Burundi-Hjälpens nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Rent vatten räddar liv och förändrar hela samhället!

Nödrop!

Kära gåvogivare och läsare av Burundi-Hjälpens nyhetsbrev. Jag vill börja med att tacka för de gåvor som troget kommer in, utan er trofasthet skulle det kännas mycket svårt just nu. Vi står inför nya utmaningar med anledning av det coronavirus som utmanar oss alla på olika sätt. Det som händer i världen påverkar de flesta.

Burundi-Hjälpens verksamhet bygger på frivilliga gåvor från privatpersoner, secondhand butiker, församlingar och företag.

Våra medarbetare, bävar och fruktar för vad som kommer att hända om viruset drabbar de som redan är svaga, sjuka och fattiga. De står inför stora utmaningar för att hjälpa sitt folk. Vi vill stå kvar och ge hopp i en svår situation.

Nyhetsrapporteringar om coronaviruset har intensifierats och det skapar för många en känsla av oro och maktlöshet. Ett virus, sprids över jorden och i spåren följer sjukdom, dödsfall, rädsla, isolering samt ekonomisk otrygghet. Vi känner med de som drabbas av sorg, sviktande hälsa och ångest. Men det är inte bara oro och information som når ut över jorden utan också mångas böner.

Låt oss ta initiativ till små rörelser av hjälpsamhet och godhet till de som behöver hopp och hjälp. Det värsta som kan hända oss är att vi förlorar vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Låt oss tillsammans visa på kärlekens väg. Nu är tid för omtanke över nationsgränser. Vi behöver ta hand om varandra - lokalt och globalt.

De fattiga får inte glömmas

I krissituationer får inte de fattiga glömmas bort. När den ekonomiska situationen blir svår riskerar de fattiga att drabbas hårt och de behöver stöd och hjälp. Våra medarbetare finns där för dem. För fattiga i tättbefolkade områden med begränsad tillgång till vatten och social distansering är det svårt. Vi vet att de redan utsatta drabbas värst av katastrofer och kriser i alla samhällen.

Avslutning

Coronaviruset drabbar hela livet - i hela världen. Vi försöker att navigera i den flod av nyheter som sköljer över oss, likaså gör våra medarbetare och partners. Låt oss tillsammans göra vårt yttersta för att skydda de mest sårbara, både här hemma och ute i världen. Vi vill tacka er, våra gåvogivare, som fortsätter stödja vårt arbete. Just nu behövs ni mer än någonsin.

Med önskan om frid och hälsa

Uno Gustafsson

Verksamhetsledare


Vi arbetar med lokala partners, en investering i samhällets framtid, en viktig del av arbetet, vi är övertygade om att detta är den mest progressiva och hållbara strategin man kan tillämpa.

Din gåva är avgörande eftersom vårt arbete finansieras till 100 % av våra gåvogivare där varje krona går helt till arbetet i Burundi. Ingen administration dras från insamlade medel.

Varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi.


Vill ni få besök? Vi påminner om att vi gärna besöker er och berättar mer om BURUNDI-HJÄLPEN:s arbete. Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070/2337941.


Din gåva gör skillnad! Med din gåva, ger du människor ett bättre liv!

 "Helping people to help themselves.... now thats real help!" kommentar på vår Facebooksida

Uppdatera din mailadress klicka här

Vi sänder vårt Nyhetsbrev till de som vi tror kan vara intresserade.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.