig till fastighetsägare. Syftet med informationsträffen var att skapa en ökad förståelse för vilken tyngd olika typer av planeringsdokument har och för det lagrum som vi som kommun rör oss inom när det kommer till fysisk planering och lovgivning – detta för att ömsesidigt underlätta framtida gemensamma processer. Vi tittade även på gällande detaljplaner utifrån de deltagandes önskemål. Framöver avses ytterligare liknande informationsträffar genomföras, med fokus på andra av kommunens tätorter.


Naturvårdslaget lyfter Mark

Nu växer Naturvårdslaget i Marks kommun kraftigt – från 14 platser i januari till 30 i juni. ”Det är väldigt glädjande eftersom verksamheten både är en väg in för långtidsarbetslösa och samtidigt utför fantastiska insatser för Markborna”, säger Sara Dahlin, verksamhetschef för kommunens arbetsmarknadsenhet.

Göra i ordning vandringsleder, bygga bryggor och städa badstränder, stötta föreningar, slyröjning och gräsyteskötsel, tillgänglighetsanpassa, skylta och hjälpa äldre med hemmafix – se där ett litet urval av alla uppgifter som kommunens Naturvårdslag utför. Sedan i januari 2021 finns verksamheten, som är en väg in på arbetsmarknaden för de som varit arbetslösa en längre tid, inom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Läs mer genom denna länkHjälp kommunen genom felanmälan

Vi vill gärna veta om du upptäcker något som är fel eller trasigt i Marks kommun. Det kan exempelvis vara trasig gatubelysning, nedskräpning eller ett hål i gatan. Det kan också vara fel som gäller kommunens vatten och avlopp, fastigheter eller anläggningar.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för felanmälan. 

Klicka här för mer information om felanmälan. 


Företagsregister på mark.se

I Marks kommun finns många fantastiska företag. På mark.se finns ett företagsregister som täcker de företag som är verksamma i kommunen. 

Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Företagsregistret finns på denna länk.


Företagsjouren

Coronaviruset påverkar hela samhället och slår inte minst hårt mot näringslivet, också i Marks kommun.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla våra företag via Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020.

Telefonnummer 0701 48 26 33


Engagera dig i näringslivsrådet

Visste du att det finns ett näringslivsråd i Marks kommun? Målet för rådets arbete är att Marks kommun ska ha ett näringslivsklimat i toppklass.

Näringslivsrådet ska bestå av representanter från olika branscher och vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande roll. För mer information om rådet, läs mer här.

Är du intresserad av att engagera dig i näringslivsrådets arbete? I så fall är du välkommen att höra av dig till oss på näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se.


Kodjakten - Äventyrsapp för en semester på hemmaplan

Kodjakten är ett spel finansierat av Boråsregionen i samverkan med medlemskommunerna. Kodjakten är ett digitalt kartspel för i första hand barnfamiljer. Spelet är gratis och laddas ned till mobiltelefonen som en app. I appen hittar man en karta med tips på olika besöksmål i Boråsregionen.

Vi vill att boende i Boråsregionen besöker och hittar nya smultronställen i vårt närområde.

Vilka besöksmål får vara med?

  • Ert besöksmål ska vara intressant för en barnfamilj.
  • Ni ska även vara en kommersiell punkt, dvs ni ska ha försäljning, uthyrning eller inträde. Har ni inte det själva kanske ni kan samverka med ett lokalt cafe, butik, museum eller liknande.
  • Ni ska ha kontinuerliga öppettider, dvs vara ett fast besöksmål som går att besöka hela året.
  • Ni ska finnas i Boråsregionen.

Anmäl ditt intresse via www.kodjakten.nu

Information finns även på Marks kommuns webbplats via denna länk


Leader Sjuhärad vill veta vad du tycker

Under våren har Leader Sjuhärad formulerat ett förslag till strategi för åren 2023–2027, en strategi som också utgör vår ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett leaderområde under dessa år. Strategin ska spegla behov och möjligheter i Sjuhärad och förslaget tar därför avstamp i tankar och idéer som 150 personer delat med sig av i samband med dialogmöten och enkäter.

DIALOGMÖTE 1 SEPTEMBER KLOCKAN 17.00-18.00

Vill du samtala om förslaget till utvecklingsstrategi är du varmt
välkommen att delta i ett digitalt dialogmöte den 1 september.
Då får du träffa representanter från strategigruppen och kan
framföra dina tankar och idéer.

Anmäl dig till dialogmötet senast den 30 augusti genom att
maila till info@leader-sjuharad.se

För mer information läs här. 


Utbildningsserie "Creative Innovation"

I en tid då allt förändras allt snabbare, och hållbarhet, digitalisering och globalisering medför både möjligheter och krav på anpassning – då är det ett faktum att kreativa och kulturella företag behöver förnya och utveckla sina verksamheter.

Ta chansen att delta i ”Creative Innovation”, en spännande och kostnadsfri utbildningsserie riktad till dig som verkar inom den kreativa och kulturella näringen i Sjuhärad. 

Mer information och anmälan genom denna länk
Utbildningen genomförs av Creative Cluster, i samarbete med RISE, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stad.


Näringslivskontoret finns för dig

Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Här finns information samlad för dig som är företagare, eller kanske blivande företagare, i Marks kommun. Tveka inte att höra av dig till näringlivskontoret, vi är länken mellan dig och kommunens verksamheter. Tillsammans gör vi näringlivsklimatet ännu bättre!


Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till

Näringslivskontoret kontakta oss gärna på:
naringslivskontoret@mark.se

Du kan också kontakta oss på Näringslivskontoret direkt: 
Camilla Olsson: camilla.olsson@mark.se 
Malin Silow: malin.silow@mark.se 


facebookinstagramlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.