Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 11/2020

 Nedan finner du ett urval av de kurser vi genomför i december

På hemsidan finner du även vårens kurser, du finner dessa här

Välkommen!


Ledarskap i projekt

1 december, Digitalt

Kursmål och syfte
Utbildningen innehåller en projektledares dagliga utmaningar i att leda människor mot oklara mål, med oklart arbetssätt och med projektmedlemmar som alla har sina egna behov i nya relationer.

För dig som leder andra människor, är denna utbildning lämplig att bygga på med utöver din redan tekniska byggkunskap.

Mer information och anmälan här


PBL

2 december, Digitalt

Kursinnehåll:

 • Allmänt om PBL 2010:900
 • Plansystemet; regionplan – översiktsplan – detaljplan
 • Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF – BBR
 • Bygglov, marklov, rivningslov.
 • Genomförandet av byggåtgärder (Byggherrens ansvar, kontrollplan)
 • Processen hos kommunen, bygglov – startbesked – slutbesked
 • Sanktionssystemet, PBL och PBF

Mer information samt anmälan här


BBR

3 december, Digitalt

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Boverkets byggregler samt även de förändringar som tillkommit; främst på energiområdet där större förändringar skett på sistone

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information och anmälan här


Plåt i teori och verklighet

8 december, Digitalt

Innehåll:

 • Allmänt om AMA. AMAs roll
 • Plåtmaterial, egenskaper
 • Principer för taktäckning med plåt
 • Rörelser, infästningar
 • Detaljer vid plåttak
 • Detaljer vid tak med tätskiktsmattor
 • Detaljer vid takpannetak
 • Taksäkerhetsanordningar

Mer information och anmälan här.


ABK 09

8 december, Digitalt

Endagskurs ABK 09 är för dig som upphandlar konsulttjänster eller för dig som själv är konsult.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper avseende ABK 09, det standardavtal som används vid konsultuppdrag. Efter kurstillfället har du kunskaper i både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter. Kursen tar bland annat upp hur ett konsultuppdrags omfattning preciseras, vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget samt konsultansvars- och ersättningsfrågor.

Mer information och anmälan här


En Kontrollansvarigs roll

9 december, Digitalt

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar som Kontrollansvarig i dagsläget och vill ha mer kunskap samt information gällande kontrollplaner och det praktiska arbetssättet.

Förkunskaper: Certifierad KA

Mer information och anmälan här.


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.