Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV JANUARI 2021

Äntligen kom vintern!

Förutom att det blir ljust och härligt med snö, medför kylan även en del utmaningar. Därför vill vi ge våra bästa tips för en säker och hållbar seminhantering till dig som köper och hanterar semin.

 • Ingen leverans får förvaras utomhus eller vid ett varmt element inomhus.

 • Tänk på att hålla rätt temperatur på semindoserna i alla led - vid leverans, vid förvaring och vid seminering! +17-18°C är en bra rikttemperatur.

 • Hämtar du dina doser på ett av Svenska Köttföretagens utlämningsställen, tänk på att doserna är packade i påsar och att du själv måste säkra temperaturen under transporten till gården.

 • Ta bara med så många doser som du kan hålla rätt temperatur på under semineringen. Fyll på frigolitlådan från klimatskåpet efter hand så inte doserna riskerar att bli för kalla.

 • Starta upp ditt klimatskåp i god tid innan du får din leverans. Använd gärna en min-max termometer för att kontrollera temperaturen i skåpet.

SVT:s granskning av branschen

​​Förra veckan visades det andra avsnittet av Uppdrag gransknings genomlysning av branschen. Precis som i det första avsnittet låg stort fokus på KRAV och ifrågasättande av deras kontrollverksamhet.

Totalt visades fyra KRAV slakterier med mycket förelägganden kring hygien och framförallt fekala föroreningar. Dessa slakterier har sedan länge haft behov av att ta tag i sina rutiner. Därför är det bra med kontroller så att dessa fel upptäcks och kan åtgärdas. Vilket också har skett hos de berörda slakterierna. Konsumenten kan känna sig trygg, köttet som kommer ut till försäljning är väl kontrollerat.

Efter att programmen sänts, kan vi konstatera att det varit vinklade reportage men att de ändå belyser vikten av att ha ett fortsatt förbättringsarbete i hela branschen. KRAV har fått ta den största smällen men reaktionerna från handeln och konsumenter är ändå små. Branschen måste likväl vara på tå för att inte äventyra det uppbyggda och starka förtroendet för svenskt kött hos konsument. Detta är något som hotas om vi inte visar hur alvarligt vi ser på detta och gör vad vi kan för att "kapa svansen" och avlägsna de som inte kan uppfylla lagen. Här har vi behov av en bättre samverkan med våra myndigheter, något som vi i allra högsta grad kommer att fortsätta arbeta med.  

Nya kriterier för upphandling

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk- och mejeriprodukter. Tidigare i år publicerades även nya och reviderade kriterier för nötkött och griskött med utgångspunkt i den höga standard som svensk lag anger. Hållbarhetskriterierna används vid upphandlingar inom offentlig sektor. Läs mer om kriterierna på LRF:s hemsida. 

Får du många frågor om kött?

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 har som målsättning att öka efterfrågan på kött från Sverige. För att uppnå målet jobbar branschen inom tre områden, varav ett är Rätt sortering & Köttkvalitet.

Ett av delmålen är att ta fram fakta om varför det är nyttigt och bra att äta kött. I ett projekt, finansierat av Branschutvecklingspengen, har man tillsammans med Svenskt Kött tagit fram fakta om kött. Materialet nedan är fritt att ladda ner och använda för den intresserade.

Här hittar du material för nerladdning!

Klimatavtryck för svensk grisproduktion

Svensk grisproduktion har förbättrat sitt klimatavtryck från 3,2 till 2,5 kg CO2e/kg slaktad gris sedan 2005. Förklaringen ligger i förbättrad produktionseffektivitet, förhållandevis hög användning av biprodukter samt minskad andel soja i foderstaten. 

Läs mer om resultaten i RISE rapporten "Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion"

Uppfödning av grisar med DanBred Duroc som faderras!

I det senaste numret av Grisföretagaren (nr 1) kan man läsa om det treåriga projekt som finansierats av Branschutvecklingspengen och som avslutades 2020.

Syftet med projektet var att samla in erfarenheter kring uppfödning av slaktgrisar med DanBred Duroc som faderras och om danska rekommendationer kan tillämpas under svenska förhållanden. Studien visade på att de danska normerna och rekommendationerna fungerade väl, även under svenska förhållanden

Senaste nytt från avelsbolagen!


