Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV DECEMBER 2020

Trots pandemins mörker, ser vi ljust på framtiden för svensk köttproduktion

När vi nu börjar kunna summera 2020 kan vi konstatera att det är ett år som vi länge kommer att minnas.  Om någon för ett år sedan skulle förutspå eller berätta hur skulle bil, hade personen ifråga säkert blivit idiotförklarad. Coronaåret, som många döpt det till, har på många sätt varit ett tungt år för de allra flesta.

Men i jämförelse med många andra branschen har svensk livsmedelsproduktion och kött i synnerhet klarat sig bra. Pandemin har gjort att vi har fått ett större fokus då många har fått insikter om behovet av att ha en stark inhemsk produktion. Det har blivit uppenbart att vi idag importerar stora delar av den mat vi konsumerar, när vi har fått uppleva att de öppna gränserna snabbt kan stängas. Att detta kan få allvarliga konsekvenser för vårt lands beredskap är nu något som äntligen har bevittnats.

Efterfrågan på svenskt kött har under 2020 varit mycket stark från handeln. Bitvis har det varit underskott och insikterna är små när det gäller förståelsen att det är lång ledtid att får fram ökade volymer svenskt kött till marknaden.

Prisnivån på det svenska köttet har under året nått upp till nya nivåer, något som skapar framtidstro när vi nu ser att marknadsandelen för svenskt kött ökar. Mycket är kopplat till att en ökad andel av köttet som konsumerats har gått via handeln och konsumentens preferenser i stor utsträckning är svenskt, samtidigt som restaurang och storhushåll har tappat volymer.

Vi ser ljust på framtiden och jobbar för att den svenska köttproduktionen skall fortsätta att utvecklas positivt. Det är genom lönsamma företag som vi bygger upp framtidstro och attraherar en ny generation till vår bransch. Det ser vi fram mot.

Vi vill tacka för ett gott samarbete 2020 och ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans för ett 2021 med mindre Corona och ännu mer armerad svensk köttproduktion.

Gott ju o Gott Nytt År

Svenska Köttföretagen

Läser du vårat nyhetsbrev på mobilen?

Passa på att titta igenom vad ni behöver beställa inför julhelgerna. Vi har nämligen gjort det enklare för dig att beställa förbrukningsvaror från vår webshop via mobilen. Det är viktigt att inte låta slumpen avgöra genom att riskera att få slut på märkfärg eller galtdoft eller annat som får din verksamhet att snurra.

Välkommen att ligga i framkant och stå förberedd inför framtiden och det nya året! https://webbshop.kottforetagen.se:8443/

Men ingen vill väl köpa grisen i säcken?

Tänkte väl det, därför kan ni nu köpa Galtar av oss! I somras slutade vi att erbjuda hyrgaltar då efterfrågan på köpegaltar ökade i allt större utsträckning. Från och med nu erbjuder vi alltså galtar till försäljning och från samtliga avelsbolag! I bild syns en social Norsvin Duroc men såklart finns även HKScan Hampshire och DanBred Duroc också att köpa!

Har du frågor om priser, tillgång, beställning och leveranser välkommen att kontakta livdjurförmedlingen!

Bristande rutiner ska inte få äventyra förtroendet

Nyligen gav Svenska Köttföretagen ut två broschyrer om Gödselförorenade djur, en till slakteri och en till producent. Vi har pratat med Paul Robertson som är inköpsdirektör på KLS Ugglarps om vad han anser är problemet, hur det kommer sig och varför det är viktigt för att förhindra och förebygga detta.

- Vi ser att varje förorenat djur som kommer in till slakt orsakar väldigt stort problem, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det fortfarande är en väldigt liten andel av djuren som är förorenade totalt sett. Men det är ett problem för djuret i sig och ur livsmedelssynpunkt vilket är varför vi både kommunicerat detta själva och även skickat ut Svenska Köttföretagens broschyrer till våra transportörer och nötköttsleverantörer.

Läs hela artikeln här

I vår strävan efter ständiga förbättringar, är personalen på seminstationerna nu i full gång med att införa arbetssättet LEAN under ledning av personal från Gård & Djurhälsan.

För att tillvara ta medarbetarnas idérikedom och skaparkraft, minska tidstjuvar och öka effektiviteten, är man nu i uppstarten av arbetssättet LEAN på seminstationerna i Hållsta och Hudaryd. Första steget är redan avklarat, ett coachbesök där fokus ligger på att identifiera saker inom produktionen som kan minska slöserier eller förbättra arbetssätten. Därefter kommer uppföljande avstämningar ske regelbundet för att kunna utvärdera vinsterna med det nya arbetssättet.

En del av verktygen inom LEAN handlar om att skapa rutiner som uppfyller ett tydligt och gemensamt syfte. Redan nu, har medarbetarna kunnat peka på saker som skulle kunna förbättra verksamheten ytterligare, något som vi är mycket positiva till. Genom detta arbetssätt hoppas vi förutom att stärka gemenskapen på våra arbetsplatser, minska icke värdeskapande tid och eliminera alla typer av slöseri och där med få en ännu bättre arbetsplats.

