Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Nyhetsbrev 1 2013

Bedrägeribrotten ökar kraftigt

Bedrägerier har ökat kraftigt under senare år. Nu är vart tionde brott ett bedrägeribrott.

Bedrägerierna har ökat stadigt sedan mitten av 2000-talet. Från 59 000 anmälda brott 2005 – till 136 000 anmälda brott 2012. Bedrägerier med hjälp av internet har ökat än mer: 1 442 procent sedan 2006. Brotten begås i hela landet och enskilda gärningsmän kan ofta stå bakom hundratals bedrägerier.

Enligt rikspolischef Bengt Svensson ökar den här brottsligheten lavinartat och därför har Rikspolisstyrelsen nu gett Polismyndigheten i Stockholms län i uppdrag att starta ett nationellt bedrägericenter. 

Tanken är att svensk polis därmed ska kunna samordna sina resurser och upptäcka de bedrägerier som hänger ihop, oavsett om det gäller bluffakturor, banktrojaner, skimning eller bidragsbedrägerier.
Källa: polisen.se


Skydda dig mot bedrägerier

Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för bedrägerier. Exempelvis ska du inte lämna ut ditt konto- eller kreditkortsnummer, särskilt inte via telefon eller internet.

På internet

Det finns många oseriösa aktörer på internet. Via e-post försöker bedragare lura godtrogna människor på pengar på olika sätt. Bedragarnas syfte är att få mottagaren att skicka pengar, besöka en hemsida, köpa något eller skicka person- och kontouppgifter,  så kallat nätfiske eller phishing. 

Förebygg brott genom att:

Svara aldrig på e-post där du inte känner igen avsändaren. Om du inte har köpt någon lott eller deltagit i någon tävling är det inte heller sannolikt att du har vunnit. Klicka inte på medföljande länkar. De kan leda dig till en sida som kan sprida virus i din dator.

 • Ställ in din e-postläsare så att mottagna meddelanden inte öppnas/visas automatiskt. Därigenom minskar du risken för att få in skadlig kod i din dator
 • Radera e-postmeddelandet utan att svara avsändaren.
 • Lämna aldrig ut dina bankkontonummer eller privata uppgifter om dig själv.
 • Lägg aldrig ut bilder på körkort (vanligt bland ungdomar när de klarat uppkörningen) på Internet. Det är vanligt att dessa bilder används vid id-kapningar

Var försiktig vid handel på internet och undvik förskottsbetalningar. Använd alltid säkra betalningssätt som Direktbetalning (f d Internetgirot), Blocketpaketer, Pay Pal, Payson etc.

Lämna inte ut kontonummer eller kreditkortsnummer, särskilt inte via telefon eller internet.


Kortbedrägerier

För att minska risken för kortbedrägeri bör du vara försiktig med att lämna ifrån dig kort- eller kontonummer.

Förebygg brott genom att:

 • Det kan vara svårt att se att en uttagsautomat är manipulerad. Om automaten ser annorlunda ut eller om knappsatsen eller kortläsaren går att vicka på bör du välja en annan uttagsautomat.
 • Har ditt kort fastnar i automaten kontakta banken omedelbart. Låt inte heller någon som står bakom dig i kön hjälpa dig med att få ut ett kort som fastnat i automaten. Personen kan på så sätt komma över koden till kortet.
 • Skydda din kod. Dölj fingrarna när du slår in koden.
 • Var försiktig med att lämna ifrån dig ditt kort eller kortnummer.
 • Förvara inte koden till bankomatkortet tillsammans med kortet.
 • Kontrollera gärna då och då vad som sker på dina konton så har du möjlighet att upptäcka köp eller uttag som du inte har gjort.
 • Tejpa över din CVV-kod på baksidan av kortet (de tre sista siffrorna) med en tunn ogenomskinlig tejp. Annars kan ditt kort enkelt avläsas och internetköp göras.
 • Om du blivit av med ett bankkort eller kod ska du omedelbart spärra detta via banken samt göra en anmälan hos Polisen. Alla banker har ett särskilt telefonnummer som man kan ringa dygnet runt.
 • Se till att skydda dina koder och undvik att förvara kort och kod på samma ställe och ha uppsikt och kontroll över konto- och kreditkort. Ha olika lösenord för olika tjänster.