Topigs Norsvin

  • Balanserad avel fungerar! Data från Norge visar att levandefödda grisar har ökat med 1,1 mellan 2015-2019. Samma data visar även att antalet avvanda också har ökat med 1,1 under samma period och att smågrisdödligheten har sjunkit. Läs mer om det här!

  • Topigs Norsvin Nordic utökar sitt team med ytterligare en person med placering i Sverige. Maria Malmström, som tidigare arbetat som produktchef på Swedish Agro tillträder den 1 februari 2021 tjänsten som Teknisk konsult Norden. Syftet är att ge ännu bättre stöd till Topigs Norsvins kunder i Sverige och tillsammans med Svenska Köttföretagen säkerställa högkvalitativ genetik till Sveriges grisproducenter.

DanBred

 • Framtidens gris är på väg! DanBred har tillsammans med SEGES startat ett projekt där man kommer att undersöka metaboliterna (dvs. nedbrytningsämnena som kroppen producerar under förbränning av foder) i blodet och foderförbrukningsdata för DanBred Duroc. Metaboliska data är en ytterligare del av informationen om grisen, och ju mer information man har om grisen, desto bättre kan man avla målmedvetet för t.ex. fodereffektivitet. Målet är att uppnå ytterligare 25% avelsframsteg i DanBreds avelsprogram genom att använda metaboliskt urval, säger Tage Ostersen, chef för avels- och genetikavdelningen vid SEGES Danish Pig Research Center. Läs mer om projektet här!

Dags att skicka in ditt resultat för 2020!

I år behöver du skicka in ditt resultat senast den 28 februari för att ditt resultat ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2020. Detta gäller både resultatet från smågris-och slaktgrisproduktionen.

Dina siffror bidrar till ett bra jämförelsetal för din produktion. Medeltalen hjälper också forskare och rådgivare att få en bättre bild av svensk grisproduktion, att öka deras kunskaper och att prioritera vad de ska satsa på – vilket i sin tur ger ett bättre underlag för rådgivningen. Därför är det viktigt att så många gårdar som möjligt är med i det svenska medeltalet. Gör det smidigt med WinPig eller PigWin!

Läs om hur du är gör det här ! 

Debatt: Djurskyddskontroll vid slakt är idag både verkningslös och rättsosäker

Gård & Djurhälsan riktar skarp kritik mot Livsmedlesverkets sätt att utföra kontroller och uppmanar till en omfattande genomlysning av Livsmedelsverkets uppdrag.

Antalet djurskyddsbrister som Livsmedelsverkets officiella veterinärer anmäler till Länsstyrelserna fortsätter att öka. Det är lätt att tro att det därför krävs tuffare kontroll för att höja djurskyddet ytterligare i Sverige. Vi menar att vi inte ska ha mer kontroller utan att det handlar om att göra kontrollen verkningsfull. Vi anser att det nuvarande kontrollsystemet har misslyckats i det som är kontrollens syfte – att analysera orsaker och att genom kommunikation och åtgärder skapa förändring. Mot denna bakgrund uppmanar vi på Gård & Djurhälsan till ett omfattande genomlysningsarbete av Livsmedelsverkets uppdrag, skriver företagets vd Kees de Jong.

Läs hela artikeln här

Slutrepliken hittar du här

En bra kalvhälsa är nyckeln till framgång!

Därför öppnar Gård & Djurhälsan portarna till Kalvakademin! Ta chansen att utveckla er kompetens och gör framsteg inom kalvuppfödning och kalvhälsa tillsammans med Sveriges vassaste kompetens på området.

Under ett tiotal olika webbsändningar direkt i din dator, surfplatta eller mobil kommer du få ta del av praktiska tips, senaste nytt och intressanta föredrag av av både gästföreläsare, djurhälsoveterinärer och produktionsrådgivare.

Dessa webbsändingar sänds live dagtid med efterföljande chat tillsammans med experterna, men det går också bra att titta på inspelade sändningar när det passar er bäst. Tipsa gärna era kunder och andra samarbetspartners om denna möjlighet att utvecklas!

