Nyhetsbrev med senaste nytt från Näringslivskontoret i Mark.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej du företagare i Marks kommun!

Välkommen att ta del av nyhetsbrev från näringslivskontoret. Här berättar vi om händelser med betydelse för dig i näringslivet under månaden som har gått och dagarna som kommer.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.

Tack!

År 2020 har varit ett händelserikt och utmanande år. Vi - näringslivsutvecklare Malin Silow och Camilla Olsson -på näringslivskontoret vill rikta ett innerligt tack till de företag som vi har haft kontakt med under det gångna året. Ett särskilt varmt tack vill vi rikta till våra ledamöter i näringslivsrådet som på ett konkret och konstruktivt sätt hjälper kommunen att utvecklas ur ett näringslivsperspektiv. Vi uppskattar ert engagemang och ert förtroende! Vi önskar er en fin jul och ett gott nytt år. 


Sök bygglov med vår e-tjänst

Söker du för bygglov, anmälan, förhandsbesked eller strandskydd? Nu kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst!

För att komma till e-tjänsten, klicka här.

Se mer om vilka handlingar du behöver för respektive ansökan i Hjälp-avsnitten i e-tjänsten. Du legitimerar dig med BankID. Du kan också hitta mer information om olika ansökningar genom att klicka här.


Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig till oss på pbn@mark.se. Vi ber om förståelse då detta är nytt för oss.


Får vi besöka er digitalt?

Dialogen med er företagare är viktig, eftersom ni är betydelsefulla för både tillväxten och attraktionskraften i vår kommun.

Det är fantastiskt att besöka er - stora och små företag, nya och etablerade och inom olika branscher i hela vår kommun.

Pandemin gör det svårt att göra företagsbesök fysiskt. Näringslivskontoret vill därför gärna träffa er digitalt. 

Boka ditt företagsbesök

Anmäl dig via länken och föreslå ett datum som passar dig.


Hjälp kommunen genom felanmälan

Vi vill gärna veta om du upptäcker något som är fel eller trasigt i Marks kommun. Det kan exempelvis vara trasig gatubelysning, nedskräpning eller ett hål i gatan. Det kan också vara fel som gäller kommunens vatten och avlopp, fastigheter eller anläggningar.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för felanmälan. 

Klicka här för mer information om felanmälan. 


Företagsregister på mark.se

I Marks kommun finns många fantastiska företag. Därför är vi glada för att vi nu har lanserat ett företagsregister på mark.se.

Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Företagsregistret finns på denna länk.


Vi utvecklar och effektiviserar kommunens inköpsarbete

I syfte att spara pengar, effektivisera och minska administration kommer kommunen att byta inköpssystem och införa e-handel samt se över rutiner och arbetssätt för beställningar, attester, fakturahantering, mm. Projektet är omfattande då det på sikt påverkar alla inköp till kommunen. Under 2021 kommer nytt inköpssystem upphandlas och implementeras för att kunna börja användas i början av 2022.

Vidare kommer ökat fokus läggas på avtalsuppföljning för att i samverkan med våra leverantörer säkerställa att avtalen efterlevs.

Kommunen satsar också på ökad förmåga att göra egna upphandlingar där en av fördelarna är att det blir möjligt för lokala företag att lämna anbud i fler upphandlingar.

Vår ambition är att göra bra affärer i konstruktiv samverkan med näringslivet för att skattemedel ska användas effektivt.

Upphandlingsplan

Upphandlingsenheten har det samordnande ansvaret för all upphandling inom kommunen och genomför samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, dvs när värdet överstiger 615.312 kr (2020 års värde).

Enheten hjälper även våra kommunala bolag med deras upphandlingar samt bistår förvaltningarna när de genomför direktupphandlingar vid behov.

Upphandlingsenheten genomför upphandlingar i enlighet med kommunens upphandlingsplan. Upphandlingsplanen uppdaterar vi löpande utifrån de behov som förvaltningar och bolag anmäler och publiceras månadsvis på Mark.se

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på upphandling@mark.se


Aktuella beslut

Tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria miljöer flyttas över från socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen/vuxenenheten, till samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, med miljönämnden som huvudman.

Beslutet medför att tillstånds- och tillsynsverksamheten samlas till miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket syftar till bättre service gentemot näringslivet.

På politiskt initiativ, och mot bakgrund av pandemins negativa påverkan på näringslivet, har Kommunfullmäktige beslutat att den årliga tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd inte ska tas ut av företagen i Marks kommun år 2021. Kommunfullmäktige har också beslutat att taxan för tillsyn enligt hälsoskydd sätts ned med 50 % för år 2021.

Kommunfullmäktiges samtliga beslut om taxor och avgifter för 2021 kommer att publiceras i sin helhet på Marks kommuns webbplats: Taxor och avgifter - Marks kommun vid årsskiftet.

Här kan du ta del av protokollet från Kommunfullmäktiges sammanträde.


Välkommen på informationsmöte om arbetet med Målbild Kinna centrum 2030

Nu är arbetet med att utarbeta en målbild för Kinna centrum 2030 i full gång. För att målbilden ska bli ett gemensamt dokument med bred förankring i lokalsamhället ska den utformas genom en medborgardialog. Varmt välkommen på ett första informationsmöte den 17 december.

