Hållbara frågor bidrar i Fabeges framgångar

Fastighetsbolaget Fabege, nära samarbetspartner till Städa Sverige har haft en mycket positiv och gynnsam utveckling i fastighetsbranschen på senare år. Bakom strategin finns bland annat en strategi med geografiskt fokus på fastighetsinnehav, satsningar i Arenastaden, men också ett metodiskt arbete med Hållbarhet i hela verksamheten.

Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege:
-Hållbarhetsfrågorna är en framgångsfaktor för oss och en viktig del av vår verksamhet. Arbetet omfattar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och vilar på de tio principerna i FN:s Global Compact . Begreppet hållbarhet har numera utvecklats till att handla om mycket mer än ”bara” en miljöfråga. De hus och platser som skapas idag kommer att finnas kvar och påverka människor i generationer. Det innebär att Fabeges ansvar för resurshushållning, minimerad miljöpåverkan och sociala frågor är långtgående och kräver ständig eftertanke.

Varför är ett projekt med Städa Sverige och lokala ungdomar viktigt för er?
-Projektet ”Schysst Sjöstad” genomför vi tillsammans med Städa Sverige och lokala skolor i Hammarby Sjöstad.  Där är syftet bland annat att skapa ett gemensamt engagemang och ansvarskänsla för vår närmiljö.

-Ungdomarna representerar ju både nutid och framtid.  Vi har mycket att lära av varandra. Vägen till en sund framtid går via en hållbar livsstil. En livsstil som inte bara fokuserar på individen utan även på naturen och allt runt omkring.

Mia Häggström, Hållbarhetschef Fabege. Foto: Fabege
Mia Häggström, Hållbarhetschef Fabege. Foto: Fabege

Finns några särskilt viktiga områden i Hållbarhetstänket som är i extra fokus?

-Vi vill skapa hållbara förutsättningar för våra hyresgäster, medarbetare, leverantörer och samhället i stort. Fabege utvecklar energieffektiva, miljöcertifierade byggnader av bra byggmaterial, men fokuserar också på att skapa trivsamma, tillgängliga och trygga stadsdelar.

-Vi utgår alltid ifrån människan i miljön. Vår stadsdelsutveckling ska bidra till att underlätta människors vardagsliv och främja en klimatsmart livsstil.  All tänkbar service ska exempelvis finnas inom gång- eller cykelavstånd och vi jobbar med ekosystemtjänster.

Fabege har idag ett stort bestånd av fastigheter i Hammarby Sjöstad, Solna, Arenastaden och Stockholm City. Förutom projektet Schysst Sjöstad är Fabege också involverade i ett konstprojekt med ungdomar i Arenastaden.  Högstadieelever från Ulriksdalsskolan har skapat 35 meter konst för alla besökare i stadsdelen på temat hållbarhet. Projektet kallas "En levande stadsdel" och integrerades i skolarbetet under våren 2015.

I projektet Schysst Sjöstad i höstas deltog 330 ungdomar och plockade 2 ton skräp, 130 gula säckar under en halv dag i Hammarby Sjöstad.

Summering av årets Vägstädning

Städa Väg-säsongen 2016 hade höjdpunkter, men också en viss osäkerhet kring vägstädning och säkerhet förde med sig en viss nedgång i städning av motorvägar. Det finns dock goda skäl, den allt större osäkerheten kring vägstädning slog igenom genom att vi tappade stora delar av motorvägsstädningen vi tidigare haft. Vi tappade även ett par områden helt då man där ville avvakta hur det nya avtalet mellan oss och Svevia skulle se ut. Det finns dock goda skäl att tro att vi kan hämta in det tappet redan under 2016 eftersom Städa Sveriges envetna arbete med säkerhet och utbildningsfrågor nu börjat ge konkreta resultat. Utifrån förutsättningar stipulerade av det regelverk som gäller har vi under året skapat den första utbildningen riktad mot utförande personal. Den film som utgör fundamentet i denna utbildning har fått mycket goda vitsord från såväl Arbetsmiljöverket som Trafikverket.

