Nyhetsbrev från Acandia. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Översvämningar blir allt vanligare

http://www.acandia.se/

Med Wavelet kan du mäta flöden och nederbörd

Många ledningsnät för dagvatten klarar inte det kraftigaste regnen med översvämningar som följd. Efter att vi varit i kontakt med kommuner och andra ledningsägare runt om i landet har vi förstått att många vill få större kunskap om hur kapacitetsutnyttjandet ser ut.

Med Wavelet kan du inte bara mäta flöden i VA-nätet utan parallellt mäta regnmängden och nivåer på vattendrag.


HYQUEST - Regnmätare med stor noggrannhet

Det finns flera utmaningar med att mäta nederbörd med god noggrannhet och extra svårt blir det vid kraftiga regnskurar. Det gäller främst att få ett kontrollerat flöde mellan regnsamlare och mätenheten så att inget vatten passerar utanför mätskålarna.

Designen av rengnsamlaren, filtret och vattenledaren i kombination med dubbla tipping bucket ger ett kontrollerat flöde. Regnmätarna från HyQuest levererar en hög noggrannhet över ett brett spektrum av nederbörd med en upplösning på 0,1 eller 0,2mm beroende på storleken på regnsamlaren.


Davis väderstationer

Vi har sålt en mängd olika fabrikat av väderstationer under åren. Efter att själva använt Davis väderstationer slutade vi att sälja de enklare modellerna.

Väderstationerna från Davis är de mest prisvärda enligt vår mening. De är lite dyrare än de enklaste modellerna men till skillnad från dem fungerar de, år ut och år in.


Mätning av vattenkvalitet

Med sensorer från Aqualabo, kopplade till exempelvis Wavelet, kan du snabbt få information om status och larm vid förändringar i syrehalten, konduktiviteten/ salthalten, PH-värdet och turbiditeten.


www.cometsystem.se/

Vattenläckagelarm

Att få information om vattenläckage i ett tidigt skede kan hjälpa dig att minimera skadorna.

Hela källaren behöver inte bli översvämmad. Sensorkabeln från HW group larmar redan vid mycket små mängder vätska, några droppar eller kondens räcker. Sensorkabeln kan vara upp till 85m och en anslutningskabel på upp till 100m vilket gör det lätt att täcka stora ytor.

Du kan ansluta den till nätverket med kabel eller via WiFi och få larm från 4 sensorkablar. Snabbt och smidigt helt enkelt.


facebooklinkedin

Acandia AB
Vintervägen 2B, 13540 TYRESÖ
info@acandia.se +46-8-52224030

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.