Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Företagare i Norrköping! Du är viktig för oss. Det är också därför du får det här nyhetsbrevet. Syftet är att kontinuerligt upplysa dig om vad som händer i Norrköping som berör dig som företagare – och vad vi i kommunen gör för att skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat.

Tillsammans får vi Norrköping att växa

I Norrköping finns ett rikt engagemang, inte bara för näringslivet, utan för stadens utveckling i stort. Jag ser en vilja till att stötta varandra för att uppnå mål och ett stort intresse för att få Norrköping att fortsätta växa och stärkas inom olika områden, vilket är oerhört viktigt.

Vi på kommunens näringslivsavdelning brukar säga att vi finns för Norrköpings företagare, och jag är oerhört glad över att få representera oss. I maj presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från sin senaste enkätundersökning. Den visar att vi har arbete kvar att göra för att höja företagsklimatet i kommunen, och det är självklart en uppgift vi tar på fullaste allvar. Att noggrant gå igenom prioriteringarna och hur vi framåt höjer vårt resultat ligger överst på vår agenda, och det är något vi kommer att arbeta intensivt med, inte bara nu, utan också på ett långsiktigt plan.

  • Torsdagen 12 september genomförde näringslivsavdelningen tillsammans med Östsvenska handelskammaren ett möte för att lyfta näringslivsklimatet. Politiker, tjänstemän och företagarorganisationer deltog tillsammans med näringslivet. Vill du delta vid nästa möte den 12 mars 2020? Kontakta Jessica Stille på Jessica.stille@norrkoping.se
  • I slutet av augusti inledde Norrköpings kommun sitt arbete med BID- Business Improvement Districts. BID är en organiserad samverkan som bygger på förtroende mellan offentlig och privat sektor (näringsliv,
    organisationer, fastighetsägare, markägare, boende). Man har en gemensam förankrad vision, målbild och affärsplan med tillhörande finansiering och processen pågår i ca tre till fem år. Här kan du läsa mer om BID i Norrköping.
  • 27 september landar musik-konferensen Music Cities Forum i Norrköping. Sound Diplomacy arrangerar konferenser med fokus på musik som drivkraft för stadsutveckling, Agenda 2030 och tillväxt. De arbetar globalt och har valt Norrköping för sitt första möte på skandinavisk mark. Ledare, utövare och organisationer inom musik och stadsutveckling på internationell nivå samlas för att stärka relationer och utveckla metoder för att stötta musiklivet och nattekonomin.  Läs mer här
  • Första spadtaget på Rusta är taget! Nyheten om Rustas senaste expansion presenterades i mars och nu är det dags för byggstart. Anläggen beräknas tas i drift hösten 2021. Rusta räknar initialt med 50 nya arbetstillfällen i ett första skede.

Med dessa avslutande rader vill jag tacka er. Tack för att ni gör Norrköping till en bra plats att starta, driva och etablera företag på. Med dialog och samarbete kommer vi få Norrköping att växa och utvecklas i rätt riktning. oss om du har frågor eller synpunkter på naringsliv@norrkoping.se

Väl mött i höst!

Med vänlig hälsning
Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör


Du får detta nyhetsbrev eftersom du finns i Näringslivsavdelningens kontaktlista. Vill du inte längre motta det avanmäler du dig här nedanför.


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.