Nyhetsbrev med senaste nytt från Näringslivskontoret i Mark.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej du företagare i Marks kommun!

Välkommen att ta del av nyhetsbrev från näringslivskontoret. Här berättar vi om händelser med betydelse för dig i näringslivet under månaden som har gått och dagarna som kommer.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.


Samlad tillstånds- och tillsynsverksamhet i Marks kommun

Den 1 januari 2021 flyttade tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria miljöer över från Socialförvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten, med Miljönämnden som huvudman. Det medför att tillstånds- och tillsynsverksamheten samlas till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Marks kommun, vilket syftar till bättre service gentemot näringslivet. För mer information, läs mer på mark.se


Majoriteten känner sig trygg i Mark

En majoritet av Markborna känner sig trygga i kommunen. Det visar svaren från 1 400 Markbor i den nyligen genomförda Trygghetsundersökningen.

Trygghetsundersökningen genomfördes i höstasför andra gången, som ett samarbete mellan polisen och Marks kommun.

Du kan läsa mer om undersökningen på Marks kommuns webbplats genom denna länk


Markföretagare skänker spontanidrottsplats i Hyssna

Hyssna kommer att få en spontanidrottsplats senare i år, tack vare en gåva från ett Markföretag till kommunen.

Spontanidrottsplatsen kommer att uppföras intill Hyssnaskolans idrottshall, öppen för alla och tillgänglig när som helst. Med sina dryga 31 gånger 18 meter blir det plats för inte minst en rad olika bollsporter som exempelvis fotboll och basket.

Bakom satsningen ligger Markföretagarna och Hyssnabröderna Martin och Mikael Ivarson. Du kan läsa mer om gåvan på Marks kommuns webbplats via denna länk


Sök bygglov med vår e-tjänst

Söker du för bygglov, anmälan, förhandsbesked eller strandskydd? Nu kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst!

För att komma till e-tjänsten, klicka här.


Får vi besöka er digitalt?

Dialogen med er företagare är viktig, eftersom ni är betydelsefulla för både tillväxten och attraktionskraften i vår kommun.

Det är fantastiskt att besöka er - stora och små företag, nya och etablerade och inom olika branscher i hela vår kommun.

Boka ditt företagsbesök

Pandemin gör det svårt att göra företagsbesök fysiskt. Näringslivskontoret vill därför gärna träffa er digitalt. Anmäl dig via länken och föreslå ett datum som passar dig.


Tack för att vi fick besöka er!

Zebeda Chocolate AB

Kersti på Zebeda Chokolate AB i Fritsla. Vid företagsbesöket deltog Kommunstyrelsens orförande Jessica Rodén tillsammans med näringslivskontoret. 

RMK Management

Per-Erik på RMK Management. Kersti på Zebeda Chokolate AB i Fritsla. Vid företagsbesöket deltog Kommunstyrelsens orförande Jessica Rodén och Kommunstyrelsens vice orförande Tomas Johansson, tillsammans med näringslivskontoret. 

Boma Väveri och HB Georg Wenander

Näringslivskontoret träffade Maria driver Boma Väveri och Georg driver HB Georg Wenander i Horred på ett digitalt företagsbesök. 


Hjälp kommunen genom felanmälan

Vi vill gärna veta om du upptäcker något som är fel eller trasigt i Marks kommun. Det kan exempelvis vara trasig gatubelysning, nedskräpning eller ett hål i gatan. Det kan också vara fel som gäller kommunens vatten och avlopp, fastigheter eller anläggningar.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för felanmälan. 

Klicka här för mer information om felanmälan. 


Företagsregister på mark.se

I Marks kommun finns många fantastiska företag. På mark.se finns ett företagsregister som täcker de företag som är verksamma i kommunen. 

Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Företagsregistret finns på denna länk.


Ta del av upphandlingsplanen

Upphandlingsenheten genomför upphandlingar i enlighet med kommunens upphandlingsplan. Upphandlingsplanen uppdateras löpande utifrån de behov som förvaltningar och bolag anmäler och publiceras månadsvis här

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på upphandling@mark.se


Företagsjouren

Coronaviruset påverkar hela samhället och slår inte minst hårt mot näringslivet, också i Marks kommun.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla våra företag via Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020.

Telefonnummer 0701 48 26 33


Målbild Kinna centrum 2030

Arbetet med Målbild Kinna centrum fortsätter och vi är väldigt glada för alla kloka inspel vi fick in i samband med perspektivinsamlingen – både i intervjuerna, den digitala kartan och nu senast även under de avstämningar som har gjorts med bland annat näringslivsrådet.

Nästa steg i arbetet är att sätta samman dialoggrupper som kan arbeta vidare med de frågor som rör målbilden.


Engagera dig i näringslivsrådet

Visste du att det finns ett näringslivsråd i Marks kommun? Målet för rådets arbete är att Marks kommun ska ha ett näringslivsklimat i toppklass.