Anmälan till framsteg hittar du här

Ska du köpa, sälja eller förmedla får- och lamm?

Då är det viktigt att hela branschen tar sitt ansvar. I höstas påträffades smittsam digital dermatit (CODD) hos får, något vi i Sverige har varit relativt förskonade ifrån. Men med anledning av detta uppdaterar vi nu information och rekommendationer för hur vi kan begränsa skadan. 

Detta är våra rekommendationer för att skydda fårbesättningar mot CODD:

•Använd djurägarförsäkran avseende fotröta och CODD vid handel och utlåning av djur.

•Undersök alltid klövarna på inköpta djur och håll dem i karantän i minst 4 veckor. Köp in så få djur som möjligt från så få besättningar och välj i första hand djur från besättningar med F-status.

•Rengör och desinficera redskap som används i flera besättningar som till exempel klövsaxar.

•Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för CODD. Fotbada därför alltid inköpta djur med zinksulfat 10 % in och ut ur karantän.

•Undersök alltid halta djur och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, till exempel upptrampade rasthagar.

•Undvik sambete med nötkreatur från besättningar där sjukdomen digital dermatit förekommer.

•Kontakta Gård & Djurhälsan 0771–216500 om du ser förändringar som liknar CODD.

Läs mer om klövar, fotröta och CODD här

Missa inte årets första nyhetsbrev för får

Under februari anordnar Går & Djurhälsan en serie med fyra fårwebbinar. Även möjlighet till kostnadsfri rådgivning vid misstanke om CODD erbjuds. Podd om resistenta parasiter och betesplanering, karantänsråd avseende parasiter och vad som är viktigt att tänka på när du tagit prov för MV är andra saker du kan läsa om i det senaste nyhetsbrevet.

Läs >> Nyhetsbrev FÅR nr 1, 2021

Semin- och livdjursförsäljning 2020

Ännu ett år har gått och när vi summerar försäljningen av semin- och livdjur under 2020 kan vi konstatera att försäljningen av semin ökade och försäljningen av livdjur minskade.

Seminförsäljningen ökade med 2,8% under 2020, där försäljningen av semin från faderraserna ökade med 3% och försäljningen av moderraserna ökade med 1,4%. Av faderraserna är Hampshire fortsatt den vanligaste faderrasen och står för 77% av den totala volymen. 90% av moderrasgenetiken är Topigs Norsvin.

Försäljningen av semin ökade för alla 4 kvartal jämfört med 2019​

Q1: +4,4%
​Q2: +3,3%
​Q3: +0,4%
​Q4: +3,7%


Försäljningen av livdjur minskade under 2020 med 1,6%, där försäljningen ökade under de två första kvartalen, för att därefter minska de två sista kvartalen. Försäljningen av dräktiga och obetäckta djur minskade 6,5 respektive 3,2% 2020, medan försäljningen av ämne som är den största kategorin med 47% av volymen, ökade med 4%.

Försäljningen av livdjur ökade de första kvartalen och minskade de sista kvartalen

Q1: +9,5%
​Q2: +3,4%
​Q3: -14,0%
​Q4: -4,5%​​​​​​​

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren.

Du kan göra din beställning via:

 • Personlig service: 010-130 89 32
  Vardagar öppet mellan kl. 7.30-14.00
  Lunchstängt mellan kl 12.00-13.00
 • Fax: 010-130 89 89
 • E-post: order@kottforetagen.se
 • On-line: http://webbshop.kottforetagen.se/

Välkommen!

15% rabatt på avlivningsprodukter

I februari har vi 15% rabatt på avlivningsprodukter. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Allt fler kunder väljer vår budbilsservice för sina seminleveranser

• Tryggt

• Säkert

• Hållbart

Svenska Köttföretagens budbil trafikerar Skåne, Halland och Östergötland två gånger i veckan, med leverans måndagar och fredagar.

Budbilen är en tempererad bil som håller samma lagringstemperatur som rekommenderas hos kund. (17-18 grader).

Budbilen stannar i dagsläget på 12 olika utlämningsställen där du som kund enkelt kan hämta upp beställd semin. 

Läs mer: www.kottforetagen.se/budbil

Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.