Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

I detta nyhetsbrev:

  • Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar blir Asylrättscentrum!

  • Asylrättscentrum öppnar upp sitt medlemskap för fler

  • Informationsmaterial om förlängningen av den tillfälliga lagen

  • Utmaningar och utvecklingen på migrationsrättsområdet

  • Asylrättscentrum i Almedalen
  • Tillförlitliga kriterier? En granskning av Migrationsverkets tillförlitlighetsbedömningar av asylberättelser
  • Ett nytt Europa, stöd till ombud och social juridik - spännande projekt på gång

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar byter namn till Asylrättscentrum

Vid föreningens årsmöte den 24 april beslutades att Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar byter namn till Asylrättscentrum. Syftet med ett kortare och mer rättvisande namn är att öka möjligheten att uppnå vår övergripande målsättning - en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Det engelska namnet blir Swedish Refugee Law Center. Vi ändrar inte vårt organisationsnummer, kontaktuppgifter eller vår struktur i övrigt på grund av namnbytet.


Asylrättscentrum öppnar upp sitt medlemskap för fler

Asylrättscentrum har nya stadgar som öppnar upp för en ny samverkansform. I och med det har organisationer möjlighet att antingen gå in som huvudmän eller medlemmar. Bakgrunden är att det finns en önskan från Asylrättscentrums sida att skapa uthålliga relationer till olika aktörer som på olika sätt arbetar mot gemensamma mål. Förutom att Asylrättscentrums möjligheter att sprida sitt arbete är förhoppningen att Asylrättscentrum i sin tur kan bidra till andras verksamhet genom sin spetskompetens. Om du är intresserad av ett närmare samarbete eller har frågor om samarbeten med Asylrättscentrum kontakta gärna vår generalsekreterare Erica Molin på erica.molin@sweref.org

Läs mer om samverkan med Asylrättscentrum»


Informationsmaterial om förlängningen av den tillfälliga lagen

Riksdagen har beslutat att förlänga lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (den tillfälliga lagen) till och med den 19 juli 2021. Asylrättscentrum släpper idag ett informationsmaterial om vilka lagändringar som görs i och med förlängningen. Ändringarna innebär främst en utökad möjlighet till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd och som ansökte om uppehållstillstånd i Sverige efter den 24 november 2015. Ändringarna börjar gälla den 20 juli 2019.

Läs informationsmaterialet»


Utmaningar och utvecklingen på migrationsrättsområde

De senaste åren har varit dramatiska inom migrationsområdet. Signalerna vi nu får från politiker både internationellt och nationellt är att vi har flyktingkrisen bakom oss och att vi kan ”andas ut”. Detta stämmer inte med våra erfarenheter och vår bild av verkligheten.

Det går inte att tala om ”flyktingkrisen 2015”. Krisen pågår just nu – hos Migrationsverket, i våra migrationsdomstolar och i återvändandet. Våra utmaningar, efterfrågan och arbetsbelastning säger oss istället att det är nu de riktigt svåra frågorna ställs på sin spets och att behovet av oss kommer att öka under i vart fall de kommande två åren då den tillfälliga lagen gäller.

Läs hela analysen»


Asylrättscentrum i Almedalen

Vi är på plats i Almedalen och bjuder in till två seminarier under torsdagen den 4 juli i Vårdklockans kyrka.

  • ”Två år till med tillfällighet - vad händer när den nya migrationslagen förlängs?” - 4 juli kl.13.00, Vårdklockans kyrka. Seminariet behandlar förlängningen av den tillfälliga lagen. Läs mer»
  • ”Är krisen över? Om civilsamhällets roll efter flyktingsituationen 2015”- 4 juli kl.14.00, Vårdklockans kyrka. Vi diskuterar situationen för civilsamhället idag. Läs mer»

Vår chefsjurist Anna Lindblad kommer även delta i panelsamtalet ”Situationen för flyktingar i världen” den 4 juli kl.8.00 på Gotlands museum. Läs mer»

Vi kommer vara på plats mellan måndag och torsdag och har fortfarande personer tillgängliga för paneler och seminarier om ni är i behov av migrationsrättsexpertis på plats.


En granskning av Migrationsverkets tillförlitlighetsbedömningar av asylberättelser

En stor del av bedömningen av ett asylärende kretsar kring den enskildes muntliga utsaga. Vi har granskat vilka kriterier Migrationsverket använder sig av och jämfört detta med ett vetenskapligt baserat beslutsstöd framtaget av Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Det är positivt att de två vanligaste kriterierna har stöd av beslutsstödet om de används korrekt, men vi är förvånande att det i över hälften av de granskade besluten finns kriterier som bedömts som olämpliga.

Läs mer om granskningen»


Ett nytt Europa, stöd till ombud och social juridik - spännande projekt på gång

Ett nytt Europa- asylrättens utveckling Asylrättens kärna utmanas: under våren och sommaren 2019 väljs ett nytt Europaparlament och beslut om asyllagstiftningen fattas i Sverige. Projektet vill belysa asylrättens kärna i dessa beslutsprocesser och stärka de asylsökandes röst och stötta dem med kunskap om asylrätten inom EU. 

Social juridik Tillsammans med Forum- idéburna organisationer med social inriktning driver Asylrättscentrum ett projekt som finansieras av Vinnova. Det övergripande målet är att asylsökande och nyanlända ska få sina sociala och juridiska behov tillfredsställda och att deras röster hörsammas av beslutsfattare.

Asylrättscentrum medverkar i projektet Människorättsklinik – ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter med Civil Rights Defenders, Uppsala Universitet och Raoul Wallenberg institutet. Kliniken syftar till att stärka tillgången till mänskliga rättigheter.

Asylrättscentrum och UNHCR driver ett gemensamt projekt som syftar till att stärka asylsökandes juridiska ombud med kompetensutveckling och direkt i ärenden.

Följ oss

twitterfacebooklinkedin

Stöd oss

Swish 123 9005794

BG 900-5794

PG 900579-4


Kontakt

Telefonrådgivning

0200-88 00 66

mån - ons kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org


Barnens Asylrättscentrum

Telefonrådgivning

0200-75 17 03

torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på barn@sweref.org


Asylrättscentrum är en organisation som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom området. Asylrättscentrum erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt. Asylrättscentrum genomför även enskilda föreläsningar och utbildningsdagar om asylrätt till personer utan tidigare erfarenhet i ämnet såväl som yrkesverksamma på området. Vi är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskar vi lagstiftning och dess tillämpning.

Huvudmän


Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.