Nyhetsbrev med senaste nytt från Näringslivskontoret i Mark.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej du företagare i Marks kommun!

Välkommen att ta del av nyhetsbrev från näringslivskontoret. Här berättar vi om händelser med betydelse för dig i näringslivet under månaden som har gått och dagarna som kommer.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.


Information om ekonomiskt näringslivsstöd i samband med coronapandemin

Den 27 maj i år beslutade Kommunstyrelsen att tillgängliggöra en miljon kronor i stöd till företagarorganisationerna.

Syftet med stödet är att lindra de negativa effekterna som coronapandemin har på näringslivet.

Efter avslutad ansökningsperiod kvarstod medel som Marks kommun utlyste på nytt. Kommundirektören kommer att fatta beslut om de inkomna ansökningarna den 4 november. 

Här kan du läsa mer om stödet och de ansökningar som blev beviljade den 12 oktober.  


Tack för att vi fick besöka er!

Dialogen med er företagare är viktig, eftersom ni är betydelsefulla för både tillväxten och attraktionskraften i vår kommun.

Det är fantastiskt att besöka er - stora och små företag, nya och etablerade och inom olika branscher i hela vår kommun.

I närtid har näringslivskontoret haft förmånen att få träffa flera engagerade och drivna företagare. Vi riktar ett stort tack till er!

Kronogården i Björketorp

Kronogården i Björketorp är ett familjeföretag som har modern mjölkproduktion med gårdsmejeri och tillhörande gårdsbutik. På bilden ser vi Josephiné Covert som också är ledamot i Marks kommuns näringslivsråd.

Boka ditt företagsbesök

Anmäl dig via länken och föreslå ett datum som passar dig.


Upphandling i Marks kommun

Upphandlingsenheten har det samordnande ansvaret för all upphandling inom kommunen och genomför samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, dvs när värdet överstiger 615.312 kr (2020 års värde).

Enheten hjälper även våra kommunala bolag med deras upphandlingar samt bistår förvaltningarna när de genomför direktupphandlingar vid behov.

Upphandlingsplan

Upphandlingsenheten genomför upphandlingar i enlighet med kommunens upphandlingsplan. Upphandlingsplanen uppdaterar vi löpande utifrån de behov som förvaltningar och bolag anmäler och publiceras månadsvis på Mark.se

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på upphandling@mark.se


Så utvecklades omsättningen i Kinnacentrum – före och under coronakrisen

Under 2019 ökade restaurangerna i Kinna centrum med 15 procent mot föregående år, även kommersiell service hade en stark ökning på 8 procent. Det följer trenden i landet och branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher som drabbades hårdast i Kinna centrum när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020.

Men Kinna centrum bedöms trots allt ha klarat coronakrisen bättre än jämförbara städer. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet. 


Hjälp oss göra Mark tryggare

Under november görs den stora Trygghetsundersökningen i Mark. Du som Markbo kan påverka din egen trygghet genom att svara på frågorna i enkäten.

- Trygghetsundersökningen är en jättebra möjlighet för Markborna att vara med och påverka de beslut som kommun och polis fattar framåt i tiden, säger Rickard Silva, trygghetssamordnare i Mark.

Trygghetsundersökningen görs av Polisen tillsammans med alla kommuner i Sjuhärad. Det är andra året som undersökningen görs. Alla Markbor i alla åldrar kan delta. Du som svarar gör det anonymt.

Här hittar du undersökningen

Mer information om Trygghetsundersökningen och länken till enkäten kommer att finnas på www.mark.se under november månad.


Marks fokus på utveckling med stadsarkitekt

Nästa steg för Marks utveckling och hållbara tillväxt blir nu med stadsarkitekten Lisa Heller.

Mark har under ett antal år saknat en roll som på ett övergripande sätt driver utvecklingen av kommunens tätorter. Med tillsättningen av Lisa Heller som stadsarkitekt kan detta utvecklingsarbete nu ta tydligare form.

Driv för samarbete och hållbar tillväxt

- Det känns extra bra att vi nu har en stadsarkitekt där vi ser Lisa Hellers tydliga driv och uttalade hållbarhetsprofil som en stor tillgång. Hennes erfarenhet av samarbete både inom kommunen och med närliggande kommuner och inte minst med de som bor och verkar i kommunen kommer att bidra till Marks utveckling och hållbara tillväxt på ett bra sätt, menar Malin Bexell förvaltningschef.

Läs mer här


Företagsakuten


Nya avfallsregler för verksamheter

Från 1 november 2020 införs nya regler om rapportering av farligt avfall. Detta gäller alla verksamheter i Sverige och grundas i beslut på EU-nivå. Mer information finns att läsa på Marks kommuns webbplats


Budget- och skuldrådgivning i Marks kommun

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Har du skulder privat eller från ditt företag och funderar på vilka lösningar som kan finnas eller vill söka skuldsanering? Kommunen erbjuder budget- och skuldrådgivning som är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt. 

Maila bus@mark.se för en första kontakt eller ring till budget- och skuldrådgivarna Ida Göransson 0320-21 72 97 eller Ann Åkerlind 0320-21 76 31.

Här finns mer information. 


Mingel mellan kommun och näringsliv skjuts fram

Vi vill inte bidra till den ökade smittspridningen. Därför tar vi det säkra före det osäkra och skjuter fram minglet, som var planerat till den 3 november, till ett mer lämpligt tillfälle.


Advent i Mark

Vill ni vara med och bidra till ljus i vintermörkret och en känsla av gemenskap, glädje och samhörighet kommuninvånare emellan?

Då är paraplyprojektet Advent i Mark rätt för er!

Förhoppningen är att vi tillsammans kan skapa en kommunstor adventskalender.

Hur går man tillväga?

  1. Smycka fönster i er byggnad där just ni befinner er
  2. Ta ett fotografi på ert smyckade fönster, dela fotot i sociala medier med (hashtaggen) #adventimark
  3. Genom att #adventimark är ni med och tävlar i olika kategorier som exempelvis roligaste fönstret, vackraste fönstret och mest unika fönstret osv.

Knutpunkten för Advent i Mark kommer likt föregående år att vara på Rydals museum. För mer information läs här.


Hållbarhetsklivet

Nu startar Turistrådet besöksnäringens hållbarhetsresa och alla besöksnäringsverksamheter och kommuner i Västsverige har möjlighet att ansluta sig till Hållbarhetsklivet.

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Läs mer här.


Näringslivskontoret finns för dig

Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Här finns information samlad för dig som är företagare, eller kanske blivande företagare, i Marks kommun. Tveka inte att höra av dig till näringlivskontoret, vi är länken mellan dig och kommunens verksamheter. Tillsammans gör vi näringlivsklimatet ännu bättre!


Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till

Näringslivskontoret kontakta oss gärna på:
naringslivskontoret@mark.se

Du kan också kontakta oss på Näringslivskontoret direkt: 
Camilla Olsson: camilla.olsson@mark.se 
Malin Silow: malin.silow@mark.se 


Kommunikations- och näringslivschef:
Maya Hultgren Saksi: maya.hultgrensaksi@mark.se


facebookinstagramlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.