Nyhetsbrev med senaste nytt från Näringslivskontoret i Mark.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej du företagare i Marks kommun!

Välkommen att ta del av nyhetsbrev från näringslivskontoret. Här berättar vi om händelser med betydelse för dig i näringslivet under månaden som har gått och dagarna som kommer.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.


Samlad tillstånds- och tillsynsverksamhet i Marks kommun

Den 1 januari 2021 flyttade tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria miljöer över från Socialförvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten, med Miljönämnden som huvudman. Det medför att tillstånds- och tillsynsverksamheten samlas till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Marks kommun, vilket syftar till bättre service gentemot näringslivet. För mer information, läs mer på mark.se


Sök bygglov med vår e-tjänst

Söker du för bygglov, anmälan, förhandsbesked eller strandskydd? Nu kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst!

För att komma till e-tjänsten, klicka här.


Får vi besöka er digitalt?

Dialogen med er företagare är viktig, eftersom ni är betydelsefulla för både tillväxten och attraktionskraften i vår kommun.

Det är fantastiskt att besöka er - stora och små företag, nya och etablerade och inom olika branscher i hela vår kommun.

Boka ditt företagsbesök

Pandemin gör det svårt att göra företagsbesök fysiskt. Näringslivskontoret vill därför gärna träffa er digitalt. Anmäl dig via länken och föreslå ett datum som passar dig.


Hjälp kommunen genom felanmälan

Vi vill gärna veta om du upptäcker något som är fel eller trasigt i Marks kommun. Det kan exempelvis vara trasig gatubelysning, nedskräpning eller ett hål i gatan. Det kan också vara fel som gäller kommunens vatten och avlopp, fastigheter eller anläggningar.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för felanmälan. 

Klicka här för mer information om felanmälan. 


Företagsregister på mark.se

I Marks kommun finns många fantastiska företag. Därför är vi glada för att vi nu har lanserat ett företagsregister på mark.se.

Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Företagsregistret finns på denna länk.


Mycket på gång inom inköpsområdet

Kommunen satsar på att utveckla inköpsområdet för att förenkla, effektivisera och minska administration.

Förstudie pågår inför upphandling av nytt inköpssystem som bland annat kommer att möjliggöra e-handel samt effektivare hantering av fakturor och attester.

Inköpssystemet ska upphandlas och implementeras under 2021 med målsättningen att kunna börja använda e-handel för utvalda produkter i början av 2022.

Med e-handel implementerat blir det mycket lättare för beställare inom kommunen att beställa rätt produkter från rätt leverantör i enlighet med kommunens avtal.

Vi kommer även införa automatisk fakturamatchning, för att effektivisera administration av fakturor, samt förhandsattest så att inköpsordrar först granskas och attesteras av attestansvarig innan de skickas till leverantör.

Kommunen kommer även att intensifiera arbetet på avtalsområdet med ökad fokus på avtalsuppföljning samt med tydligare strukturer, rutiner och arbetssätt för avtalsförvaltningen.

Kommunens ambition är att vi ska ha en hög avtalstrohet, det vill säga att avtalade produkter köps hos avtalade leverantörer.

Det är också viktigt att följa upp så att kommunen inte betalar för höga priser och att övriga villkor efterlevs.

Som avtalad leverantör ska man känna en trygghet i att kommunen tar sitt ansvar för affärerna liksom vi förväntar oss att respektive leverantör tar sitt ansvar.

Vi arbetar också för öppenhet och ökad dialog med näringslivet. Det är viktigt att ha förmågan och viljan till en konstruktiv dialog mellan näringsliv och kommun för att på bra sätt ta tillvara på de möjligheter och erfarenheter företagare har men också för att informera om villkor och förutsättningar för offentlig upphandling och kommunens behov.

För oss är det uppenbart att ökad samverkan och god förståelse för respektive parts förutsättningar, kunskaper och erfarenheter är värdefullt och ett viktigt steg i att göra bra upphandlingar för kommunen och som är intressanta att lämna anbud på.

Upphandlingsenheten genomför upphandlingar i enlighet med kommunens upphandlingsplan. Upphandlingsplanen uppdaterar vi löpande utifrån de behov som förvaltningar och bolag anmäler och publiceras månadsvis här

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på upphandling@mark.se


Företagsjouren

Coronaviruset påverkar hela samhället och slår inte minst hårt mot näringslivet, också i Marks kommun.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla våra företag via Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020.

Telefonnummer 0701 48 26 33


Tyck till om Kinna centrum - använd kommunens digitala karta

Det finns fortfarande möjlighet att tycka till i vår digitala perspektivinsamlingskarta om hur Kinna centrum ska utvecklas under de kommande åren. 

Den digital perspektivinsamlingskartan hittar du här.


Stödåtgärd till bidragsberättigade föreningar med anledning av covid-19

Marks kommun har som ambition att stödja bidragsberättigade föreningar i kommunen för att mildra effekten av ekonomiskt intäktsbortfall på grund av coronapandemin.

Därför finns det nu möjlighet att söka Covid-19 akutbidrag för 2020.

Ansökan avser hela året 2020 (1 januari–31 december) med sista ansökningsdag 28 februari 2021.