Telefon-/fakturabedrägerier

Var försiktig med att ingå avtal (göra affärer) per telefon. Be i stället om att få ett skriftligt erbjudande först och var extra vaksam om försäljaren stressar dig att ingå ett avtal.

Förebygg brott genom att:

För att minska risken för telefon-/fakturabedrägeri är det bra att tänka på hur du agerar när en telefonförsäljare ringer och vad du gör om du får en felaktig faktura.

 • Var försiktig när du blir uppringd av telefonförsäljare du inte känner till. Ett enkelt tips är att avsluta samtalet för att undvika att få en oönskad faktura.
 • Ingå aldrig ett avtal på telefon, be alltid om en skriftlig offert på erbjudandet. Om telefonförsäljaren inte vill gå med på det, tacka nej och lägg på.
 • Skriv gärna en minnesanteckning om vad du och försäljaren pratat om.
 • Gör en polisanmälan när du fått en faktura på något du inte godkänt eller när du anser att du blivit vilseledd.
 • Bestrid skyndsamt fakturor som du inte godkänt eller när du blivit vilseledd, för att undvika inkasso, betalningsanmärkningar och efterföljande åtgärder. Anvisningar om hur du bestrider finns på www.bestrid.nu

Om du blivit utsatt för bedrägeri

Anmäl alltid att du blivit utsatt för bedrägeri till polisen. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14.  

Källa: polisen.se

Det du gillar, gillar tjuven - SSF relanserar Operation Märkning

Operation Märkning är ett välkänt sätt att göra värdeföremål mindre stöldbegärliga och därmed förebygga stöld. Nu ska en av sjuttio- och åttiotalens största stöldskyddskampanjer relanseras av SSF Stöldskyddsföreningen för att förebygga brott i vardagen.

Operation Märkning syftar till att förebygga stöld och öka chanserna att återfå förlorade föremål. Grundprincipen bakom att stöldmärka och registrera sina ägodelar är att de ska bli svåra att sälja vidare och även att föremålen ska kunna spåras tillbaka till sina rätta ägare.

- De allra flesta känner nog till den karakteristiska operation märkning-symbolen, som lanserades redan på 70-talet, säger Annika Brändström, VD på SSF Stöldskyddsföreningen. I tider när samhället har svårigheter att såväl förebygga som klara upp brott behöver var och en ta ansvar för att skydda sig och sina ägodelar.

SSF Stöldskyddsföreningen erbjuder kostnadsfri rådgivning till allmänheten om hur man skyddar sig i vardagen. Det kan gälla allt från bedrägerier till vilket lås man ska välja, hur man säkrar sin altandörr och vilket larm som passar det enskilda behovet.

– Utöver det mekaniska skyddet är det också viktigt att märka och registrera sina ägodelar så de blir mindre attraktiva för tjuven och lättare att spåra tillbaka till sin rätte ägare, menar Annika Brändström. Vi hoppas att kampanjen ska få fler att tänka till runt vad man själv kan göra för att skydda sina värdefulla ägodelar.

Läs mer om hur du skyddar dina värdesaker på www.stoldskyddsforeningen.se


Sveriges nya nationella informationsnummer - 113 13

Måndagen den 11 mars startade Sveriges nya informationsnummer 113 13. Under dagen besökte försvarsminister Karin Enström Stockholms SOS-central då hon fick veta mer om verksamheten kring 113 13 och vilken nytta det nya numret gör.

Under första halvan av dagen hade ett 40-tal samtal på 113 13 kommit in. Ärendena handlade om allt från trafiksituationen i Stockholm med anledning av det turkiska statsbesöket till generella frågor om information vid större händelser.

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen. SOS Alarm har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram tjänsten som är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Men ytterligare information kring händelsen får vi från berörd kommun som meddelar vad medborgaren bör göra eller tänka på.

Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Källa: SOS-alarm

Våren är här – tänk på att skydda dina ägodelar

Säkerhetsråd för båt och båtmotor:

 • Lås fast båten med godkänt hänglås och kätting i lägst klass 2 eller grade 3 om båten väger under 200 kg. Båtar över 200 kg ska låsas med godkända hänglås och kätting i lägst klass 3 eller grade 4. Båtens stävögla ska även vara av motsvarande klass som hänglåset och kättingen.
 • Utombordsmotorn ska låsas med godkänt båtmotorlås eller med hänglås och kätting i klass 3 eller grade 4.
 • Försök att i den mån det går, låsa fast båten i ett fast föremål. Du kan
  t ex dra runt kättingen runt bryggan och låsa fast den med hänglås i stävöglan. Lås inte fast den i en lätt demonterbar bryggring.
 • Samarbeta med andra båtägare vid samma brygga eller båtklubb. Rondering och löpande uppsikt över båtarna minskar angreppen.
 • Töm båten på värdefull utrustning när du lämnar den.
 • Märk din båt och båtmotor. Förse den med namnskylt, både synlig och dold.
 • Förse motorn med startspärr, dold strömbrytare eller liknande.
 • Förse båten med spårutrustning, så blir den lättare att hitta.
 • Lås båttrailer med ett intygat kulhandskelås.
 • Om eller när båten står på en båttrailer ska båten och motorn vara låsta och trailers ska vara låst med ett intygat kulhandskelås eller med ett hänglås och kätting i klass 3 eller grade 4.


Säkerhetsråd för cykel:

 • Lås cykeln med ett intygat cykellås eller hänglås och kätting i klass 2 eller grade 3.
 • Lås helst fast cykeln i ett fast föremål.
 • Parkera cykeln så öppet som möjligt, på en plats där det rör sig mycket folk.
 • Märk och registrera din cykel. Lås in cykeln när du inte använder den.

Säkerhetsråd för moped:

 • Lås din moped med intygat mopedlås i klass B eller hänglås och kätting i klass 3 eller grade 4.
 • För äldre s.k. klass 2 mopeder krävs det normalt sett att man låser med ett lås, medan s k EU-mopeder kräver dubbla lås. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om de räknar styrlåset som ett godkänt lås. 
 • Försök att i den mån det är möjligt, låsa fast fordonet i fasta föremål.
 • För ej registreringspliktig moped är det viktigt att känna till ramnummer.
 • Märk mopeden med en varaktig märkning för att underlätta för polisen vid en eventuell identifiering.
 • Mopeder är motorfordon och måste alltid ha en separat stöldförsäkring.

Säkerhetsråd för MC:

 • Lås din MC med intygat MC lås i klass C eller hänglås och kätting i klass 3 eller grade 4
 • Normalt sett krävs att motorcykeln låses med två intygade lås. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om de räknar styrlåset som ett godkänt lås. 
 • Försök att i den mån det är möjligt, låsa fast motorcykeln i ett fast föremål.
 • Märk delarna på MC:n med en varaktig märkning för att underlätta för polisen vid en eventuell identifiering.
 • En motorcykel är ett motorfordon och ska alltid ha en separat stöldförsäkring.

Källa: Stoldskyddsforeningen.se

OBS:

Gör alltid polisanmälan och anmälan till ditt försäkringsbolag om du blir bestulen eller utsatt för brott.

Samverkan mot brott är en fristående oberoende samverkansorganisation där en rad företag, organisationer och myndigheter samverkar för att sprida Grannsamverkan och därmed minska risken för bland annat inbrott. I organisationen ingår bland annat representanter för Polisen, Brottsförebyggande rådet, SSF Stöldskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsting, försäkringsbolagen, Fastighetsägarna, SABO, HSB, Hyresgästföreningen och Villaägarnas Riksförbund.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du deltar i Grannsamverkan eller för att du anmält dig till att få nyhetsbrevet.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.