Läs mer om LEAN Lantbruk här!

Du har väl inte glömt att anmäla dig?

Nötköttsseminarium ONLINE står klart och är fullspäckat!

Här kommer livesända gårdsbesök att varvas med föreläsare som sätter mått på smittskydd och djurvälfärd inom nötköttsproduktion, allt för att hjälpa dig att göra framsteg på din gård.

Vi kommer också kunna inspireras av ”Sveriges bästa talare”. Senast gästspelade hon på en av Sveriges största lantbruksstämmor, vet ni kanske vem hon är?

Anmäl dig till årets happening 2021:Nötköttsseminarium ONLINE! 

Framtida strategier för att hantera Mycoplasma bovis

Årligen avsätter Sveriges köttbönder totalt 3 miljoner kronor i form av branschutvecklingspengen, med fokus på minskad klimatpåverkan ökad djuromsorg samt lönsamhet i hela värdekedjan.

I beslutsgruppen för dessa ansökningar finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

Nu finns ännu ett projekt slutredovisat, nämligen ett underlag för framtida strategier att hantera Mycoplasma bovis i Sverige. Det var första gången en nationell studie utfördes gällande antikroppar mot Mycoplasma bovis och resultatet visar att vi har ett fortsatt relativt gynnsamt läge när det gäller Mycoplasma bovis på svenska mjölkgårdar. Läs hela slutrapporten här!

Nytt nummer av Topigs Norsvins Online Magasin

I det senaste numret av Topigs Norsvins Online Magasin kan du läsa om hur man på olika sätt jobbar med köttkvalitet och om globala konsumtionstrender rörande just köttkvalitet.

Med ökad kunskap kan du skapa ännu bättre kvalitet på köttet du tar fram. Läs tidningen här

Semin- och livdjursförsäljning november

Seminförsäljningen ökade med 18,2% i november, och ligger nu plus 3,5% sedan årets början. Det rullande årsmedeltalet har vänt uppåt igen och ligger nu+3,6 %.

Försäljningen av moderraser ökade med 5,8% i november, och har totalt ökat med 1,7% sedan årets början. Försäljningen av faderraser ökade med 19,5% i november, och  sedan årets början en ökning med 3,7%.

https://www.kottforetagen.se/statistik-seminforsaljning.html


Livdjursförsäljningen ökade med 3,9% i november (period 11 v44-48) jämfört  med föregående år (OBS, jämförs mot period v44-47). Från årets början har försäljningen minskat med 0,5%.

Försäljningen av dräktiga och obetäckta ökade i november, medan försäljningen av ämne minskade. Sedan årets början har dock örsäljningen av ämne ökat, medan försäljningen av dräktiga och obetäckta  minskat.

https://www.kottforetagen.se/statistik-livdjursforsaljning.html

15% rabatt på Skalpellblad & Suturtråd

Under januari månad har vi 15% rabatt på skalpellblad och suturtråd.  Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Du kan göra din beställning via:

 • Personlig service: 010-130 89 32
  Vardagar öppet mellan kl. 7.30-14.00
  Lunchstängt mellan kl 12.00-13.00
 • Fax: 010-130 89 89
 • E-post: order@kottforetagen.se
 • On-line: www.kottforetagen.se

Välkommen!

Vintertips för seminhantering

Vintern står för dörren, men det får inte seminen göra, därför vill vi ge våra bästa tips för en säker och hållbar seminhantering.

 • Ingen leverans får förvaras utomhus eller vid ett varmt element inomhus.

 • Tänk på att hålla rätt temperatur på semindoserna i alla led - vid leverans, vid förvaring och vid seminering! +17-18°C är en bra rikttemperatur.

 • Hämtar du dina doser på ett av Svenska Köttföretagens utlämningsställen, tänk på att doserna är packade i påsar och att du själv måste säkra temperaturen under transporten till gården.

 • Ta bara med så många doser som du kan hålla rätt temperatur på under semineringen. Fyll på frigolitlådan från klimatskåpet efter hand så inte doserna riskerar att bli för kalla.

 • Starta upp ditt klimatskåp i god tid innan du får din leverans. Använd gärna en min-max termometer för att kontrollera temperaturen i skåpet.

Allt fler kunder väljer vår budbilsservice för sina seminleveranser

• Tryggt

• Säkert

• Hållbart

Svenska Köttföretagens budbil trafikerar Skåne, Halland och Östergötland två gånger i veckan, med leverans måndagar och fredagar.

Budbilen är en tempererad bil som håller samma lagringstemperatur som rekommenderas hos kund. (17-18 grader).

Budbilen stannar i dagsläget på 12 olika utlämningsställen där du som kund enkelt kan hämta upp beställd semin. 

Läs mer: www.kottforetagen.se/budbil

Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.