Näringslivsrådet ska bestå av representanter från olika branscher och vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande roll. För mer information om rådet, läs mer här.

Är du intresserad av att engagera dig i näringslivsrådets arbete? I så fall är du välkommen att höra av dig till oss på näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se.


Följ näringslivsrådets arbete

Näringslivsrådet är ett viktigt forum för dialog och samverkan mellan kommun och näringsliv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsett ledamot Hans Nilsson, Flygfrakt och Hajoms Utvecklings AB,  till näringslivsrådets vice ordförande.

- Jag är tacksam för det förtroende som givits mig som vice ordförande för näringslivsrådet. Jag och de andra näringslivsrepresentanterna i rådet vill bistå kommunen med råd och inspel i strategiska utvecklingsfrågor. Näringslivet är motorn i ekonomin och därför är det viktigt att vi skapar de bästa möjliga förutsättningarna för våra lokala företag, säger vice ordförande Hans Nilsson. 

Du kan ta del av protokollen från näringslivsrådets sammanträden via denna länk​.


Ta nästa steg!

2020 har på många sätt varit ett speciellt år. För många har landskapet för att driva företag helt ställts om. Vissa verksamheter växer sig starkare, vissa sektorer har haft en tung vår och sommar och framtiden kan te sig oviss.

Oavsett var du och ditt företag befinner er och vart ni är på väg kan Connect ta er vidare. På 30 dagar lotsar vi företaget framåt, med konkreta verktyg och relevant kunskap från vårt nätverk skapar vi gemensamt en kraftfull handlingsplan för att ta nästa steg.

Läs mer om Connects Navigera och Avancera genom denna länk.  


Västra Götalandsregionens utlysning inom platsutveckling

Verkar du på en plats i gles-, landsbygd eller skärgårdsområden i Västra Götaland med utmaningar i att skapa en attraktiv miljö för boende och företag? Finns viljan att från olika sektorer, gemensamt mobilisera insatser för samhällets utveckling? Då finns en möjlighet att söka medel för organisering och utveckling av platsen långsiktigt.

Utlysningen öppnade den 15 januari och stänger den 15 mars 2021 kl. 16.00. 

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker via denna länk.  


Kodjakten - Äventyrsapp för en semester på hemmaplan

Kodjakten är ett spel finansierat av Boråsregionen i samverkan med medlemskommunerna. Kodjakten är ett digitalt kartspel för i första hand barnfamiljer. Spelet är gratis och laddas ned till mobiltelefonen som en app. I appen hittar man en karta med tips på olika besöksmål i Boråsregionen.

Vi vill att boende i Boråsregionen besöker och hittar nya smultronställen i vårt närområde.

Vilka besöksmål får vara med?

  • Ert besöksmål ska vara intressant för en barnfamilj.
  • Ni ska även vara en kommersiell punkt, dvs ni ska ha försäljning, uthyrning eller inträde. Har ni inte det själva kanske ni kan samverka med ett lokalt cafe, butik, museum eller liknande.
  • Ni ska ha kontinuerliga öppettider, dvs vara ett fast besöksmål som går att besöka hela året.
  • Ni ska finnas i Boråsregionen.

Anmäl ditt intresse via www.kodjakten.nu

Information finns även på Marks kommuns webbplats via denna länk


Landsbyggargalan Sjuhärad

Under en guldglittrande kväll hyllas de som bidrar till utvecklingen av landbygderna och är en inspiration för andra som också lever eller vill leva sin dröm. 

TORSDAGEN DEN 4 MARS 19.00 – 20.30
Galashow med musik och prisutdelning.
Sänds LIVE från Borås Tidning, bt.se (Öppet för alla)

Mer information hittar ni här.


Vad behövs i ditt framtida Sjuhärad?

Nu formar vi Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi och dina tankar är viktiga för att goda idéer och projekt ska kunna förverkligas. I samarbete med Sjuhärads kommuner arrangerar vi digitala dialogmöten vid två tillfällen. Delta vid ett av dem och diskutera hur ditt närområde kan utvecklas framöver. Under dialogmötet delar vi in oss i kommunvisa grupper, känn dig fri att anmäla dig till den grupp som du identifierar dig mest med.

Läs mer och anmäl dig genom denna länk


Näringslivskontoret finns för dig

Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Här finns information samlad för dig som är företagare, eller kanske blivande företagare, i Marks kommun. Tveka inte att höra av dig till näringlivskontoret, vi är länken mellan dig och kommunens verksamheter. Tillsammans gör vi näringlivsklimatet ännu bättre!


Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till

Näringslivskontoret kontakta oss gärna på:
naringslivskontoret@mark.se

Du kan också kontakta oss på Näringslivskontoret direkt: 
Camilla Olsson: camilla.olsson@mark.se 
Malin Silow: malin.silow@mark.se 


facebookinstagramlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.