Mer information om mötet och hur du anmäler dig finns här


Marks fokus på utveckling med stadsarkitekt

Nästa steg för Marks utveckling och hållbara tillväxt blir nu med stadsarkitekten Lisa Heller.

Mark har under ett antal år saknat en roll som på ett övergripande sätt driver utvecklingen av kommunens tätorter. Med tillsättningen av Lisa Heller som stadsarkitekt kan detta utvecklingsarbete nu ta tydligare form.

Driv för samarbete och hållbar tillväxt

- Det känns extra bra att vi nu har en stadsarkitekt där vi ser Lisa Hellers tydliga driv och uttalade hållbarhetsprofil som en stor tillgång. Hennes erfarenhet av samarbete både inom kommunen och med närliggande kommuner och inte minst med de som bor och verkar i kommunen kommer att bidra till Marks utveckling och hållbara tillväxt på ett bra sätt, menar Malin Bexell förvaltningschef.

Läs mer här


Företagsjouren

Coronaviruset påverkar hela samhället och slår inte minst hårt mot näringslivet, också i Marks kommun.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla våra företag via Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020.

Telefonnummer 0701 48 26 33


Nya avfallsregler för verksamheter

Från 1 november 2020 införs nya regler om rapportering av farligt avfall. Detta gäller alla verksamheter i Sverige och grundas i beslut på EU-nivå. Mer information finns att läsa på Marks kommuns webbplats


Medborgare nöjda med skolan i Mark

Utbildning är ett av de områden kommunens invånare är nöjda med. Det visar en medborgarundersökning, där drygt 500 Markbor deltagit. De verksamheter som drivs av kommunen får godkänt eller mer på alla områden.

– Det är jättekul att kommunens invånare är nöjda med kommunens skolor och förskolor. Men bara för det kommer vi inte att vila, utan vi jobbar hela tiden för att bli ännu bättre. Det som är extra roligt i just den här undersökningen är att se att vi ligger en bit över snittet när det kommer till gymnasieskolan, säger Mari Sandell Molander, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Ta del av mer information om medborgarundersökningen här


Påverka Västtrafiks biljettutbud

Under januari och februari 2021 genomför Västtrafik digitala intervjuer om 45 minuter med arbetsgivare, organisationer, företag, intressenter, partners och befintliga kunder. Här har du och ditt företag chans att påverka biljettutbudet. 

Anmäl dig via denna länk


Följ näringslivsrådets arbete

Näringslivsrådet är ett viktigt forum för dialog och samverkan mellan kommun och näringsliv. Du kan ta del av protokollen från näringslivsrådets sammanträden via denna länk​.


Vårt varmaste tack till alla handledare!

Ett annorlunda år där vi alla satts på prov är snart avverkat. Vi får hoppas och tro att 2021 blir ljusare!

För oss på Marks Gymnasieskola har året inneburit en hel del anpassningar och nya arbetssätt. I våras hade vi alla elever på distansundervisning. Höstterminen började alla på plats i skolan men senare delen av terminen har vi haft högskoleförberedande program växelvis hemma på distansundervisning. Vi avslutar terminen med distansstudier för alla elever på gymnasiet förutom Särskolan och IM. Eleverna på yrkesprogrammen kommer att fortsätta vara ute på APL (praktik) som vanligt men läser övriga ämnen på distans.

Vi önskar er en riktigt god jul och gott nytt år.

/Ann-Sofi Sinkkonen, lärlingskoordinator

Marks Gymnasieskola


Budget- och skuldrådgivning i Marks kommun

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Har du skulder privat eller från ditt företag och funderar på vilka lösningar som kan finnas eller vill söka skuldsanering? Kommunen erbjuder budget- och skuldrådgivning som är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt. 

Maila bus@mark.se för en första kontakt eller ring till budget- och skuldrådgivarna Ida Göransson 0320-21 72 97 eller Ann Åkerlind 0320-21 76 31.

Här finns mer information. 


En känsla av gemenskap

Vintermörkret är här och pandemin gör att det kan kännas extra tungt. Förhoppningen är att paraplyprojektet Advent i Mark ska bidra till en känsla av gemenskap och samhörighet genom att fönster runt om i kommunen dekoreras. Vill du vara med och bidra?

Följ länken här för mer information.


Näringslivskontoret finns för dig

Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Här finns information samlad för dig som är företagare, eller kanske blivande företagare, i Marks kommun. Tveka inte att höra av dig till näringlivskontoret, vi är länken mellan dig och kommunens verksamheter. Tillsammans gör vi näringlivsklimatet ännu bättre!


Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till

Näringslivskontoret kontakta oss gärna på:
naringslivskontoret@mark.se

Du kan också kontakta oss på Näringslivskontoret direkt: 
Camilla Olsson: camilla.olsson@mark.se 
Malin Silow: malin.silow@mark.se 

Julstängt

Mellan den 23 december och den 6 januari har näringslivskontoret julstängt. Om du behöver kontakta kommunen under den perioden -  Ring 0320 - 21 70 00 måndag - fredag kl. 07.30 - 16.00


facebookinstagramlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.