Mer information och anmälningsformulär finns på Marks kommuns webbplats genom denna länk


Engagera dig i näringslivsrådet

Visste du att det finns ett näringslivsråd i Marks kommun? Målet för rådets arbete är att Marks kommun ska ha ett näringslivsklimat i toppklass.

Näringslivsrådet ska bestå av representanter från olika branscher och vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande roll. För mer information om rådet, läs mer här.

Är du intresserad av att engagera dig i näringslivsrådets arbete? I så fall är du välkommen att höra av dig till oss på näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se.


Följ näringslivsrådets arbete

Näringslivsrådet är ett viktigt forum för dialog och samverkan mellan kommun och näringsliv. Du kan ta del av protokollen från näringslivsrådets sammanträden via denna länk​.


Nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall vid den plats där avfallet uppstått. Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. 

Det innebär att vid byggnadsåtgärder, som t ex tillbyggnader och renoveringar eller rivningar och anläggningsarbeten, ska de olika avfallsslagen sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget.

Läs mer om de nya kraven via denna länk


Ta nästa steg!

2020 har på många sätt varit ett speciellt år. För många har landskapet för att driva företag helt ställts om. Vissa verksamheter växer sig starkare, vissa sektorer har haft en tung vår och sommar och framtiden kan te sig oviss.

Oavsett var du och ditt företag befinner er och vart ni är på väg kan Connect ta er vidare. På 30 dagar lotsar vi företaget framåt, med konkreta verktyg och relevant kunskap från vårt nätverk skapar vi gemensamt en kraftfull handlingsplan för att ta nästa steg.

Läs mer om Connects Navigera och Avancera genom denna länk.  


Föreslå pristagare till Marks Miljöpris

Nu är det dags att nominera till kommunens miljöpris. Det är Miljönämnden som har instiftat miljöpriset som årligen ska delas ut till någon/några som på förtjänstfullt sätt gjort en insats för miljön i Marks kommun. 

Tryck här för att komma till mark.se för att läsa mer om kriterierna. 


Budget- och skuldrådgivning i Marks kommun

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Har du skulder privat eller från ditt företag och funderar på vilka lösningar som kan finnas eller vill söka skuldsanering? Kommunen erbjuder budget- och skuldrådgivning som är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt. 

Maila bus@mark.se för en första kontakt eller ring till budget- och skuldrådgivarna Ida Göransson 0320-21 72 97 eller Ann Åkerlind 0320-21 76 31.

Här finns mer information. 


Västra Götalandsregionens utlysning inom platsutveckling

Verkar du på en plats i gles-, landsbygd eller skärgårdsområden i Västra Götaland med utmaningar i att skapa en attraktiv miljö för boende och företag? Finns viljan att från olika sektorer, gemensamt mobilisera insatser för samhällets utveckling? Då finns en möjlighet att söka medel för organisering och utveckling av platsen långsiktigt.

Utlysningen öppnade den 15 januari och stänger den 15 mars 2021 kl. 16.00. 

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker via denna länk.  


Landsbyggargalan Sjuhärad

Den 4 mars 2021 genomförs Landsbyggargalan Sjuhärad. Landsbyggargalan är till för dem som gör Sjuhärads landsbygd levande, alltså drivna entreprenörer och föreningar – landsbyggare. Leader önskar få hjälp med nomineringen av Årets landsbyggare i fyra kategorier:

  • årets entreprenör
  • entreprenöriella förening
  • attityd
  • ung landsbyggare.

Mer information och nomineringsformulär hittar ni här.


Vi hoppas ni vill bli en del av Kodjakten 2021

Kodjakten är ett spel finansierat av Boråsregionen i samverkan med medlemskommunerna. Kodjakten är ett digitalt kartspel för i första hand barnfamiljer. Spelet är gratis och laddas ned till mobiltelefonen som en app. I appen hittar man en karta med tips på olika besöksmål i Boråsregionen.

Vi vill att boende i Boråsregionen besöker och hittar nya smultronställen i vårt närområde.

Vilka besöksmål får vara med?

  • Ert besöksmål ska vara intressant för en barnfamilj.
  • Ni ska även vara en kommersiell punkt, dvs ni ska ha försäljning, uthyrning eller inträde. Har ni inte det själva kanske ni kan samverka med ett lokalt cafe, butik, museum eller liknande.
  • Ni ska ha kontinuerliga öppettider, dvs vara ett fast besöksmål som går att besöka hela året.
  • Ni ska finnas i Boråsregionen.

Anmäl ditt intresse via www.kodjakten.nu


Näringslivskontoret finns för dig

Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Här finns information samlad för dig som är företagare, eller kanske blivande företagare, i Marks kommun. Tveka inte att höra av dig till näringlivskontoret, vi är länken mellan dig och kommunens verksamheter. Tillsammans gör vi näringlivsklimatet ännu bättre!


Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till

Näringslivskontoret kontakta oss gärna på:
naringslivskontoret@mark.se

Du kan också kontakta oss på Näringslivskontoret direkt: 
Camilla Olsson: camilla.olsson@mark.se 
Malin Silow: malin.silow@mark.se 


facebookinstagramlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.