Den etablering inom rastplatssegmentet som inleddes förra året har inte gett det utfall vi hade hoppats på. Det finns funderingar kring att väntan på ett centralt avtal med Svevia påverkat även denna affär. Om det stämmer kanske vi kan glädja oss åt en ökning även här under 2016.

Vi är nu inne i en intensiv och spännande lågsäsong där en fortsatt satsning på säkerhet och utbildning kommer att ske. Vi kommer även att se över faktureringsrutinerna för att skapa ett snabbare, säkrare system för betalning till våra föreningar. Detta tillsammans med det unika samverkansavtal vi nu har med Svevia gör att vi ser fram emot säsongen 2016 med stor tillförsikt!

Utbildning för vägstädning spelas in. Foto: Ulric Jansson.
Utbildning för vägstädning spelas in. Foto: Ulric Jansson.

Städa Sverige på Youtube;

Foto: Erika Svensson
Foto: Erika Svensson

Schysst Sjöstad!

 I samarbete med Fabege anordnades Schysst Sjöstad för andra året i rad. Schysst Sjöstad är en hållbarhetsdag som planeras tillsammans med de lokala skolorna Kulturama, Sjöstadsskolan och Fryshuset. Förutom att de städar upp i Sjöstaden har eleverna fått sätta ihop egna aktiviteter för att aktivera de som bor och arbetar där. Bland annat så undersökte de dem kringgåendes vanor gällande miljöfrågor samt räknade bilar. Den information de samlat in kommer se sedan att använda i undervisningen som matematik och samhällskunskap.

Totalt var det 333 elever som var med under dagen och samlade ihop 2 ton med skräp. Projektet var för skolorna en tacksam teambuilding-aktivitet vid höstterminens början samtidigt som det var ett nyttigt praktiskt inslag i skolans annars relativt teoretiska värld där eleverna fick praktisera sina teoretiska kunskaper inom ramarna för miljötemat.

Månadens kommun

Städning I Karlstad.
Städning på Kronoparkens Dag.

Karlstad är månadens kommun. Karlstad har ett rikt föreningsliv med nära 400 föreningar, däribland 127 idrottsföreningar. Av dessa 127 deltog åtta stycken i årets Älvstädar-SM. Karlstad har i flera år varit med och stöttat Älvstädar-SM men även andra projekt och enligt Erik Lisshammar, produktionskoordinator, är det ett positivt samarbete de gärna vill fortsätta.

Förutom samarbetet med Städa Sverige har de även egna städdagar med föreningar, så kallade Ungdomsstädningar. För Karlstads kommun är miljöfrågorna viktiga på alla plan, från att städa och hålla rent till mer komplexa frågor som att minska de fossila källornas behov.

Städning med Söderenergi

Foto: Erika Svensson
Foto: Erika Svensson

Årets andra städning runt Igelstaverket var den tionde (!) i ordningen i detta lyckade projekt.

Höststädningen lockade tre nya lag att vilja städa med oss, Assyriska FF F02 och P01 samt Telge United. Det fjärde laget som städade var järngänget från Telge Truckers. Innan städningen genomgick de nya lagen en kortare miljöutbildning för att sedan ge sig ut det regniga höstvädret. Utrustade med säckar och krattor fick området kring värmeverket sig en rejäl genomgång av de ca 70 städande. På strax under fyra timmar plockades över två ton med skräp upp där större delar kan användas till förbränningen i verket. Av de mer ovanliga fynden kan nämnas att ett lagen hittade både en moped och cykel.

Städa Sverige - våra säljare

Malin Fagermo
malin.fagermo@stadasverige.se
Pernilla Ström
pernilla.strom@stadasverige.se
liselotte.dagefjard@stadasverige.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.